ชุมชน ลี้

จังหวัด ลำพูน อำเภอ ลี้


หมวดหมู่ที่น่าสนใจ

วิถีชีวิต / ถ้อยคำ


ชุมชนลี้

Tag ลำพูน ลี้

ตำบลลี้ เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีเรื่องราวของการสร้างบ้านแปลงเมืองที่ถูกส่งต่อจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และคงเหลือร่องรอยผ่านของวิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลลี้ ภายในชุมชนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย บุคคลภายในชุมชนเป็นผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยมีหลักในการดำเนินชีวิตจากการยึดเหนี่ยวของพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีที่สำคัญโดยเฉพาะ อนุสาวรีย์สามครูบา และ วัดพระธาตุห้าดวง วัดลี้หลวง เป็นต้น ก่อเกิดเป็นประเพณีที่สำคัญ…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


วัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้า เครื่องแต่งกาย และของใช้ที่เป็นของโบราณของชาวตำบลลี้

Tag ลำพูน ลี้ วัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้า เครื่องแต่งกาย ของโบราณของชาวตำบลลี้

ผ้าห่มเมือง เป็นผ้าห่มผ้าฝ้าย วิธีการทำคือ เอาผ้าฝ้ายไปคั่นกับน้ำแป้งข้าวเจ้าเพื่อให้ได้เส้นฝ้ายเฉพาะ สำหรับการทอ คุณสมบัติของผ้าคือ ยิ่งซักผ้าห่มจะยิ่งหนาขึ้น ห่มแล้วไม่ร้อน และจะอบอุ่นอย่างยิ่งในฤดูหนาว โดยลักษณะของการให้สี เช่น สีเขียว ได้จากต้นเพกา สีครามได้จากต้นฮ่อม สีแดงได้จากไม้ฝาง สีขาวได้จากดอกฝ้าย (สำหรับฝ้ายจะมี 3 สี คือ สีขาว สีน้ำตาล และ สีเขียว) นอกจากนี้ลวดลายของการทอผ้าห่มจะเป็นลวดลายเฉพาะของชาวบ้านตำบลลี้อีกเช่นกัน…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ

Tag เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ลำพูน ลี้

เครื่องดนตรีพื้นที่เมืองของภาคเหนือ ประกอบด้วย 4 ประเภทได้แก่ เครื่องดีด ได้แก่ ซึง เครื่องสี ได้แก่ สะล้อ เครื่องตี ได้แก่ กลอง เครื่องเป่า ได้แก่ ขลุ่ย สำหรับคนตำบลลี้เองมีกลุ่มของผู้ที่เล่นดนตรีพื้นเมืองให้เห็นและมีการรักษาและสืบสานไว้จนถึงปัจจุบัน

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ฟ้อนเจิง

Tag ฟ้อนเจิง ลำพูน ลี้

ฟ้อนเจิงเป็นการฟ้อนแบบมือเปล่าที่มีลักษณะอันเนื่องด้วยการต่อสู้ มีทั้งการ ต่อสู้เพื่อการป้องกันตัวและการต่อสู้ที่ต้องการผลแพ้ชนะกัน คำว่า “เจิง” หมายถึง “เชิง” ฟ้อนเจิง ก็คือการฟ้อนที่มีลวดลายหรือชั้นเชิง ในการต่อสู้นั่นเอง แต่เดิมคงจะเป็นการต่อสู้ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆ หรือใช้ต่อ สู้ในการรบหรือการทำสงครามกัน ซึ่งต้องอาศัยชั้นเชิงความสามารถมาก เพราะเป็น การต่อสู้แบบประชิดตัวด้วยมือเปล่าและด้วยอาวุธ…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีเลี้ยงผีปู่ผีย่า

Tag ประเพณีเลี้ยงผีปู่ผีย่า ลำพูน ลี้

การเลี้ยงผี หมายถึง การจัดอาหารคาวหวานไปเซ่นสังเวยดวงวิญญาณผู้ตาย ณ หิ้งผีปู่ผีย่า หรือ หอผี ชาวล้านนาถือว่าเมื่อ ปู่ ย่า ตา ยาย ตายไปแล้ววิญญาณจะวนเวียนมารักษาลูกหลาน ดังนั้นภายในบ้านของชาวล้านนา จึงจัดทำ “หิ้งผีปู่ย่า” ไว้ทุกบ้าน ประเพณีนี้แสดงให้เห็นถึงการจักตอบแทนผู้มีพระคุณ และทำให้ลูกหลานมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความสามัคคีระหว่างญาติพี่น้อง

