ชุมชน บ้านหลวง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ จอมทอง


หมวดหมู่ที่น่าสนใจ

วิถีชีวิต / ถ้อยคำ


ชุมชนบ้านหลวง

Tag บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีสิบสองเดือน

Tag ประเพณีสิบสองเดือน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

ประเพณีสิบสองเดือน (การนับเดือนทางภาคเหนือ จะต้องนับเดือนล่วงหน้าไปอีก 2 เดือนภาคกลาง)

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีผีปู่ย่าหรือ พ่อหม่อน

Tag ประเพณีผีปู่ย่า พ่อหม่อน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

ต้นตระกูลของคนของบ้านหลวงจอมทองได้สืบเชื้อสายมาจากลัวะ 8ตระกูลซึ่งเจ้าเมืองเชียงใหม่ในอดีตมอบหมายให้ดูแลรักษา พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทองโดยยกเว้นไม่เก็บภาษีหรือเกณฑ์ไปศึกสงครามตลอดจนถึงงานโยธาต่างๆในเมืองเชียงใหม่สมัยนั้น จากหลักฐานตำนานพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง กล่าวว่าต้นตระกูลใหญ่ 8 ตระกูล

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีตานใช้ – ตานแทน

Tag ประเพณีตานใช้ – ตานแทน ตาน ทาน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

ตานใช้-ตานแทน (ตาน : ทาน) เป็นพิธีกรรมตามขนมธรรมเนียมของคนล้านนา เป็นพิธีถวายมหาสังฆทานใหญ่ มีการจัดหาข้าวของเครื่องใช้ตามประเพณีดั้งเดิม อันได้แก่ การก่อพระเจดีย์ทราย มีของใช้ในพิธี ประกอบด้วยของถวายพระสงฆ์และปูชนียสถาน ของถวายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ของทิ้งลงหลุม (เพื่อตัด/ทิ้งสิ่งไม่ดีออกจากตัว) ต้นทาน เป็นต้น ในอดีตมีพิธีกรรมและภูมิปัญญาที่น่าสนใจ ใช้สัญลักษณ์ในเครื่องสักการะต่างๆ…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์

Tag ประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

การจัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เป็นพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เพื่อรำลึกนึกถึงบุญคุณและเป็นการแสดงมุทิตากตเวที ต่อเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 โดยกำหนดจัดงานเป็นประจำทุกๆปี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน มีการประกอบพิธีทางศาสนาและขบวนแห่ของประชาชนชาวอำเภอจอมทองและใกล้เคียง การแสดงกิจกรรมต่างๆ ณ บริเวณลานพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีของชาวม้ง

Tag ชาวม้ง ประเพณี บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

พิธีกรรม คือการแสดงออกถึงความเชื่อตั้งแต่เกิดจนถึงตาย มีพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต พิธีกรรมตามฤดูกาล ตามเทศกาลหรือวันสำคัญที่กระทำสืบต่อกันมา

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีของชาวปกาเกอะญอ

Tag ประเพณี ชาวปกาเกอะญอ ดีต่าเบล โอ๊ะแผละ อ่อ มุ แชะลอหนี่ซอโข่ เกาะเกอลา ลือแม่ะ บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านหลวงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ดังนั้นประเพณี วัฒนธรรมจึงมีความหลากหลายด้วยเช่นกัน พื้นที่ตำบลบ้านหลวง ประกอบด้วย ชุมชนพื้นเมือง ชาวเขาปกาเกอะญอ ชาวเขาเผ่าม้ง เป็นต้น

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าปูโต๊ะ (ขนาดเล็ก)

Tag บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าปูโต๊ะ

ฝีมือการทอที่ประณีต มีความละเอียดของลวดลาย และ ความคิดสร้างสรรค์ของการเลือกสีมาใช้ในผืนผ้า เป็นผ้าปูโต๊ะที่มีความแปลกตา เพราะเป็นผ้าทอที่ต้องใช้เวลาและฝีมืออย่างยิ่งในสร้างสรรค์ชิ้นงาน ราคาผืนละ 500 บาท กว้าง 33 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าปูโต๊ะ (ขนาดใหญ่)

Tag ผ้า เครื่องแต่งกาย เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง ผ้าปูโต๊ะ

ฝีมือการทอที่ประณีต มีความละเอียดของลวดลาย และ ความคิดสร้างสรรค์ของการเลือกสีมาใช้ในผืนผ้า เป็นผ้าปูโต๊ะที่มีความแปลกตา เพราะเป็นผ้าทอที่ต้องใช้เวลาและฝีมืออย่างยิ่งในสร้างสรรค์ชิ้นงาน ราคา ผืนละ 1,000 บาท กว้าง 33.5 นิ้ว ยาว 2.90 เมตร

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าคลุมไหล่ (ขนาดใหญ่)

Tag ผ้า เครื่องแต่งกาย เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง ผ้าคลุมไหล่ (

