ชุมชน เหล่าพัฒนา

จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า


หมวดหมู่ที่น่าสนใจ

วิถีชีวิต / ถ้อยคำ


ชาวไทญ้อ

Tag ชาวไทญ้อ จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

ชาวย้อมีภาษาพูดโดยพื้นฐานเสียงแตกต่างไปจากภาษาไทยลาว (ภาษาไทยอีสาน) ตรงที่ฐานเสียงอักษรสูง และเสียงจัตวา จะเน้นหนักในลำคอ น้ำเสียงสูง อ่อนหวาน ฐานเสียงสระ เอือ ใอ ในภาษาไทยลาวจะตรงกับฐานเสียงสระ เอีย และ เออ ตามลำดับ เช่น เฮือ เป็น เฮีย ให้ เป็น เห้อ ประโยคว่า อยู่ทาง ได เป็น อยู่ทางเลอ เจ้าสิไปไส เป็น เจ้านะไปกะเลอ เป็นต้น

อ่านต่อ...

วิถีชีวิต / ถ้อยคำ


ชุมชนเหล่าพัฒนา

Tag จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา ชุมชนเหล่าพัฒนา

ตำบลเหล่าพัฒนา ประกอบด้วย 3 ชาติพันธุ์หลัก ได้แก่ ไทยลาว ชาวกะเลิง และ ชาวไทญ้อ อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ชาวบ้านภายในตำบลอยู่อย่างพอเพียงและเรียบง่าย โดยมีความโดดเด่นด้านการทำนา “กก” ซึ่งมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ เรียกว่า เป็นแหล่งการปลูกกกขนาดใหญ่ โดยมีลำน้ำสำคัญคือ ลำน้ำอูน และ หนองดุด เป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวตำบลเหล่าพัฒนา เราจะพบเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่เต็มไปด้วย…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


พิธีเหยาประจำปีของชาวไทญ้อ

Tag พิธีเหยาประจำปีของชาวไทญ้อ จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

พิธีเหยาประจำปีของชาวไทญ้อ จะทำในวัน 3 ค่ำของเดือน 3 มีกำหนด 2 วัน ในวันแรกเป็น " วันจม " ผู้หลักผู้ใหญ่ในแต่ละบ้านจะเชิญวิญญานเจ้าที่ผีบ้าน ออกมาชุมนุมที่ " ผำ หรือ ซุ้มผี " ณ ลานสาธารณะกลางหมู่บ้าน เพื่อทำการเซ่นไหว้ด้วยเหล้า อาหารและขนม โดยพิธีการเหยา จะกระทำโดยหมอเหยาจำนวนกว่าสิบคน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหญิงสูงวัยที่ได้รับการสืบทอดให้เป็นหมอเหยา คาดศรีษะด้วยผ้าสีแดงเป็นเอกลักษณ์ ฟ้อนรำไปตามทำนองเพลงจากเสียงแคนและการให้จังหวะจากกลอง…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีการแต่งกายของชาวกะเลิง

Tag ประเพณีการแต่งกายของชาวกะเลิง จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

ประเพณีการแต่งกายของชาวกะเลิง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าย้อมครามทอมือ เย็บด้วยมือ ชาวกะเลิง มีวัฒนธรรมการแต่งกาย ดังนี้

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ชาวกระเลิง

Tag ชาวกระเลิง จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา ความเชื่อในเรื่องขวัญ ความเชื่อเรื่องผีน้ำผีฟ้า ผีนา ตาแฮก ผีหมู่บ้าน ผีเรือน ผีชาน

วิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทกะเลิง เหมือนกับชาวอีสานทั่วไป คือ ยึดถือฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และมีคติความเชื่อถือในเรื่องผี นับถือผีมเหสักข์หลักบ้าน วิญญาณบรรพบุรุษ ผีตาแหก ผีป่า ผีเขา ประเพณีที่ชาวกะเลิง จัดทำเป็นงานบุญยิ่งใหญ่ คือ บุญเผวส (เทศน์มหาชาติ) ซึ่ง 3 ปี จะจัดให้มีขึ้นครั้งหนึ่ง เพราะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนี้ก็มีประเพณีเลี้ยงผีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ความเชื่อของชาวกะเลิงนั้นเป็นลักษณะของความเชื่อที่ผสมผสานระหว่าง…

