ชุมชน ดอนแสลบ

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ ห้วยกระเจาหมวดหมู่ที่น่าสนใจ

วิถีชีวิต / ถ้อยคำ


ชุมชนบ้านดอนแสลบ

Tag ชุมชนบ้านดอนแสลบ จังหวัด กาญจนบุรี

ตำบลดอนแสลบเป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่นากว่า 80% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่ง 12 หมู่บ้านมีระบบชลประทาน และอีก 12 หมู่บ้านไม่มีระบบชลประทาน การขาดแหล่งน้ำเพื่อการชลประทานส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงมีแนวคิดใหม่โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตร โดยเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยนำเกษตรทฤษฎีใหม่เข้าไปปรับใช้ในพื้นที่…

อ่านต่อ...

ศิลปะการแสดง


เพลงร่อยพรรษา

Tag ประเพณีร้องเพลงร่อยพรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนบ้านดอนแสลบ

ประเพณีที่เห็นกันประจำทุกปี ก่อนวันออกพรรษา ชาวบ้านร้องรำเพลงร่อยพรรษาเดินในหมู่บ้าน เชิญชวนร่วมงานกฐิน และบริจาคจตุปัจจัย เพื่อถวายวัดในวันทอดกฐิน

อ่านต่อ...

ศิลปะการแสดง


การสวดพระมาลัย

Tag ประเพณีการสวดพระมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนบ้านดอนแสลบ

ประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตในเรื่องของการตาย จุดประสงค์เพื่อการอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพ เมื่อพระสงฆ์ได้ทำการสวดพระอภิธรรมศพเสร็จ ในการสวดบางช่วงคนดูมีส่วนร่วม เพื่อความสนุกสนาน

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ศิลปะขี้เลื่อย

Tag ศิลปะขี้เลื่อย ของฝากกาญจนบุรี ชุมชนบ้านดอนแสลบ

ภูมิปัญญาบวกความคิดสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะที่อยู่ในตัว ทำให้เกิดแนวคิดสรรสร้างชิ้นงานผ่านสองมือ จากวัสดุในท้องถิ่น อย่าง “ขี้เลื่อย” ก่อให้เกิดเป็นมูลค่า และ สวยงามอย่างน่าทึ่ง

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


ตลาดเกษตรกรโรงเรียนชาวนา

Tag แหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรี ชุมชนบ้านดอนแสลบ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

เนื่องจากโรงเรียนชาวนานั้นเป็นแนวคิดของการเรียนในแปลงปลูกพืชมีระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลเพาะปลูก(ตั้งแต่เพาะปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว) เกษตรกรจะพบกันเป็นประจำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตลอดฤดูกาลเพาะปลูก การเรียนรู้ร่วมกัน 14-16 ครั้ง ต่อ 1 ฤดูกาลทำนา พบปะเรียนรู้ 1 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์1 เดือน เจอกัน 4 ครั้ง และ 1 ฤดูกาลทำนา คือ 4 เดือน ซึ่งทำการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจ เรื่อง การจัดการในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างลึกซึ้ง…

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


วัดสระกระเบื้อง

Tag แหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรี โบราณสถาน ชุมชนบ้านดอนแสลบ วัดสระกระเบี้อง พระปางนาคปรก สมัยอยุธยา

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี วัดสระกระเบื้องนี้ใครเป็นคนสร้างนั้น ไม่สามารถทราบได้ เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ มีความเป็นมายาวนาน ภายในวัดสระกระเบื้อง เราจะพบกับโบสถ์เก่าสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายอู๋ ใคร่ครวญ

Tag ปราชญ์ มีดเหน็บ OTOP 4 ดาว ชุมชนบ้านดอนแสลบ

การเกาะสลักลายในทำมีดเหน็บ และการทำมีดโบราณ การันตีด้วยรางวัล OTOP ระดับ 4 ดาว

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายวีนัส แต่แดงเพชร

Tag ปราชญ์ หมอดิน ชุมชนบ้านดอนแสลบ

หมอดินประจำตำบลดอนแสลบ โดยเป็นวิทยากรให้คำแนะนำการปรับปรุงดินให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางบังเอิญ ดีคำ