ฝีมือการทอที่ประณีต มีความละเอียดของลวดลาย และ ความคิดสร้างสรรค์ของการเลือกสีมาใช้ในผืนผ้า ทำให้ได้ผ้าคลุมไหล่ที่สวยงามและแปลกตา ผืนละ 500 บาท กว้าง 17.5 นิ้ว ยาว 2.95 เมตร

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าคลุมไหล่ (ขนาดกลาง)

Tag ผ้า เครื่องแต่งกาย เชียงใหม่ บ้านหลวง จอมทอง

ฝีมือการทอที่ประณีต มีความละเอียดของลวดลาย และ ความคิดสร้างสรรค์ของการเลือกสีมาใช้ในผืนผ้า ทำให้ได้ผ้าคลุมไหล่ที่สวยงามและแปลกตา ราคาผืนละ 550 บาท กว้าง 17 นิ้ว ยาว 1.80 เมตร

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าคลุมไหล่ (ขนาดเล็ก)

Tag ผ้า เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง ผ้าคลุมไหล่ เครื่องแต่งกาย

ฝีมือการทอที่ประณีต มีความละเอียดของลวดลาย และ ความคิดสร้างสรรค์ของการเลือกสีมาใช้ในผืนผ้า ทำให้ได้ผ้าคลุมไหล่ที่สวยงามและแปลกตา ราคาผืนละ 350 บาท กว้าง 15.5 นิ้ว ยาว 1.32 เมตร

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


เสื้อผู้ชายปกาเกอะญอ (ลายดั้งเดิม)

Tag ผ้า เครื่องแต่งกาย เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง เสื้อผู้ชายปกาเกอะญอ

เสื้อทอแบบผู้ชาย เป็นลวดลายเฉพาะของชาวบ้านและสามารถนำไปใส่ได้ชีวิตประจำวัน ราคาตัวละ 500 บาท ความยาว 24 นิ้ว หน้าอก 52 นิ้ว

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าซิ่นลายน้ำไหล (แบบตัดเย็บแบบถุงสำเร็จ)

Tag ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าซิ่นลายน้ำไหล เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง

ลายน้ำไหลบนผืนผ้าที่มาจากธรรมชาติล้อมตัวของชาวบ้าน ถูกลงมาทอกับเส้นฝ้ายที่สวยงามเป็นลวดลายเฉพาะของแต่ละผืน สามารถนำมานุ่งได้ในชีวิตประจำวันได้ ราคาผืนละ 750 บาท ขนาดเอว 28 นิ้ว ความยาว 35 นิ้ว

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าซิ่นลายน้ำไหล (สีธรรมชาติ)

Tag เครื่องแต่งกาย ผ้า ผ้าซิ่นลายน้ำไหล เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง

เป็นผ้าพื้นยังไม่ได้ตัดเย็บ ลายน้ำไหลบนผืนผ้าที่มาจากธรรมชาติล้อมตัวของชาวบ้าน ถูกลงมาทอกับเส้นฝ้ายที่สวยงามเป็นลวดลายเฉพาะของแต่ละผืน สามารถนำมานุ่งได้ในชีวิตประจำวันได้ ราคาผืนละ 650 บาท

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


เสื้อผู้หญิงปกาเกอะญอ ประเภทเสื้อผ้าของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน

Tag ผ้า เครื่องแต่งกาย เสื้อผู้หญิงปกาเกอะญอ เสื้อผ้าของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

ลวดลายของตัวเสื้อทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นด้วยความประณีตและฝีมือละเอียด เป็นชุดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขนาดชุดจะยาวมีการประดับตกแต่งชุดสวยงาม ราคาตัวละ 1,000 บาท ความยาว 41.5 นิ้ว กว้าง 48 นิ้ว

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


เสื้อผู้หญิงปกาเกอะญอ ประเภทเสื้อผ้าของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว (ลายดั้งเดิม)

Tag เสื้อผู้หญิงปกาเกอะญอ เสื้อผ้าของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ผ้า เครื่องแต่งกาย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

ลวดลายของตัวเสื้อทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นด้วยความประณีตและฝีมือละเอียด การเลือกใช้สีของเส้นฝ้ายให้เกิดการลวดลายที่ทำให้มีเสน่ห์ ราคาตัวละ 850 บาท ความยาว 23 นิ้ว หน้าอก 44 นิ้ว

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


กาแฟสมศักดิ์ โถ่บิเบ (แบบผง)

Tag กาแฟสมศักดิ์ โถ่บิเบ เครื่องดื่ม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

กาแฟปลอดสารพิษ ที่มีรสชาติบริสุทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆ สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย ประโยชน์ของกาแฟมีมากมายหลายอย่างด้วยกัน ทั้งช่วยผ่อนคลายความเครียด สร้างความกระปรี้กระเปร่าให้กับผู้ชื่นชมการดื่มกาแฟ พร้อมกับกลิ่นกาแฟที่หอมกรุ่น

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


กาแฟสมศักดิ์ โถ่บิเบ (แบบเมล็ด)

Tag กาแฟสมศักดิ์ โถ่บิเบ เครื่องดื่ม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