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


หมวกกก

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา กล่องทิชชูเส้นสานกก หมวกกกเสื่อผืน เสื่อพับ เสื่อสมาธิ เสื่อนวดสุขภาพ ที่รองแก้วเส้นสานกก เสื่อผืน กระเป๋าเส้นสานกก ของฝาก

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


เสื่อผืน

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา กล่องทิชชูเส้นสานกก หมวกกกเสื่อผืน เสื่อพับ เสื่อสมาธิ เสื่อนวดสุขภาพ ที่รองแก้วเส้นสานกก เสื่อผืน กระเป๋าเส้นสานกก ของฝาก

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


กระเป๋าเส้นสานกก

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา กล่องทิชชูเส้นสานกก หมวกกกเสื่อผืน เสื่อพับ เสื่อสมาธิ เสื่อนวดสุขภาพ ที่รองแก้วเส้นสานกก เสื่อผืน กระเป๋าเส้นสานกก ของฝาก

กระเป๋าเส้นสานกก ลายดอกพิกุลทรง ตามความเชื่อของคนโบราณแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญรุ่งเรือง ทำให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ใช้ หรือผู้มีไว้ในครอบครองอีกด้วย

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ที่รองแก้วเส้นสานกก

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา กล่องทิชชูเส้นสานกก หมวกกกเสื่อผืน เสื่อพับ เสื่อสมาธิ เสื่อนวดสุขภาพ ที่รองแก้วเส้นสานกก เสื่อผืน กระเป๋าเส้นสานกก ของฝาก

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


เสื่อนวดสุขภาพ

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา กล่องทิชชูเส้นสานกก หมวกกกเสื่อผืน เสื่อพับ เสื่อสมาธิ เสื่อนวดสุขภาพ ที่รองแก้วเส้นสานกก เสื่อผืน กระเป๋าเส้นสานกก ของฝาก

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


เสื่อสมาธิ

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา กล่องทิชชูเส้นสานกก หมวกกกเสื่อผืน เสื่อพับ เสื่อสมาธิ เสื่อนวดสุขภาพ ที่รองแก้วเส้นสานกก เสื่อผืน กระเป๋าเส้นสานกก ของฝาก

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


กล่องทิชชูเส้นสานกก

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา กล่องทิชชูเส้นสานกก หมวกกกเสื่อผืน เสื่อพับ เสื่อสมาธิ เสื่อนวดสุขภาพ ที่รองแก้วเส้นสานกก เสื่อผืน กระเป๋าเส้นสานกก ของฝาก

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


หมวกกก ลายหมากจับ

Tag หมวกกก ลายหมากจับ จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง และได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 คน (น้องใหม่ไทยกะเริง)

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ที่รองแก้วกก

Tag ที่รองแก้วกก จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง และได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 คน (น้องใหม่ไทยกะเริง)

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


กล่องทิชชู่เส้นสานกก แบบกลม ลายไทย

Tag กล่องทิชชู่เส้นสานกก แบบกลม ลายไทย จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง และได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 คน (น้องใหม่ไทยกะเริง)

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ตะกร้าเส้นสานกกเอนกประสงค์ ลายไทย

Tag ตะกร้าเส้นสานกกเอนกประสงค์ ลายไทย จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง และได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 คน (น้องใหม่ไทยกะเริง)

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


กระเป๋าเส้นกก ลายสอง ทรงลีใหญ่

Tag กระเป๋าเส้นกก ลายสอง ทรงลีใหญ่ จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง และได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 คน (น้องใหม่ไทยกะเริง)

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


กระเป๋าเส้นสานกก แฟชั่น ลายลูกแก้ว

Tag ตำบล เหล่าพัฒนา อำเภอ นาหว้า จังหวัด นครพนม กระเป๋าเส้นสานกก แฟชั่น ลายลูกแก้ว

เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง และได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 คน (น้องใหม่ไทยกะเริง)