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


พิธีอ้อพญ๋า

Tag พิธีอ้อพญ๋า ลำพูน ลี้

พิธี กินอ้อ เป็นพิธีกรรมที่เกิดจากความเชื่อว่า ใครก็ตามที่ได้ผ่านพิธีกินอ้อแล้วจะทำให้ความจำดีขึ้น และเรียนหนังสือเก่ง คำว่า อ้อ อ่องอ้อ เป็นคำที่หมายถึง สติปัญญา มันสมอง อีกความหมายหนึ่งหมายถึง ต้นไม้ที่ชอบขึ้นในพื้นที่ชื้นแฉะ ลำต้น เป็นปล้องแข็ง ใบเรียวเหมือนต้นแขมหรือหญ้าคา มีดอกสีขาว เวลาบานจะเป็นปุยนุ่นแผ่กระจายสวยงาม แพร่พันธุ์และแตกกอ ได้ง่าย ตายยาก จ่าง คือ ช่าง หมายถึง ผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีการฟ้อนผีมด

Tag ประเพณีการฟ้อนผีมด ลี้ ลำพูน

ประเพณีการฟ้อนผีมดของเมืองลี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ ประเพณีฟ้อนผีมดทางภาคเหนือ ผู้ที่อยู่ในเชื้อสายเดียวกันจะไปร่วมชุมนุมที่บ้านของผู้ที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน ชาวบ้านจะนำสิ่งของมา "ฮอม" หรือมาร่วมกันทำบุญเจ้าภาพจึงไม่ต้องจ่ายมาก เป็นโอกาสที่ญาติพี่น้องที่แยกย้ายไปทำงานที่อื่นได้กลับมาพบปะกันปีละครั้ง เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษ และเกิดความภูมิใจในชาติพันธุ์วงศ์ตระกูลเดียวกัน

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีบวงสรวงชุมนุมเทวดาและเฮียกขวัญเมืองลี้

Tag ประเพณีบวงสรวงชุมนุมเทวดา เฮียกขวัญเมืองลี้ ลำพุน ลี้

เป็นพิธีที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดพระธาตุดวงเดียว ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีเปลี่ยนผ้าองค์สามครูบาและสรงน้ำอนุสาวรีย์สามครูบา

Tag ประเพณีเปลี่ยนผ้าองค์สามครูบา สรงน้ำอนุสาวรีย์สามครูบา

ครูบาทั้งสามองค์ประกอบด้วยครูบาศรีวิชัย(นักบุญแห่งล้านนา) จากวัดบ้านปาง ครูบาอภิชัยขาวปี จากวัดพระบาทผาหนาม และครูบาชัยยะวงศาพัฒนา จากวัดพระบาทห้วยต้ม ซึ่งครูบาทั้งสามองค์มีถิ่นกำเนิดที่อำเภอลี้ พร้อมก่อสร้างเจดีย์ 5 องค์ไว้ด้านหลังและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านใน การจัดกิจกรรมแต่ละปีมีการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ อำเภอเมือง ลำพูน และน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ในอำเภอลี้และอำเภอใกล้เคียง 8 บ่อ ประกอบด้วย…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดวงเดียว

Tag ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดวงเดียว ลี้ ลำพูน

ตามตำนาน มีเจ้าแม่จามรี ราชธิดาแห่งเมืองหลวงพระบาง คือผู้สร้างเมืองลี้ และสถานที่นี้ คือ เวียงเก่า เรียกว่า “กลางเวียง” ลุมาจนถึงปีพุทธศักราช 500 ปี ถึง 700 ปี โดยมีคณะศรัทธาสาธุชนได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุขึ้นในวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี สถานที่ตั้ง อยู่หมู่ที่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีสรงน้ำพระธาตุห้าดวง

