ชุมชน จรเข้มาก

จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ ประโคนชัย

ชุมชนจรเข้มาก


หมวดหมู่ที่น่าสนใจ

วิถีชีวิต / ถ้อยคำ


ชุมชนจรเข้มาก

Tag จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ ชุมชนจรเข้มาก

ตำบลจรเข้มาก ดินแดนของอารยธรรมเก่าแก่และมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งสะท้อนอารยธรรมขอมโบราณได้อย่างชัดเจน โบราณสถานแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตนับพันปี คือ “ปราสาทเมืองต่ำ” จากบริบทของพื้นที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าแต่เดิมมีลำห้วย และวังน้ำที่มีความกว้างและลึก เรียกว่า “บาราย”ตั้งอยู่ในชุมชน วิถีชีวิตในปัจจุบันยังมีสิ่งที่สะท้อนให้เห็นผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาพูด มีทั้งเขมร…

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


ปฎิทินกิจกรรมการจัดงานประเพณี นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมประเพณีของชาวตำบลจรเข้มาก มาได้ทุกเดือน 12 เดือน

Tag งานประเพณี จรเข้มาก ปฎิทินกิจกรรม ประโคนชัย บุรีรัมย์

ปฎิทินกิจกรรมการจัดงานประเพณี นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมประเพณีของชาวตำบลจรเข้มาก มาได้ทุกเดือน 12 เดือน

อ่านต่อ...

ประเพณี / วัฒนธรรม


วัฒนธรรมการแสดง “เรือมตรด”

Tag วัฒนธรรมการแสดง วัฒนธรรม การแสดง เรือมตรด รำตรุษ บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก

สำหรับการแสดงเรือนตรดนั้นอยูในพื้นที่หมู่ 11 ตำบลจรเข้มาก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


เสื้อคอกระเช้า

Tag เสื้อคอกระเช้า เสื้อ บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก

การสวมใส่สบาย การดูแลรักษาง่าย มีหลากหลายสีสันให้เลือก ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ข้าวฮางภูเขาไฟ

Tag ข้าวฮางภูเขาไฟ ข้าว ข้าวฮางลืมผัว ข้าวฮางหอมแดง ข้าวฮางหอมจันทร์ ข้าวฮางหอมทอง บุรีรัมย์ จรเข้มาก ประโคนชัย

ผลิตภัณฑ์ข้าวมีให้เลือกหลากหลาย เพื่อสอดคล้องรับความต้องการของผู้บริโภค ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ข้าวฮางลืมผัว ข้าวฮางหอมแดง ข้าวฮางหอมจันทร์ ข้าวฮางหอมทอง

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ไม้กวาดทางมะพร้าว

Tag ไม้กวาดทางมะพร้าว บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก ไม้กวาด

คุณภาพที่เหมาะสมกับราคา อายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้ามจับถนัดมือและความแข็งแรงทนทาน และ รูปแบบของไม้กวาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าไหมทอมือ

Tag ผ้าไหมทอมือ ผ้าไหม บุรีรัมย์ จรเข้มาก ประโคนชัย

ผ้าไหมและลายผ้าเฉพาะถิ่น “ลายผักกูด” ความภาคภูมิใจของชาวจรเข้มาก ลายผักกูดเป็นการถอดลวดลายมาจากหินแกะสลักที่ปราสาทเมืองต่ำซึ่งเป็นอารยธรรมขอมโบราณ ลักษณะของลายจะขดเป็นวงเหมือนก้นหอย หรือตะขอ นำมาสอดผสานกับวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร และไทย-ลาวที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นงานหัตถกรรมที่ล้ำค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้น

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ข้าวภูเขาไฟ

Tag ข้าวภูเขาไฟ ข้าว บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก

ข้าวภูเขาไฟ บ้านโคกเมือง เป็นข้าวหอมมะลิ ซึ่งปลูกในพื้นที่ของดินภูเขาไฟ ที่ดับสนิทแล้ว ในพื้นที่ของตำบลจรเข้มากมีภูเขาไฟที่ดับ เช่น เขาปลายบัค เกิดการทับถมของแร่ธาตุก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน พื้นที่ปลูก ถือเป็น “แหล่งดินดำน้ำชุ่ม” ด้วยลักษณะของดินซึ่งเป็นดินเหนียวสีดำ และมีน้ำอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย ลำคลองคือ ห้วยปูน หรือคลองปูน และคลองลึก ทำให้พื้นที่มีความ เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าวอย่างยิ่ง…

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


เชือกเทียน

Tag บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก เชือกเทียน ต่างหูอัคนี สร้อยข้อมือตัด สร้อยโช๊คเกอร์

ธรรมชาติรอบตัวพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า จากการมองเห็นธรรมชาติที่อยู่รอบตัว จึงเกิดไอเดียเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแปลกตา เน้นความสวยงาม ปราณีต และเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งาน การเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและบ่งบอกถึงตัวตนของท้องถิ่นได้อย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือชุมชนในการสร้างอาชีพได้ในอนาคต

อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์ / เกษตร


ผ้าภูอัคนี

Tag ผ้าภูอัคนี ประโคนชัย จรเข้มาก บุรีรัมย์

ตำบลจรเข้มากเป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่บนดินแดนของภูเขาไฟที่เคยปะทุมาก่อน สีของดินที่นี้จึงเป็นสีเฉพาะ จะเป็นสีส้มเฉพาะ สามารถนำมาหมักกับเส้นฝ้ายและติดทนนาน คุณสมบัติของดินภูเขาไฟ คือ ดินที่อุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ การนำดินภูเขาไฟมาใช้จึงเป็นการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพของผู้ใช้ ชาวชุมชนจรเข้มากซึ่งมีพื้นฐานความรู้ด้านการทอผ้าอยู่แล้ว จึงได้หยิบภูมิปัญญานี้มาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสะดวกในการใช้งาน…

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน

Tag ผลิตภัณฑ์ OTOP แหล่งท่องเที่ยว OTOP ประโคนชัย บุรีรัมย์ จรเข้มาก

เป็นอาคารสำหรับจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งผลิตโดยคนในท้องถิ่น เช่น ผ้าไหม เสื่อกกและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก กระเป๋าแบบต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลจรเข้มาก

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


ถนนสายแตงโม

Tag ถนนสายแตงโม บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ด้านข้างของบารายเมืองต่ำ จะเห็นร้านจำหน่ายแตงโมอยู่เรียงรายให้เลือกซื้อชิม เนื่องจากดินที่ปลูกเป็นดินภูเขาไฟ จึงทำให้แตงโมของนี้มีรสชาติหวาน กรอบ

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


ตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน

Tag จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ ตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน ตลาด

บ้านโคกเมืองมีตลาดชุมชนในช่วงเวลา 06.00 – 08.00 น. และเวลา 16.00 – 18.00 น. ชาวบ้านจะนำผลผลิตจากบ้านมาจำหน่าย มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนและแจ้งข่าวสาร แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลาดตอนเช้าสามารถมาเลือกซื้อของสำหรับใส่บาตรพระที่เดินมาบิณฑบาตรจากวัดบนเขาได้

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


บารายเมืองต่ำ

Tag แหล่งท่องเที่ยว บารายเมืองต่ำ ทะเลเมืองต่ำ จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์

หรือทะเลเมืองต่ำ อยู่ที่บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ใกล้กับปราสาทหินเมืองต่ำ ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวตำบลจรเข้มาก บารายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ด้านทิศตะวันออกของเขาพนมรุ้งมีคันหินล้อมรอบ ขุดขึ้นมาในสมัยที่สร้างปราสาทเมืองต่ำ อยู่ห่างจากตัวปราสาทเมืองต่ำไปทางทิศเหนือราว 200 เมตร สร้างขึ้นเพื่อการอุปโภค การชลประทานของชุมชน ซุ้มต้นไม้ ริมบารายเมืองต่ำ เป็นลักษณะของยอดต้นสักที่โน้มเอียงเข้าหากัน…

อ่านต่อ...

แหล่งท่องเที่ยว


ปราสาทบ้านบุ

Tag ปราสาทบ้านบุ ปราสาท ประโคนชัย บุรีรัมย์ จรเข้มาก แหล่งท่องเที่ยว

          ตั้งอยู่บ้านบุ หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ภายในเขตโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ เป็นโบราณสถานขนาดเล็กหลังเดียว ก่อสร้างด้วยศิลาแลง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปราสาทหลังนี้จัดเป็นอยู่ในอยู่ศาสนสถานประจำที่พักคนเดินทาง 1 ใน 17 แห่ง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมโปรดให้สร้างขึ้น ตัวอาคารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกฐานสูงจากพื้นดิน ทอดตัวแนวออก-ตก สร้างด้วยศิลาแลง มีประตูเข้าออกสองทางคือทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก…

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


คุณอำนวย สลับเพชร

Tag ข้าวฮาง ข้าวกาบ้า บายกรีม บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก

