ชุมชน เขวาสินรินทร์

จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ เขวาสินรินทร์


หมวดหมู่ที่น่าสนใจ

วิถีชีวิต / ถ้อยคำ


ชุมชนเขวาสินรินทร์

Tag ชุมชนเขวาสินรินทร์ ตำบล เขวาสินรินทร์ อำเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัด สุรินทร์

ตำบลเขวาสินรินทร์ เป็นตำบลที่มีเรื่องราวจากประวัติศาสตร์มายาวนานจากเรื่องราวและตำนานที่บ่งบอกว่า ดินแดนอารยธรรมโบราณ มีพร้อมพรั่งด้วยภูมิปัญญาของชาวชุมชนหัตถกรรมผ้าโฮล เน้นการเลือกใช้สีจากธรรมชาติ มีขั้นตอนการทอที่ซับซ้อนจะต้องใช้ภูมิปัญญาและความชำนาญ สำหรับเครื่องประดับเงิน ที่โดดเด่นคือ “ปะเกือม” และ “ตะเกา” งานหัตถศิลป์ชิ้นงาม ทำให้มีเสน่ห์และมนต์ขลังดึงดูดให้เข้ามาไปเรียนรู้ นอกจากงานฝีมือที่ทรงคุณค่า…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ

Tag ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ เขวาสินรินทร์ ตำบล เขวาสินรินทร์

ประเพณีแซนโฎนตา คือ ประเพณีที่มีความสำคัญและปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมายาวนานนับพันปีของชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์ ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติรวมถึงชุมชนต่างๆ โดยจะประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม14 ค่ำเดือน10 ของทุกปีเมื่อถึงวันแรม 14 ค่ำเดือน 10 สายเลือดลูกหลานชาวพื้นเมืองเขมรสุรินทร์ที่ไปทำงานหรือตั้งถิ่นฐานที่อื่น ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลหลายหมื่นหรือนับแสนคน…

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าไหมมัดหมี่โฮล

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ OTOP ระดับ 4 ดาว ทอผ้าไหมโฮลโบราณ ผ้าไหมมัดหมี่โฮล ผ้าผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าสะโหล่งชาย ผ้ไหมโบราณา ผ้าคลุมไหล่ ของฝาก

ผ้าโฮลเป็นผ้าที่มีคุณภาพดีมาก เพราะการทอผ้าชนิดนี้ใช้เส้นไหมน้อย ในการทอทำให้เป็นผ้าไหมมัดหมี่เนื้อแน่นเส้นไหมเล็กละเอียด เนื้อผ้าจะบางเบา เนื้นแน่นเนียน อ่อนนุ่ม ใช้สีธรรมชาติในการย้อมสีผ้า ลวดลายสีสันมีเอกลักษณ์เป็นแบบฉบับของชาวสุรินทร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากศิลปะของเขมร

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าคลุมไหล่ยกลายก้นหอย

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ OTOP ระดับ 4 ดาว ทอผ้าไหมโฮลโบราณ ผ้าไหมมัดหมี่โฮล ผ้าผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าสะโหล่งชาย ผ้าไหมโบราณ ผ้าคลุมไหล่ ของฝาก

ใช้ไหมน้อยในการทอ ซึ่งทำให้เนื้อผ้ามีความละเอียดย้อมสีโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และเน้นการทอแน่น เพื่อให้เนื้อผ้าที่ได้มีความหนา

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าคลุมไหล่ยกลายลูกแก้ว

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ OTOP ระดับ 4 ดาว ทอผ้าไหมโฮลโบราณ ผ้าไหมมัดหมี่โฮล ผ้าผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าสะโหล่งชาย ผ้าไหมโบราณ ผ้าคลุมไหล่ ของฝาก

เป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติมีลวดลายเป็นทรงพุ่ม ชื่อลายมงกุฎเพชร เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา มีการมัดลายที่ประณีต งามตา และมีขั้นตอนการผลิตที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคผลิตจากเส้นไหมแท้เป็นสำคัญ

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าไหมโบราณลายอันลูนซีม

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ OTOP ระดับ 4 ดาว ทอผ้าไหมโฮลโบราณ ผ้าไหมมัดหมี่โฮล ผ้าผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าสะโหล่งชาย ผ้าไหมโบราณ ผ้าคลุมไหล่ ของฝาก

ผ้าอันลูนซีม เป็นผ้าในกลุ่ม ผ้าลายอันลูนหรือผ้าลายตาราง เป็นผ้าของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรในบริเวณอีสานใต้ ได้แก่ บริเวณจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ซึ่งใช้ไหมพุ่งและไหมยืนหลายสีแบบเดียวกันทอขัดกัน เกิดเป็นตาราง ถ้ามีขนาดใหญ่เรียกว่า อันลูนธม ถ้าขนาดเล็กเรียกว่า ผ้าดังกล่าวนิยมใช้ในกลุ่มหญิงสูงวัยใช้นุ่งอยู่บ้าน