Tag วัดพระธาตุห้าดวง ลี้ ลำพูน

วัดพระธาตุห้าดวง เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์กันในสมัยพระพุทธเจ้า ได้เสด็จมาประทาน พระเมโทธาตุ (น้ำไคลมือ) แก่พวกลัวะและน้ำก็ไหลผ่านปลายนิ้วทั้ง 5 ลงสู่พื้นดิน ต่อมาในสมัยที่พระนางจามรีมาตั้งบ้านเมืองก็ได้ทรงเห็นกองดินทั้ง 5 กอง พอทราบความจึงเกิดศรัทธาสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบกองดินทั้ง 5 กองไว้ สาหรับงานประจำปีสรงน้ำพระธาตุ ได้กำหนดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมืองลี้

Tag ประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมืองลี้ ลี้ ลำพูน

เป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอลี้ มาตั้งแต่โบราณ โดยกำหนดให้มีประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองลี้หรือพ่อเจ้าผีเมือง ในวันเดือน 9 เหนือ ขึ้น 9 ค่ำ ของทุกๆปี ปัจจุบันเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวอาเภอลี้และพื้นที่ใกล้เคียง เพราะในอดีตมีความเชื่อกันว่าเป็นสถานที่มีการบอกกล่าวของความช่วยเหลือในกิจการต่างๆ หรือโชคลาภและความอยู่เย็นเป็นสุข

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง (ประเพณีเลี้ยงผีเมือง)

Tag ประเพณีเลี้ยงผีเมือง ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง ลี้ ลำพูน

ในเดือน 9 ของทางเหนือ ชาวบ้านลี้จะมี การเตรียมของของถวายส้ม กล้วย สาลี่ สับปะรด องุ่น ขนุน เป็นต้น หมู 1 ตัว ไก่ 14 ตัว ธูปเทียนดอกไม้ และเหล้าบุหรี่ เป็นต้น เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงศาล เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าผู้ครองเมือง ลี้ในอดีตได้มาบอกกล่าวให้ลูกหลานได้ประกอบคุณงาม ความดี และได้จัดให้มีการแสดงต่างของกลุ่มที่มีความ ประสงค์ต้องการแสดง เช่น การรำถวายเจ้าพ่อหลัก เมือง ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีปีใหม่เมือง

Tag ประเพณีปีใหม่เมือง ลำพูน ลี้

ของบ้านลี้มีการจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่เมือง ตามวันหยุดราชการในปฏิทินสากล ดังนี้ วันที่ 13 เมษายน เป็นวันสังขารล่อง วันที่ 14 เมษายน เป็นวันเน่า วันที่ 15 เมษายน เป็นวันพญาวัน และวันที่ 16 เมษายน เป็นวันปากปี๋

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีสรงน้ำพระเพชร

Tag ประเพณีสรงน้ำพระเพชร ลำพูน ลี้

เป็นการสรงน้ำพระพุทธรูป โดย จะเริ่มสรงในเดือนเจ็ดเหนือ (เดือนเมษายน) จะมีการทำพิธีใน วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี โดย วันที่ 12 เมษายน จะแห่พระไป ทั่วอำเภอลี้ เพื่อให้ประชาชนใน อำเภอลี้ได้สักการบูชา และสรงน้ำก่อน หลังจากนั้นในวันที่ 13 เมษายน ตอนเช้าก็จะมีการทำพิธีในวิหาร ก่อนที่จะจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปที่วัดลี้หลวง โดย จะมีปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรี เทศบาล และประชาชนทั้งในและ นอกอำเภอก็ได้มาร่วมในพิธีสรงน้ำพระด้วยเช่นกัน…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


การตานข้าวจี่ข้าวหลาม

Tag ข้าวหลาม ข้าวจี่ ลี้ ลำพูน

วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 เหนือ (ประมาณ เดือน มกราคม ) ของทุกปีจะมีประเพณีตานข้าวจี่ข้าว หลาม และหิงไฟพระเจ้า ซึ่งเป็น ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ วัดลี้หลวงและวัดอื่นๆใน อำเภอลี้และจังหวัดลำพูน ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันเป็นประจำทุกปีชาวบ้านจะนำข้าวใหม่ที่ ได้เก็บเกี่ยวจากนาเข้ายุ้งฉาง ที่บ้าน แล้วจะนำมานึ่งให้สุกเพื่อนำมาตักบาตร ตานขันข้าว อุทิศไปให้พ่อแม่ และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ก่อนที่จะนำมารับประทาน…