Tag ปราชญ์ การทอผ้า ชุมชนบ้านดอนแสลบ

ชำนาญด้านการทอผ้า และการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน การันตีด้วยรางวัลมากมาย

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายสวิง สัพพะพุธา

Tag ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมกระเจา ปราชญ์ ปุ๋ยชีวภาพ ชุมชนบ้านดอนแสลบ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

ปราชญ์โรงนา ทำปุ๋ยชีวภาพ กำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายชัยชนะ เที่ยงธรรม

Tag ปราชญ์ ศิลปะขี้เลื่อย ชุมชนบ้านดอนแสลบ

เชี่ยวชาญงานศิลปะจากขี้เลื่อย ปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ งานปั้นเสริมเติมเขา

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายมงคล เวฬุวนาธร

Tag ปราชญ์ เมล่อน ชุมชนบ้านดอนแสลบ

การปลูกผลไม้เมืองร้อน และการพัฒนารูปแบบการปลูกเพื่อให้เหมาะสม

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางบุญนาค แก้ววงศ์ล้อม

Tag ปราชญ์ ประเพณีร้องเพลงร่อยพรรษา ชุมชนบ้านดอนแสลบ

ร้องเพลงร่อยพรรษา และเพลงพื้นบ้านในพื้นที่

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางแสม สืบพราย

Tag ปราชญ์ ขนมไทย ของฝากกาญจนบุรี ชุมชนบ้านดอนแสลบ

ทำขนมไทยโบราณข้าวหมาก ประสบการณ์มากว่า 40 ปี

อ่านต่อ...

อาหารพื้นถิ่น


อาหารพื้นถิ่น

Tag ข้าวหอมมะลิ จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนบ้านดอนแสลบ

อาหารพื้นถิ่นคือ “ข้าว”ซึ่งปลูกแบบปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ และผลิตผลทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นผลไม้เช่น เมล่อน แตงโม กล้วยน้ำว้า ผักสด เช่น เห็ด หรืออาหารแปรรูป เช่น ข้าวหมาก ทองม้วน กล้วยฉาบ สามารถซื้อได้จากตลาดสินค้าเกษตรของโรงเรียนชาวนาได้เลย

อ่านต่อ...

ข้อมูลชุมชนทั่วไป


ระยะทางจากจังหวัดถึงชุมชน (กม) : 5.00

จำนวนพื้นที่ของชุมชนตาราง (กม) : 141.00

อาณาเขตติดต่อของชุมชน : ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ทิศใต้ ติดกับ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ทิศตะวันออก ติดกับ ต.จระเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลชุมชนด้านสังคม


ประชากรปี : 2559

จำนวนประชากรชาย (คน) : 6,052

จำนวนประชากรหญิง (คน) : 6,281

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) : 3,740

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) : 1,088

LAT (ละติจูด) : 14.300959

LONG (ลองติจูด) : 99.747447

ข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจ


รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 18,884.00

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 10,701.00

รายได้จากการท่องเที่ยว (บาท) :

ข้อมูลชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ


พื้นที่สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน (ไร่) :

พื้นที่ป่าไม้รวม (ตร. กม.) : 7,558,723.00

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ


ข้อมูลชุมชนด้านความมั่นคง


ข้อมูลชุมชนด้านอื่นๆ


หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง

ประเภทหน่วยงาน : โรงพยาบาล

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 14.298800

LONG (ลองติจูด) : 99.743500

เบอร์โทรศัพท์ : 034571399

หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแสลบ

ประเภทหน่วยงาน : โรงพยาบาล

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 14.296400

LONG (ลองติจูด) : 99.744700

เบอร์โทรศัพท์ : 034568194