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าไหมโบราณลายหางกระรอก

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ OTOP ระดับ 4 ดาว ทอผ้าไหมโฮลโบราณ ผ้าไหมมัดหมี่โฮล ผ้าผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าสะโหล่งชาย ผ้าไหมโบราณ ผ้าคลุมไหล่ ของฝาก

ลวดลายของผ้าทอที่มีลักษณะเนื้อผ้าที่มีความเหลือบสี เห็นเป็นลายเส้นเล็กๆ ในตัว ซึ่งมองดูแล้วคล้ายกับขนของหางกระรอก จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกดังกล่าว

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าไหมมัดหมี่โบราณลายแห

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ OTOP ระดับ 4 ดาว ทอผ้าไหมโฮลโบราณ ผ้าไหมมัดหมี่โฮล ผ้าผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าสะโหล่งชาย ผ้าไหมโบราณ ผ้าคลุมไหล่ ของฝาก

เป็นผ้าที่ใช้ไหมน้อยในการทอซึ่งไหมน้อยคือไหมที่สาวมาจากเส้นใยภายในรังไหม มีลักษณะนุ่ม เรียบ เงางาม ใช้สีธรรมชาติในการทอทำให้มีสีไม่ฉูดฉาด มีสีสันที่มีลักษณะเฉพาะ การทอจะทอแน่นมีความละเอียดอ่อนในการทอและประณีต รู้จักผสมผสานลวดลายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แสดงถึงศิลปะที่สวยงาม

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าสะโหล่งชาย

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ OTOP ระดับ 4 ดาว ทอผ้าไหมโฮลโบราณ ผ้าไหมมัดหมี่โฮล ผ้าผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าสะโหล่งชาย ผ้าไหมโบราณ ผ้าคลุมไหล่ ของฝาก

ใช้ไหมเส้นเล็กในการทอ หรือไหมน้อย คือไหมที่สาวมาจากเส้นใยภายในรังไหม มีลักษณะเรียบ นุ่ม และ เงางาม มีลวดลายที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากกัมพูชา และลวดลายที่บรรจงประดิษฐ์ขึ้นล้วนมีที่มาและมีความหมายอันเป็นมงคล มีสีสันที่มีลักษณะเฉพาะ คือ สีจะออกโทนสีขรึม การทอ จะทอแน่นมีความละเอียดอ่อนในการทอ และประณีต

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกอ๊อด

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ OTOP ระดับ 4 ดาว ทอผ้าไหมโฮลโบราณ ผ้าไหมมัดหมี่โฮล ผ้าผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าสะโหล่งชาย ผ้าไหมโบราณ ผ้าคลุมไหล่ ของฝาก

ใช้ไหมเส้นเล็กในการทอ หรือไหมน้อย คือไหมที่สาวมาจากเส้นใยภายในรังไหม มีลักษณะเรียบ นุ่ม และ เงางาม เนื้อผ้าแน่นเส้นไหมเล็กละเอียด การทอประณีต พิถีพิถัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


เครื่องเงิน

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ OTOP ระดับ 3 ดาว ต่างหูตะเการะย้า สร้อยประคำ เข็มขัดตะเกา เข็มขัดลายผีเสื้อ เข้อมือตะเกลา กำไลหัวบัว เครื่องเงิน ของฝาก

เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่เหมือนที่อื่น เนื้อเงินจึงมีความบริสุทธิ์ ผลิตโดยใช้กรรมวิธีโบราณ ฝีมือประณีตลวดลายเป็นที่แปลกตา มีความแวววาวของเนื้อโลหะเงิน ประคำที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสีดำ ทั้งนี้เพราะหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างจะต้องเอาไปลงดำ เพื่อให้ลายที่แกะนั้นเด่นชัดขึ้นกว่าเดิม

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


สร้อยประคำ

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ OTOP ระดับ 3 ดาว ต่างหูตะเการะย้า สร้อยประคำ เข็มขัดตะเกา เข็มขัดลายผีเสื้อ เข้อมือตะเกลา กำไลหัวบัว เครื่องเงิน ของฝาก

สร้อยประคำลายถุงเงิน เป็นลายที่ได้จากการสังเกตจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน นำมาประยุกต์เข้ากับลวดลายโบราณของเขวาสินรินทร์ ผลิตโดยกรรมวิธีโบราณ เนื้อเงินจึงมีความบริสุทธิ์ มีความแวววาวของเนื้อโลหะเงิน ประคำที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสีดำ ทั้งนี้เพราะหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างจะต้องเอาไปลงดำ เพื่อให้ลายที่แกะนั้นเด่นชัดขึ้นกว่าเดิม