เกิดวันที่ 20 กันยายน 2506 ปัจจุบันอายุ 54 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เริ่มต้นในการดำเนินจัดตั้งกลุ่มในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเริ่มจากการทำข้าวฮางก่อนเป็นผลิตภัณฑ์แรก โดยศึกษาข้อมูลจากที่อื่นๆที่ได้พบเห็น โดยจุดประกายว่าพื้นที่ของบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ที่ดินอุดมสมบูรณ์ น่าจะสามารถผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้ ปี พ.ศ.2554 ได้ดำเนินการจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ – ข้าวฮางภูเขาไฟ ปี พ.ศ.2555…

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นายศุภณัฏฐ์ บุญอาจ

Tag บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก เกษตรอินทรีย์

12 เมษายน พ.ศ. 2505 จบการศึกษาระดับ ปวส ทางด้านการเกษตร เริ่มปลูกพืชเกษตรโดยใช้พื้นที่แปลงใหญ่ ควบคู่ไปกับการปลูกในภาชนะ เมื่อปลูกแล้วมีคนมาซื้อผลผลิต จึงได้เกิดแนวคิดในการปรับพื้นที่การปลูกมาเป็นการปลูกกับภาชนะ เช่น ถุง แทนการปลูกในพื้นที่ใหญ่ เนื่องจากเป็นการประหยัดพื้นที่ แล้วมีการเพิ่มพูนความรู้โดยการไปอบรมและศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ และนำมาปรับใช้กับการเกษตรของตนเอง

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางส้มเกลี้ยง สืบวัน

Tag บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก โฮมสเตย์ ท่องเที่ยว การบริหาร

21 มกราคม พ.ศ. 2510 จบการศึกษาชั้น ป 4 ประกอบอาชีพทอผ้าและการเกษตร ต่อมาได้เกิดแนวคิดด้านการท่องเที่ยวและได้เริ่มจากการมองหาอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อที่จะให้คนที่มาเที่ยวได้รู้ว่าที่นี่ โคกเมือง จนประสบความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวแบบชุมชนของโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านโคกเมืองจนถึงปัจจุบัน

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


คุณตาทรัพย์ ค้นโททอง

Tag การทำขวัญนาค บายศรีสู่ขวัญ บุรีรัมย์ จรเข้มาก ประโคนชัย

เกิด พ.ศ. 2483 อายุ 77 ปี จบชั้น ป 4 จากโรงเรียนในจังหวัดยโสธร อำเภอมหาชนะชัย ย้ายมาอยู่ที่ตำบลโคกเมืองเมื่อปี 2500 เริ่มเข้าวัดและทำพิธีทางสงฆ์มา 17 ปีแล้ว ทำพิธีได้ทั้งพิธีแบบไทยและอีสาน

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


คุณลุงคำมี สมเดช

Tag ทำนา หัตกรรมจักสาน บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก

เกิด ปี พ.ศ. 2482 ปีเถาะ ปัจจุบันอายุ 78 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้น ป 4 ปัจจุบันประกอบอาชีพทำนา แต่มีความสนใจในงานหัตกรรมจักสาน โดยเริ่มสานไม้ไผ่มาตั้งแต่อายุ 17 ปี ประสบการณ์ในงานจักสานจนถึงปัจจุบันก็ 60 ปี โดยการเรียนรู้เอง เป็นภูมิปัญญาของตนเองในการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ออกมา

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


คุณขวัญใจ พุฒตาล

Tag ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาด บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก

เกิดเมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ปัจจุบันอายุ 48 ปี เริ่มทำไม้กวาดตั้งแต่ปี 2547 โดยคิดจากภูมิปัญญาของตนเอง และ ชักชวนให้ชุมขนใกล้เคียงจัดส่งเรื่องวัตถุดิบเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

อ่านต่อ...

ภูมิปัญญา / ปราชญ์


นางสาวสุพิน เบ้าทอง

Tag ทอเสื่อยกลาย ทอเสื่อกก กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าสตางค์ หมอน กล่องใส่อุปกรณ์ บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก

เกิดเมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2505 จบประถมศึกษา ป 4 โรงเรียนวัดเมืองต่ำ เริ่มมีแนวคิดจากการเห็นพ่อแม่ หลังจากที่ว่างจากการทำนา ก็จะทอเสื่อเป็นรายได้เสริม จนเริ่มซึมซับการทอเสื่อ หลังจากนั้นจึงได้ตั้งกลุ่มคนพิการ โดยอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน มาดำเนินการทอเสื่อยกลายขึ้น ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งต่อมาได้รับการสนับสนุนจากภาครับและมีหน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาศึกษาดูงาน จึงเกิดการซื้อสินค้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

อ่านต่อ...