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าคลุมไหล่ ลำพูน

Tag จังหวัดลำพูน ชุมชนลี้ OTOP ระดับ 4 ดาว ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ของฝาก

พันธุ์ฝ้ายที่นำมาถักทอเป็นเส้นฝ้ายเป็นฝ้ายพื้นเมืองซึ่งปลูกในพื้นที่ตำบลลี้ เป็นลักษณะของสีพื้น มีลวดลายขนาดเล็กภายในผืน เหมาะสำหรับการเลือกซื้อเป็นของฝาก

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าซิ่นตีนจก

Tag จังหวัดลำพูน ชุมชนลี้ OTOP ระดับ 4 ดาว ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ของฝาก

ความพิเศษของผ้าทอมือ ซึ่งในทุกกระบวนการเป็นงานทำมือ ด้วยฝีมือและลวดลายที่ประณีต พันธุ์ฝ้ายที่นำมาถักทอเป็นเส้นฝ้ายเป็นฝ้ายพื้นเมืองซึ่งปลูกในพื้นที่ตำบลลี้ และผ้าทอสีธรรมชาติ ซึ่ง 1 ผืนจะมีเอกลักษณ์ภายในผืนเฉพาะ

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าคลุมไหล่ขนาดกลาง (สีม่วง) เส้นฝ้ายโรงงาน

Tag ลำพูน ลี้ เครื่องแต่งกาย ผ้า ผ้าคลุมไหล่

ความพิเศษของผ้าทอมือ ซึ่งในทุกกระบวนการเป็นงานทำมือ ด้วยฝีมือและลวดลายที่ประณีต เป็นลักษณะของสีพื้นสวยงาม มีลวดลายขนาดเล็กภายในผืน เหมาะสำหรับการเลือกซื้อเป็นของฝาก ราคา 150 บาท ยาว 170 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าพันคอสีธรรมชาติ

Tag ลำพูน ลี้ ผ้าพันคอ เครื่องแต่งกาย

ความพิเศษของผ้าทอมือ ซึ่งในทุกกระบวนการเป็นงานทำมือ ด้วยฝีมือและลวดลายที่ประณีต พันธุ์ฝ้ายที่นำมาถักทอเป็นเส้นฝ้ายเป็นฝ้ายพื้นเมืองซึ่งปลูกในพื้นที่ตำบลลี้ เป็นลักษณะของสีพื้นสลับสวยงาม มีลวดลายขนาดเล็กภายในผืน เหมาะสำหรับการเลือกซื้อเป็นของฝาก ราคา 150 บาท ยาว 140 เซนติเมตร กว้าง 40 เซนติเมตร

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าคลุมไหล่ขนาดใหญ่ (สีน้ำตาล)

Tag ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ ลี้ ลำพูน เครื่องแต่งกาย ผ้า

ความพิเศษของผ้าทอมือ ซึ่งในทุกกระบวนการเป็นงานทำมือ ด้วยฝีมือและลวดลายที่ปราณีต พันธุ์ฝ้ายที่นำมาถักทอเป็นเส้นฝ้ายเป็นฝ้ายพื้นเมืองซึ่งปลูกในพื้นที่ตำบลลี้ และผ้าทอสีธรรมชาติ ซึ่ง 1 ผืนจะมีเอกลักษณ์ภายในผืนเฉพาะ ราคา 5,500 บาท

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ (ลายกุดขอเบ็ด)

Tag ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ เครื่องแต่งกาย ผ้า ลี้ ลำพูน

ความพิเศษของผ้าทอมือ ซึ่งในทุกกระบวนการเป็นงานทำมือ ด้วยฝีมือและลวดลายที่ปราณีต พันธุ์ฝ้ายที่นำมาถักทอเป็นเส้นฝ้ายเป็นฝ้ายพื้นเมืองซึ่งปลูกในพื้นที่ตำบลลี้ และผ้าทอสีธรรมชาติ ซึ่ง 1 ผืนจะมีเอกลักษณ์ภายในผืนเฉพาะ ราคา 5,500 บาท

