ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์


เดิมทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่หลายปี จะกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเท่านั้น เมื่อต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพมหานครก็จะนำข้าวอินทรีย์ที่ได้ปลูกด้วยตนเองกลับไปฝากเพื่อนๆที่ทำงาน จนเพื่อนๆรู้สึกชอบและได้แนะนำให้ทำขาย ประกอบกับภรรยาได้เข้าร่วมอบรมเรื่องข้าวกับมูลนิธิขวัญข้าวและได้นำความรู้จากการอบรมมาพัฒนาทำเป็นผลิตภัณฑ์

 

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เป็นข้าวอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอน จะเก็บข้าวในรูปแบบของข้าวเปลือก เมื่อมีลูกค้าสั่งจะสีเป็นข้าวขาวโดยไม่ใส่สารกันมอด และส่งให้ลูกค้าเลย ข้าวที่ลูกค้าทานจึงมีความสดและหอมเป็นพิเศษ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เป็นข้าวเหนียวคุณภาพดี หอมนุ่มเป้นข้าวที่ปลอดสารพิษ มีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และยังได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI แล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี ราคา ถุงละ 60 บาท สั่ง 30 ถุงขึ้นไป ขายถุงละ 50 บาท  Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  จิ้งหรีดอบสมุนไพร

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2554 สมาชิก 10 คน…
 • blog-image

  ตะกร้า รีไซเคิล

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากเทศบาลยางตลาดได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำขยะไปขายเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ประชาชน…
 • blog-image

  นางวิลัยวัลย์ ภูนิลามัย

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน โดยเฉพาะการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อคลายเส้น…
 • blog-image

  โบว์ผ้าแก้ว ลายผูกริบบิ้น 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  อาชีพการทำโบว์เป็นอาชีพที่ทำเป็นรายได้เสริมเมื่อว่างจากการทำเกษตร…
 • blog-image

  นายสุปัน มาตงามเมือง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการปรับปรุงดิน การทำเกษตรผสมผสาน…
 • blog-image

  ชุมชนยางตลาด

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ภายในพื้นที่ตำบลยางตลาด ( อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์…