ชุมชน แม่สุก

จังหวัด พะเยา อำเภอ แม่ใจ


หมวดหมู่ที่น่าสนใจ

วิถีชีวิต / ถ้อยคำ


ชุมชนแม่สุก

Tag ชุมชนแม่สุก แม่สุก แม่ใจ พะเยา

ชาวบ้านตำบลแม่สุกยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด จึงบ่งบอกถึงความรักความสามัคคีและสามารถรวมพลังได้เป็นอย่างดี โดยการสื่อสารความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านประเพณี เช่น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดต่างๆ ในตำบลแม่สุก จากการที่เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่สุก และลำน้ำแม่จว้า ส่งผลให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทำให้มีผลผลิตที่โดดเด่น “ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย” ที่ได้รับการยอมรับว่า…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


จ๊อย

Tag ประเพณี พะเยา แม่ใจ แม่สุก จ๊อย การขับลำนำ ทำนองเสนาะ

จ๊อย คือ การขับลำนำ หรือทำนองเสนาะ คำประพันธ์ที่ใช้ในการจ๊อยก็คือ “ค่าว” ท่วงทำนอง การจ๊อยเรียกว่า “ระบำ” อาจมีลีลาทอดเสียงยาว เช่น ทำนองโก่งเฮียวบง ทำนองวิงวอน หรืออาจมีลีลากระชั้นขึ้นลง เช่น ทำนองม้าย่ำไฟ นอกจากนี้ก็ยังมีลักษณะทำนองตามแบบที่นิยมในท้องถิ่นต่างๆ เช่น ทำนองเมืองเถิน ทำนองเชียงแสน เป็นต้น

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


การฟ้อนเชิง

Tag ประเพณี แม่ใจ แม่สุก พะเยา การฟ้อนเชิง

เป็นการฟ้อนที่แสดงออกถึงชั้นเชิงลีลาของนักรบสมัยก่อน เป็นการแสดงที่อวดลีลาชั้นเชิงของคนให้คู่ต่อสู้หรือข้าศึกเกรงกลัว ฟ้อนเจิงหรือฟ้อนเชิงเป็นการฟ้อนด้วยมือเปล่า ๆ โดยเคลื่อนไหวโยกย้ายอวัยวะส่วนต่าง ๆ ไปในท่วงทำนองต่าง ๆ ท่ารำจะถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษและครูผู้สอนจะมีการดัดแปลงให้แตกต่างกันไป โอกาสที่นิยมแสดงใช้แสดงในงานประเพณีและงานแสดงศิลปวัฒนาธรรม เช่น การเผยแพร่ศิลปะล้านนาตามโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น…

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


กล้วยหอมทองทอดกรอบ

Tag จังหวัดพะเยา ชุมชนแม่สุก กล้วยหอมทองทอดกรอบ ของฝาก

กล้วยหอมหวาน ทอดกรอบ ทำสดๆ ใหม่ๆ ทุกวัน

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


หมากเชือก

Tag จังหวัดพะเยา ชุมชนแม่สุก หมากเชือก ของฝาก

พวงหมากสวยๆ ไว้สำหรับตกแต่งบ้าน และเป็นของฝาก

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


น้ำตกแม่สุก

Tag น้ำตกแม่สุก น้ำตก แม่ใจ แม่สุก พะเยา

น้ำตกแม่สุก เป็นน้ำตกมีความสูงประมาณ 6 ชั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่าศึกษาธรรมชาติตั้งอยู่เขตพื้นที่แม่สุกเหนือ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ใจ (ใหม่) ประมาณ 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


แหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร สวนลิ้นจี่

Tag แหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร สวนลิ้นจี่ แหล่งท่องเที่ยว พะเยา แม่ใจ แม่สุก

สามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับต้นลิ้นจี่ ลักษณะสายพันธุ์ การดูแล พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเกษตรกรได้โดยตรง ซึ่งช่วงที่ลิ้นจี่จะออกผลผลิตคือ ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


วัดปันเจิง

Tag แหล่งท่องเที่ยว แม่ใจ แม่สุก พะเยา

ตั้งอยู่เลขที่ 38 บ้านแม่จว้าใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อพ.ศ. 2403 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตรยาว 80 เมตร ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 37 เมตร ทิศใต้ประมาณ 37 เมตรทิศตะวันออกประมาณ 30 เมตร ทิศตะวันตกประมาณ 30 เมตร อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถและกุฏิสงฆ์ ปัจจุบัน…