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ (โคมเพชร+ นกในกรงหมุน)

Tag ลำพูน ลี้ ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ เครื่องแต่งกาย ผ้า

ความพิเศษของผ้าทอมือ ซึ่งในทุกกระบวนการเป็นงานทำมือ ด้วยฝีมือและลวดลายที่ปราณีต พันธุ์ฝ้ายที่นำมาถักทอเป็นเส้นฝ้ายเป็นฝ้ายพื้นเมืองซึ่งปลูกในพื้นที่ตำบลลี้ และผ้าทอสีธรรมชาติ ซึ่ง 1 ผืนจะมีเอกลักษณ์ภายในผืนเฉพาะ สำหรับตัวนกเป็นการใช้เส้นฝ้ายสีธรรมชาติ ราคา 5,500 บาท

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ (หงส์เญิ้งนกคู่ + ลายกุดขอเบ็ด)

Tag ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ ลำพูน ลี้

ความพิเศษของผ้าทอมือ ซึ่งในทุกกระบวนการเป็นงานทำมือ ด้วยฝีมือและลวดลายที่ประณีต พันธุ์ฝ้ายที่นำมาถักทอเป็นเส้นฝ้ายเป็นฝ้ายพื้นเมืองซึ่งปลูกในพื้นที่ตำบลลี้ และผ้าทอสีธรรมชาติ ซึ่ง 1 ผืนจะมีเอกลักษณ์ภายในผืนเฉพาะ สำหรับลายหงส์เญิ้ง หมายถึง การเทินไว้บนหัว ราคา 5,500 บาท

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ (ลายช่อผักกูด และเครือเขาคำ)

Tag ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ ผ้า เครื่องแต่งกาย ลำพูน ลี้

ความพิเศษของผ้าทอมือ ซึ่งในทุกกระบวนการเป็นงานทำมือ ด้วยฝีมือและลวดลายที่ประณีต พันธุ์ฝ้ายที่นำมาถักทอเป็นเส้นฝ้ายเป็นฝ้ายพื้นเมืองซึ่งปลูกในพื้นที่ตำบลลี้ และผ้าทอสีธรรมชาติ ซึ่ง 1 ผืนจะมีเอกลักษณ์ภายในผืนเฉพาะ ราคา 5,500 บาท

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


วัดพวงคำ

Tag จังหวัดลำพูน ชุมชนลี้ วัดพวงคำ แหล่งท่องเที่ยวลำพูน

ไหว้พระขอพรที่วัดพวงคำ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และชมกลองชุดเก่าแก่แต่โบราณ

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


วัดลี้หลวง

Tag วัดลี้หลวง ลี้ ลำพูน เวียงเก่า เวียงเจดีย์

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นวัดที่ตั้งขึ้นมานานแล้วโดยมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของเมืองโบราณที่เรียกว่า เวียงเก่า หรือเวียงเจดีย์ ดังนี้ เวียงเก่าหรือเวียงเจดีย์เป็นเมืองโบราณซึ่งร้างไปนานแล้ว แต่มีหลักฐานอันเป็นซากตัวเมืองร้างอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดลี้หลวง ห่างประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ หลักฐานที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันมีกำแพงเมืองเก่าที่ก่อด้วยอิฐดินเผา คูเมือง ซากสิ่งก่อสร้างอันมีเจดีย์เก่า…

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


วัดพระธาตุดวงเดียว

Tag ลี้ ลำพูน พระธาตุดวงเดียว กลางเวียง พระเจ้าเลียบโลก

          ตั้งอยู่ที่ บ้านพระธาตุห้าดวง หมู่ที่ 15 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (สายลี้-ลำพูน) บริเวณกิโลเมตรที่ 50 ระยะทางจากอำเภอเมืองลำพูนมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สายลำพูน-ลี้ ประมาณ 105 กิโลเมตร ถึงอำเภอลี้ จากนั้นตรงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงวัดพระธาตุดวงเดียว (กลางเวียง)  