อาหารพื้นถิ่น


น้ำพริกนายฮ้อย

Tag น้ำพริกนายฮ้อย น้ำพริก บุรีรัมย์ ประโคนชัย จรเข้มาก

น้ำพริกที่ได้ปรุงจากสมุนไพรหลากหลายชนิด และเป็นอาหารพื้นถิ่นในสมัยก่อนจะมีอาชีพนายฮ้อย ซึ่งค้าชายควาย จะต้องเดินทางรอนแรมไประยะเวลานาน จำเป็นต้องมีเสบียงติดตัวในเดินทาง ดังนั้นจึงทำเป็นน้ำพริกนายฮ้อย โดยมีการพัฒนาให้สะดวกในการพกพาและรสชาติอร่อย เป็นที่ติดใจของผู้ได้ชิม สามารถหาซื้อรับประทานได้ที่กลุ่มสมุนไพรบ้านโคกเมือง

อ่านต่อ...

อาหารพื้นถิ่น


ขนมกล้วย ขนมไข่

Tag ขนมกล้วย ขนมไข่ ประโคมชัย บุรีรัมย์ จรเข้มาก

ซึ่งเป็นขนมไทยพื้นบ้าน ที่ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

อ่านต่อ...

ข้อมูลชุมชนทั่วไป


ระยะทางจากจังหวัดถึงชุมชน (กม) : 17.00

จำนวนพื้นที่ของชุมชนตาราง (กม) : 84.01

อาณาเขตติดต่อของชุมชน : ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปังกู และโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลชุมชนด้านสังคม


ประชากรปี : 2559

จำนวนประชากรชาย (คน) : 5,459

จำนวนประชากรหญิง (คน) : 5,642

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) : 3,217

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) : 1,427

LAT (ละติจูด) : 14.912300

LONG (ลองติจูด) : 102.049400

ประชากรปี : 2558

จำนวนประชากรชาย (คน) : 5,464

จำนวนประชากรหญิง (คน) : 5,651

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) : 3,172

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) :

LAT (ละติจูด) : 14.912300

LONG (ลองติจูด) : 102.049400

ประชากรปี : 2560

จำนวนประชากรชาย (คน) : 5,424

จำนวนประชากรหญิง (คน) : 5,655

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) : 3,255

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) : 1,774

LAT (ละติจูด) : 14.912300

LONG (ลองติจูด) : 102.049400

ประชากรปี : 2558

จำนวนประชากรชาย (คน) : 5,464

จำนวนประชากรหญิง (คน) : 5,651

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) : 3,172

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) : 1,859

LAT (ละติจูด) : 14.912300

LONG (ลองติจูด) : 102.049400

ประชากรปี :

จำนวนประชากรชาย (คน) :

จำนวนประชากรหญิง (คน) :

จำนวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) :

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา (คน) :

LAT (ละติจูด) :

LONG (ลองติจูด) :

ข้อมูลชุมชนด้านเศรษฐกิจ


รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 18,479.60

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) : 16,086.50

รายได้จากการท่องเที่ยว (บาท) : 1,282,665.00

ข้อมูลชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ


พื้นที่สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน (ไร่) : 10.00

พื้นที่ป่าไม้รวม (ตร. กม.) : 1,326.72

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ


ประชากรปี : 2559

ชื่อผลิตภัณฑ์ : วางท่อระบายน้ำบ้านจรเข้มาก หมู่11 จำนวน2ช่วง

รายละเอียดการดำเนินการ (ย่อ) : วางท่อจำนวน2จุด จุดแรกใช้94ท่อน และ จุดที่2ใช้ 226 ท่อน กำหนดเสร็จ30วัน

งบประมาณ (บาท) : 315,100.00

ผลการดำเนินการ :

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ :

ข้อมูลชุมชนด้านความมั่นคง


ชื่อ-นามสกุล : คุณกนกนิภา แวงวรร

สถานที่อยู่ : 111 หมู่ 6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

LAT (ละติจูด) : 14.5291

LONG (ลองติจูด) :

อาชีพ :

ความถนัด : เสื่อกกยกลาย

การศึกษา :

สมาชิกกลุ่ม : กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโคกเมือง

เบอร์โทรศัพท์ : 08 9624 3801

ข้อมูลชุมชนด้านอื่นๆ


หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในชุมชน : รพ.สต.จรเข้มาก ตำบลจรเข้มาก

ประเภทหน่วยงาน : โรงพยาบาล

จำนวนผู้เจ็บป่วย (คน) : 255

โรคที่เกิดในชุมชน : ไข้เลือดออก

จำนวนแพทย์ (คน) : 60

จำนวนพยาบาล (คน) : 160

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) : 290

LAT (ละติจูด) : 14.912300

LONG (ลองติจูด) : 103.049400

เบอร์โทรศัพท์ :