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


วัดตาลถ้อย

Tag แหล่งท่องเที่ยว แม่สุก แม่ใจ พะเยา วัดตาลถ้อย

ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 บ้านแม่จว้าเหนือ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2368 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8 เมตรยาว16 เมตร ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9ไร่ 60 ตารางวาอาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศใต้จดที่นาเอกชน ทิศตะวันออกจดถนน ทิศตะวันตกจดโรงเรียนบ้านแม่จว้า ที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลงเนื้อที่ 6 ไร่…

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางสาวกิตติ์ธัญญา บุญวงค์

Tag จังหวัดพะเยา ชุมชนแม่สุก การฟ้อนรำ ปราชญ์

เชี่ยวชาญการฟ้อนรำของคนเมือง ฟ้อนวิถีคนเมือง ฟ้อนสายไหม ฟ้อนเจิง ซึ่งเป็นการฟ้อนของจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายปั่น มาติ๊บ

Tag จังหวัดพะเยา ชุมชนแม่สุก ดนตรีพื้นบ้าน ปราชญ์

มีความถนัดการละเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนา

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายชัชวาล สุขศรีราษฏร์

Tag จังหวัดพะเยา ชุมชนแม่สุก ประเพณีวัฒนธรรม ปราชญ์

ปราชญ์ด้านประเพณีวัฒนธรรมของตำบล

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายอ้าย พินิจ

Tag จังหวัดพะเยา ชุมชนแม่สุก ภาษาล้านนา ปราชญ์

สามารถอ่านเขียนภาษาล้านนา แต่งคำกลอนล้านนา และเชี่ยวชาญการละเล่นดนตรีพื้นเมือง

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายเหมย กันธิมา

Tag จังหวัดพะเยา ชุมชนแม่สุก ภาษาล้านนา ปราชญ์

สามารถอ่านเขียนภาษาล้านนา และทำพิธีกรรมการสืบชะตาของหมู่บ้าน

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายธนากร ศิริคำน้อย

Tag จังหวัดพะเยา ชุมชนแม่สุก แกะสลักรากต้นไม้ วาดภาพเสมือนจริง ปราชญ์

แกะสลักรากต้นไม้จากภาพวาด และวาดภาพเสมือนจริง

อ่านต่อ...

อาหารพื้นถิ่น


ข้าวควบ

Tag ข้าวเกรียบ ข้าวควบ แม่ใจ แม่สุก พะเยา

ตามความเชื่อโบราณประเพณี การได้ถวายข้าวควบให้กับพระที่วัดและแจกจ่ายให้กับ ผู้เฒ่าผู้แก่คนสูงอายุ เชื่อกันว่าจะช่วยหนุนค้ำจุนให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุก ควบบ้าน ควบเมือง ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อุปกรณ์ในการทำ “ข้าวควบ” เป็นภูมิปัญญาและองค์ความรู้แบบโบราณที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

อ่านต่อ...

ข้อมูลชุมชนทั่วไป


ระยะทางจากจังหวัดถึงชุมชน (กม) : 22.00

จำนวนพื้นที่ของชุมชนตาราง (กม) : 24.94

อาณาเขตติดต่อของชุมชน : ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งอั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลชุมชนด้านสังคม


ประชากรปี : 2559

จำนวนประชากรชาย (คน) : 2,683

จำนวนประชากรหญิง (คน) : 2,756

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) : 2,484

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) :

LAT (ละติจูด) : 19.310452

LONG (ลองติจูด) : 99.737883

ข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจ


รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) :

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) :

รายได้จากการท่องเที่ยว (บาท) :

ข้อมูลชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ


พื้นที่สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน (ไร่) :

พื้นที่ป่าไม้รวม (ตร. กม.) : 2,008,835.00

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ


ข้อมูลชุมชนด้านความมั่นคง


ข้อมูลชุมชนด้านอื่นๆ


หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่สุก

ประเภทหน่วยงาน :

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 19.055800

LONG (ลองติจูด) : 99.407100

เบอร์โทรศัพท์ : 054 886 036