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางบานเย็น วิคำชาติ

Tag จังหวัดลำพูน ชุมชนลี้ การฟ้อนเจิง สานตะกร้า ดนตรีพื้นเมือง

เชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองและนำมาเป็นดนตรีประกอบการฟ้อนเจิง ฟ้อนวิถีคนเมือง

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


คุณป๋า มณีวรร

Tag จังหวัดลำพูน ชุมชนลี้ สมุนไพร

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหลากหลายชนิด การจัดยาตามธาตุ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายไหว ธิวาที

Tag จังหวัดลำพูน ชุมชนลี้ ดนตรีพื้นบ้าน ทำเครื่องดนตรี

มีความเชี่ยวชาญการทำและเล่นเครื่องดนตรี พื้นบ้าน และเป็นสมาชิกวงดนตรีพื้นบ้านของ ตำบลลี้

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางบุญเนือง วงค์ปาลี

Tag จังหวัดลำพูน ชุมชนลี้ การทอผ้าจก OTOP ระดับ 4 ดาว ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ของฝาก

เชี่ยวชาญการทอผ้าจกโหล่งลี้ โดยได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางศรีวรรณ เพพปาน

Tag จังหวัดลำพูน ชุมชนลี้ การทอผ้าจก OTOP ระดับ 4 ดาว ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ของฝาก

เชี่ยวชาญการทอผ้าซิ่นตีนจก ประสบการณ์ทอผ้าซิ่นตีนจก 7 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้สอน จากโครงการของพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดมาจากแม่

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางเทียมใจ มาตยาบุญ

Tag จังหวัดลำพูน ชุมชนลี้ งานฝีมือ งานประดิษฐ์

เชี่ยวชาญงานฝีมือ งานประดิษฐ์ งานฝีมือใบตองทุกชนิด งานทำบายศรี ประสบการณ์ด้านงานฝีมือมากว่า 20 ปี ทั้งเรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษาดูงาน และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ทำเอง

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายศรี บุอินต๊ะ

Tag จังหวัดลำพูน ชุมชนลี้ ดนตรีพื้นบ้าน

เชี่ยวชาญการเล่นดนตรีพื้นบ้าน และเป็นวิทยากรถ่ายทอดการเล่นดนตรีพื้นเมืองให้แก่นักเรียนในโรงเรียนวังดิน และเด็กนักเรียนในหมู่บ้าน

อ่านต่อ...

ข้อมูลชุมชนทั่วไป


ระยะทางจากจังหวัดถึงชุมชน (กม) : 105.00

จำนวนพื้นที่ของชุมชนตาราง (กม) : 1,702.00

อาณาเขตติดต่อของชุมชน : ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดงดำ ตำบลนาทราย และตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัลำพูน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลชุมชนด้านสังคม


ประชากรปี : 2559

จำนวนประชากรชาย (คน) : 4,498

จำนวนประชากรหญิง (คน) : 4,512

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) : 2,860

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) :

LAT (ละติจูด) : 17.783337

LONG (ลองติจูด) : 98.928479

ข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจ


รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) :

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) :

รายได้จากการท่องเที่ยว (บาท) :

ข้อมูลชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ


พื้นที่สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน (ไร่) :

พื้นที่ป่าไม้รวม (ตร. กม.) : 1,592,671.00

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ


ข้อมูลชุมชนด้านความมั่นคง


ข้อมูลชุมชนด้านอื่นๆ


หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากลาง

ประเภทหน่วยงาน : โรงพยาบาล

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 18.102200

LONG (ลองติจูด) : 98.566400

เบอร์โทรศัพท์ : +66 82 385 3086

หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปวงคำ

ประเภทหน่วยงาน : โรงพยาบาล

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 17.775100

LONG (ลองติจูด) : 98.973200

เบอร์โทรศัพท์ : 053 979 298

หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : โรงพยาบาลลี้

ประเภทหน่วยงาน : โรงพยาบาล

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 17.771700

LONG (ลองติจูด) : 98.956000

เบอร์โทรศัพท์ : 053 596 513

หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้

ประเภทหน่วยงาน : โรงพยาบาล

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 17.803600

LONG (ลองติจูด) : 98.947600

เบอร์โทรศัพท์ : 053 979 830