กาแฟปลอดสารพิษ ที่มีรสชาติบริสุทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆ สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย ประโยชน์ของกาแฟมีมากมายหลายอย่างด้วยกัน ทั้งช่วยผ่อนคลายความเครียด สร้างความกระปรี้กระเปร่าให้กับผู้ชื่นชมการดื่มกาแฟ พร้อมกับกลิ่นกาแฟที่หอมกรุ่น

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

Tag จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านหลวง น้ำตกสิริภูมิ น้ำตกสิริธาร น้ำตกผาดอกเสี้ยว น้ำตกวชิรธาร น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่ยะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่

เป็นยอดเขาสูงสุดของประเทศ อากาศบนยอดดอยหนาวเย็นประดุจดังอยู่ในเมืองหนาว ยามฤดูหนาวหนาวจัด มีเมฆหมอกหนา บริเวณอุทยานมีน้ำตกมากมาย

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายเกิด พนากำเนิด

Tag เชี่ยวชาญทำพิธีกรรมของม้ง การดูปฏิทินม้ง 150 ปีและการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยการทำแนวกันไฟในหมู่บ้าน การบวชป่า

เชี่ยวชาญทำพิธีกรรมของม้ง การดูปฏิทินม้ง 150 ปีและการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยการทำแนวกันไฟในหมู่บ้าน การบวชป่า

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายดวงจันทร์ เมฆวิชัยวงศ์

Tag จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านหลวง พิธีกรรมชาวปกากะญอ ชาวปกากะญอ การบวชป่า

ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของชนเผ่าปกากะญอ และเป็นคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์

อ่านต่อ...

อาหารพื้นถิ่น


แอ็บปลา

Tag แอ็บปลา บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

คืออาหารที่ปรุงด้วยการนำปลาสด เช่น ปลาช่อน ปลาดุก มาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง เช่นเดียวกับแอ็บอ่องออ แอ็บกุ้ง แล้วนำไปปิ้งหรือย่าง ด้วยไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก

อ่านต่อ...

อาหารพื้นถิ่น


น้ำพริก หรือมุซาโตะ

Tag น้ำพริก มุซาโตะ บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

คือน้ำพริกปกาเกอะญอที่ถือเป็นอาหารประจำบ้าน มีความเชื่อว่า การกินน้ำพริกแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีความอดทนสูง ทนต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังตามความเชื่อ

อ่านต่อ...

อาหารพื้นถิ่น


ข้าว

Tag ข้าว อาหารพื้นถิ่น ข้าวเบ๊อะ บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

หัวใจสำคัญของชาวปกาเกอะญอ ข้าวเบ๊อะ เป็นอาหารกะเหรี่ยงที่มีชื่อเสียง นิยมทำเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือน เป็นข้าวที่ต้มสุกเละ ใส่น้ำพริกแกง เนื้อสัตว์และผัก น้ำพริกแกงประกอบด้วยกะปิ กระเทียม เกลือ พริกกะเหรี่ยงแห้ง มะแขว่นแห้ง กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวเบอะเกิดจากการต้มใบพอวอและมะแขว่น ชาวกะเหรี่ยงรับประทานอาหารชนิดนี้เป็นกับข้าว ปัจจุบันข้าวเบ๊อะยังเป็นอาหารหลักที่นิยมของชาวปกาเกอะญอ เป็นอาหารต้อนรับแขกบ้านแขกเรือนและยังเป็นอาหารที่สำคัญในพิธีกรรมต่างๆ…

อ่านต่อ...

ข้อมูลชุมชนทั่วไป


ระยะทางจากจังหวัดถึงชุมชน (กม) : 60.00

จำนวนพื้นที่ของชุมชนตาราง (กม) : 712.30

อาณาเขตติดต่อของชุมชน : ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ ติดกับ ตำบลมารวิชัย สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางนมโค สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลมารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลชุมชนด้านสังคม


ประชากรปี : 2559

จำนวนประชากรชาย (คน) : 6,797

จำนวนประชากรหญิง (คน) : 6,793

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) : 3,724

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) :

LAT (ละติจูด) : 18.501588

LONG (ลองติจูด) : 98.512488

ข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจ


รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 14,950.00

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 11,864.00

รายได้จากการท่องเที่ยว (บาท) :

ข้อมูลชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ


พื้นที่สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน (ไร่) :

พื้นที่ป่าไม้รวม (ตร. กม.) : 15,317.00

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ


ข้อมูลชุมชนด้านความมั่นคง


ข้อมูลชุมชนด้านอื่นๆ


หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง

ประเภทหน่วยงาน :

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 18.481400

LONG (ลองติจูด) : 98.656300

เบอร์โทรศัพท์ : 053-267350

หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง

ประเภทหน่วยงาน :

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 18.474300

LONG (ลองติจูด) : 98.654400

เบอร์โทรศัพท์ : 050-3033060

หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอยอินทนนท์

ประเภทหน่วยงาน :

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 18.537800

LONG (ลองติจูด) : 98.521800

เบอร์โทรศัพท์ : 053-341218–9

หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง

ประเภทหน่วยงาน :

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 18.448900

LONG (ลองติจูด) : 98.703300

เบอร์โทรศัพท์ : 053-341243