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


เข็มขัดตะเกา

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ OTOP ระดับ 3 ดาว ต่างหูตะเการะย้า สร้อยประคำ เข็มขัดตะเกา เข็มขัดลายผีเสื้อ เข้อมือตะเกลา กำไลหัวบัว เครื่องเงิน ของฝาก

เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง “ตะเกา” ถือเป็นงานที่ต้องใช้ความพิถีพิถันและความละเอียดเป็นอย่างมาก ผลิตโดยใช้กรรมวิธีโบราณ เนื้อเงินจึงมีความบริสุทธิ์ มีการสืบทอดภูมิปัญญามากว่า 500 ปี จากรุ่นสู่รุ่น ช่างฝีมือจึงต้องผ่านการฝึกฝนอย่างชำนาญ จึงจะสามารถผลิตตะเกาได้

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ข้อมือตะเกลา

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ OTOP ระดับ 3 ดาว ต่างหูตะเการะย้า สร้อยประคำ เข็มขัดตะเกา เข็มขัดลายผีเสื้อ เข้อมือตะเกลา กำไลหัวบัว เครื่องเงิน ของฝาก

เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง “ตะเกา” ถือเป็นงานที่ต้องใช้ความพิถีพิถันและความละเอียดเป็นอย่างมาก ผลิตโดยใช้กรรมวิธีโบราณ ที่สืบทอดภูมิปัญญามากว่า 500 ปี ช่างฝีมือจึงต้องผ่านการฝึกฝนอย่างชำนาญ จึงจะสามารถผลิตตะเกาได้

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


แคมป์ช้างชุมชนเขวาสินรินทร์

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ แคมป์ช้างชุมชนเขวาสินรินทร์ แหล่งท่องเที่ยวสุรินทร์

สถานที่ที่สามารถเรียนรู้วิถีชีวิตคนกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเลี้ยงช้าง โดยมีช้างที่มีชื่อเสียง คือ “ช้างพลายป๋อง” ช้างแสนรู้ที่มีงานการแสดงภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ ช้างพลายป๋อง เป็นช้างพลายที่อยู่ในตระกูลเรียงเงิน กลุ่มเขมรเลี้ยงช้างในอำเภอเขวาสินรินทร์

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางนงเยาว์ ทรงวิชา

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ การย้อมสี การทอผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดหมี่โฮล ของฝาก

ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่โฮลโบราณ และการย้อมสีธรรมชาติ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางสะอุ่ม ยอดรักษ์

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ การย้อมสี ผ้ามัดหมี่โฮล ของฝาก

เชี่ยวชาญการย้อมสีธรรมชาติผ้ามัดหมี่โฮลโบราณโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ย้อมได้ทุกสี

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายป่วน เจียวทอง

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ เครื่องเงิน ของฝาก

ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณ ปะเกือมโบราญ และตะเกาโบราณ การคิดค้นและพัฒนา แบบตะเกาขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นด้วยลวดลายตะเกาถึง 20 ลาย มีชนิดของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เช่น กำไล เข็มขัด สร้อยคอ เป็นต้นไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางแดนฟ้า สกุลเรือง

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ การทอผ้ามัดหมี่ การย้อมสี ของฝาก

เชี่ยวชาญการทอผ้ามัดหมี่และผ้าโฮลลายโบราณ เช่น ลายดอกพิกุล ลายสมอ ลายอัมปรม และเทคนิคและวิธีการย้อมเส้นไหมสีธรรมชาติสี

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายเหลื่อม ชูวา

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ สมุนไพรพื้นบ้าน

มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรพื้นบ้านและการทำเกษตรอินทรีย์มาแล้ว 30 ปี

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางเพชรรัตน์ เจียวทอง

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ เครื่องเงิน ของฝาก

ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณ เช่น เข็มขัดลายโบราณ 16 ลาย สร้อยคอเงิน ตุ้มหู กำไล แหวน เป็นต้น

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายลน งามระหงส์

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ เพลงกันตรึม ซอด้วง พิธีกรรมทางศาสนา ร้องเพลงพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาการร้องเพลงศิลปะพื้นบ้านแห่งอีสานใต้ เพลงกันตรึม และเล่นซอด้วงในงานมงคลต่างๆ และปราชญ์ด้านพิธีกรรมทางศาสนา

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายสาโรช จารุเสฏฐิโน

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ เพลงกันตรึม การแสดงเรือม

ภูมิปัญญาการร้องเพลงศิลปะพื้นบ้านเขมร จังหวัดสุรินทร์ และการแสดงเรือมอันเร อาใย เรือมกะโน้บ ฯลฯ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายสมศักดิ์ มุตะโสภา