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


กระเป๋าเส้นสานกก แฟชั่น ลายไทย

Tag กระเป๋าเส้นสานกก แฟชั่น ลายไทย จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง และได้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 คน (น้องใหม่ไทยกะเริง)

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


กระเป๋าเส้นสานกก (สีธรรมชาติ) ลายน้ำไหล 

Tag กระเป๋าเส้นสานกก (สีธรรมชาติ) ลายน้ำไหล จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


กระเป๋าเส้นสานกก (สีธรรมชาติ) ลายลูกแก้ว

Tag ตำบล เหล่าพัฒนา อำเภอ นาหว้า จังหวัด นครพนม กระเป๋าเส้นสานกก (สีธรรมชาติ) ลายลูกแก้ว

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


กระเป๋าเส้นสานกก (สีธรรมชาติ) ลายดอกพิกุลทรงเหลี่ยม

Tag กระเป๋าเส้นสานกก (สีธรรมชาติ) ลายดอกพิกุลทรงเหลี่ยม จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ที่รองแก้วเส้นสานกก ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (สีธรรมชาติ)

Tag จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา ที่รองแก้วเส้นสานกก ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ที่รองแก้วเส้นสานกก แบบกลม 2 (สีธรรมชาติ)

Tag ที่รองแก้วเส้นสานกก จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ที่รองแก้วเส้นสานกก แบบกลม 1 (สีธรรมชาติ)

Tag ที่รองแก้วเส้นสานกก จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


หมวกกก (สีธรรมชาติ)

Tag หมวกกก จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


เสื่อนวดสุขภาพ (สีธรรมชาติ)

Tag เสื่อนวดสุขภาพ จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย ผลิตภัณฑ์กกที่ได้นอกจะผลิตจากเส้นกกที่มีคุณภาพแล้วยังมีความประณีตในงานสานที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวผลิตภัณฑ์จะใช้สีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


หนองโดก

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา หนองโดก แหล่งท่องเที่ยวนครพนม

พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน้ำที่มีปลาชุกชุม หนอกโดกถือเป็นหนองน้ำแห่งชีวิตของชาวบ้านตำบลเหล่าพัฒนา เพราะเป็นทั้งแหล่งอาหาร และยังเป็นแหล่งสร้างอาชีพสานกกให้กับชาวบ้านเหล่าพัฒนาอีกด้วย พื้นที่แหล่งปลูก “กก” กว่า 2000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ลำน้ำอูน แหล่งเรียนรู้สำคัญที่เราสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้การปลูกกก การเก็บกก การนำมาตาก และ สัมผัสกับวิถีชีวิตริมน้ำ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางเนียม ปัญญาสาร

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา กระเป๋ากก ของฝาก การทอเสื่อ

มีความเชี่ยวชาญด้านการทอเสื่อยาว 8 เมตร ถึง 10 เมตร และได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายสังวร บุญม่วงมา

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา หมอสู่ขวัญ เครื่องมือทอเสื่อ พิธีกรรมมงคล

ภูมิปัญญาการเป็นหมอสู่ขวัญ / ทำบายศรี และพิธีกรรมมงคลต่าง ๆ โดยได้รับการสืบทอดความรู้มาจากคุณตา และความรู้ ความสามารถในการทำฟืม และเครื่องมือทอเสื่อ ซึ่งพัฒนาและสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของผู้รู้ภายในชุมชน

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางละเอียด ไซยสัตย์

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา กระเป๋ากก ของฝาก การทอเสื่อ

ภูมิปัญญาการทอเสื่อ การออกแบบ และแบบเก็บลายสัตว์ต่างๆ ลายไทย ลายกนก เก็บตัวหนังสือ สัตว์หิมพานต์

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางเรืองยศ หนานพิวงศ์

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา กระเป๋ากก ของฝาก การทอเสื่อ

ถนัดด้านการทอเสื่อทุกกระเภทและทุกขั้นตอนของการทอเสื่อ และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการทอเสื่อกก ให้กับผู้ที่สนใจ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


อาจารย์จรูญศรี ท้าวนาง

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา ประเพณีวัฒนธรรม ชาวไทญ้อ ของฝาก ชาวกะเลิง

ภูมิปัญญาในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเผ่าไทญ้อ / กะเลิง และการร้องรำวงชาวบ้านโดยใส่ชุดประจำเผ่าไทญ้อ / กะเลิง

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายทาไสย์ คำชนะ

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา เฟอร์นิเจอร์ใยพืช ของฝาก เฟอร์นิเจอร์ไม้

เชี่ยวชาญการทำผลิตภัณฑ์จากรากไม้ ไม้เก่า ประยุกต์ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยใช้วัตถุดิบรากไม้ในพื้นที่

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางสมภาร กลางนนท์

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา การทอเสื่อ ของฝาก พิธีกรรมรำหมอผี

ภูมิปัญญาด้านงานทอเสื่อลวดลายต่าง ๆ และเชี่ยวชาญการจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงรำหมอผี เป็นการรำเพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข จะรำปีละ 1 ครั้ง

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายเสา โพธิ์สาราช

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา พิธีกรรมมงคล พิธีกรรมทางศาสนา

เชี่ยวชาญด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เจริญพุทธมนต์ งานมงคลต่าง ๆ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายจันทร์ ศักดิ์ศรีวัน

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ เกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน

ภูมิปัญญาด้านเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายบาน มะเสนัย

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา เครื่องมือจับสัตว์น้ำ

ปราชญ์ชาวบ้านด้านงานสานเครื่องมือจับสัตว์น้ำจากไม้ไผ่ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจงานสานเครื่องมือกับคนในชุมชน หรือใกล้เคียง

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายเทียน บาแก้ว

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา รักษาอาการไข้ด้วยการเป่า

ภูมิปัญญาการรักษาอาการไข้ด้วยการเป่าและพ่นโดยแต่ละโรคก็จะใช่คาถาเป่าคนละคาถา

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายบุญรมภ์ บุษเพ็ง

Tag จังหวัดนครพนม ชุมชนเหล่าพัฒนา รักษาโรคด้วยสมุนไพร

เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพร รู้สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด และรักษาโรคนิ่ว โรคต่อมทอนซิน

อ่านต่อ...

อาหารพื้นถิ่น


แกงหน่อไม้

Tag แกงหน่อไม้ จังหวัด นครพนม อำเภอ นาหว้า ตำบล เหล่าพัฒนา

แกงหน่อไม้ ส่วนประกอบหลัก คือ หน่อไม้ และก็มี พริก หอม ตะไคร้ ใบย่านาง ข้าวเบือ น้ำตาลทราย น้ำปลาร้า แล้วก็น้ำสะอาด สำหรับทำน้ำแกง ในส่วนของผักก็แล้วแต่ชอบ เช่น ผักขะแยง ใบแมงลัก ฝักทอง ยอดฝักทอง นับเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรมากมาย และยังให้คุณค่าทางอาหารสูงอีกด้วย

อ่านต่อ...

ข้อมูลชุมชนทั่วไป


ระยะทางจากจังหวัดถึงชุมชน (กม) : 108.00

จำนวนพื้นที่ของชุมชนตาราง (กม) : 63.00

อาณาเขตติดต่อของชุมชน : ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านนาเมืองจ.สกลนคร

ข้อมูลชุมชนด้านสังคม


ประชากรปี : 2559

จำนวนประชากรชาย (คน) : 19,684

จำนวนประชากรหญิง (คน) : 19,765

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) : 11,935

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) :

LAT (ละติจูด) : 17.513674

LONG (ลองติจูด) : 103.964483

ข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจ


รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 15,804.00

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 13,973.00

รายได้จากการท่องเที่ยว (บาท) :

ข้อมูลชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ


พื้นที่สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน (ไร่) :

พื้นที่ป่าไม้รวม (ตร. กม.) : 529,802.77

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ


ข้อมูลชุมชนด้านความมั่นคง


ข้อมูลชุมชนด้านอื่นๆ


หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพัฒนา

ประเภทหน่วยงาน : โรงพยาบาล

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 17.583500

LONG (ลองติจูด) : 104.073800

เบอร์โทรศัพท์ : 042063015