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ เครื่องทอง เครื่องเงิน

ภูมิปัญญาการทำเครื่องทองโบราณและเครื่องเงินโบราณแห่งบ้านโชค โดยเฉพาะลายดอกรังโฮลซึ่งเป็นรายที่มีความประณีตที่สุด ซึ่งลายนี้จะนิยมทำตะเกา

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางพรทวี ห้องขวาง

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ ของฝาก การย้อมสี ทอผ้ามัดหมี่ ผ้ายกดอก ทอผ้ายกดอก

ภูมิปัญญาการทอผ้ายกดอกสุรินทร์ ทอผ้ามัดหมี่แบบสามตะกอ และย้อมสีธรรมชาติ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายเสรี วงษ์เหิม

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ สมุนไพรพื้นบ้าน พิธีกรรมมงคล หมอพราหมณ์

ปราชญ์ชาวบ้านหมอพราหมณ์ของหมู่บ้านในด้านพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช การยกศาลพระภูมิ พระพรหม และบายศรีสู่ขวัญ

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


ครูสุปราณี จารุเสฏฐิโน

Tag จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนเขวาสินรินทร์ การแสดงกันตรึม

ผู้ฝึกสอนการแสดงพื้นบ้านกันตรึม เป็นการร่ายรำทึ่ยึดถือธรรมชาติเป็นหลักเพื่อให้เกิดความสนุกสนานกันในชุมชน โดยเนื้อหาจะเป็นการบอกเล่าความเป็นมาของคนในชุมชน

อ่านต่อ...

อาหารพื้นถิ่น


อาหารแนะนำพื้นถิ่น อาหารหวาน

Tag สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อาหารแนะนำพื้นถิ่น อาหารหวาน

อันซอมสเลิ๊กโดง เป็นขนมประเภทนำไปใช้ในพิธีมงคล เปรียบเทียบถึงความเหนียวแน่น นมโชค หรือ ขนมฝักบัว เป็นของหวานหรืออาหารว่าง ที่มีรสอร่อยชาวเขมร-กูย และยังใช้เป็นของเซ่นไหว้หรือเครื่องบูชาในพิธีกรรมต่าง ๆ นมเนียงเล็ด หรือขนมนางเล็ด ใช้ในประเพณีเป็นของชุมชนเขมร เบ็น แปลว่า สารท นมเนียงเล็ดจึงใช้ในงานประเพณีสารทนั่นเอง

อ่านต่อ...

อาหารพื้นถิ่น


อาหารแนะนำพื้นถิ่น อาหารคาว

Tag สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อาหารแนะนำพื้นถิ่น อาหารคาว

สลออังกัน (แกงขี้เหล็ก) สลอ แปลว่า “แกง” อังกัน คือ ผักขี้เหล็ก เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวสุรินทร์ ทั้งชาวเขมร กูย และลาว มีมากในฤดูฝน นิยมใส่กับหนังหมู ใช้ในงานประเพณีต่าง ๆ ได้ทุกงาน ซันลอว์เจ๊กจ์ เป็นภาษาท้องถิ่นเขมร แปลว่า แกง “เจ๊กจ์” แปลว่ากล้วย ซันลอว์เจ๊กจ์แปลว่าแกงกล้วย เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเขมรชาวกูย นิยมทำเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงแขกในพิธีงานศพโดยเฉพาะ เพราะมีความเชื่อว่าเป็นการตัดสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับญาติมิตร…

อ่านต่อ...

ข้อมูลชุมชนทั่วไป


ระยะทางจากจังหวัดถึงชุมชน (กม) : 23.90

จำนวนพื้นที่ของชุมชนตาราง (กม) : 39.59

อาณาเขตติดต่อของชุมชน : ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บึง กิ่ง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านแร่ กิ่ง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตากูก,ต.ปราสาททอง กิ่ง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์

ข้อมูลชุมชนด้านสังคม


ประชากรปี : 2559

จำนวนประชากรชาย (คน) : 5,109

จำนวนประชากรหญิง (คน) : 5,290

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) : 2,885

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) :

LAT (ละติจูด) : 15.014155

LONG (ลองติจูด) : 103.545739

ข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจ


รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 20,315.00

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 18,537.00

รายได้จากการท่องเที่ยว (บาท) :

ข้อมูลชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ


พื้นที่สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน (ไร่) :

พื้นที่ป่าไม้รวม (ตร. กม.) : 455,313.87

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ


ข้อมูลชุมชนด้านความมั่นคง


ข้อมูลชุมชนด้านอื่นๆ


หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขวาสินรินทร์

ประเภทหน่วยงาน : สาธารณสุข

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) :

โรคที่เกิดในชุมชน :

จำนวนแพทย์ (คน) :

จำนวนพยาบาล (คน) :

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) :

LAT (ละติจูด) : 15.056700

LONG (ลองติจูด) : 103.564300

เบอร์โทรศัพท์ :