บุญบั้งไฟชุมชนยางตลาด


 

 

          ชุมชนยางตลาดให้ความสำคัญกับงานบุญฮีตสิบสอง โดยบุญบั้งไฟเป็นหนึ่งในงานบุญฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน นิยมทำกันในเดือน 6 หรือเดือน 7 อันเป็นช่วงฤดูฝนเริ่มข้าสู่การทำนา ตกกล้า หวานไถ เพื่อเป็นการบูชาและขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เหมือนกับการแห่นางแมวของคนภาคกลาง

          ในสองพิธีกรรมที่อยู่คนละภาคนี้มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของสัญลักษณ์ที่ใช้ส่อไปทางเพศสัมพันธ์ เช่น การใช้ไม้มาแกะสลักเป็นอวัยวะเพศชายเรียกว่า “บักแบ้น” หรือ “ปลัดขิก” ในอีสาน หรือ “ขุนเพ็ด” ในภาคกลาง การเข้าร่วมกระบวนแห่จะมีการร้องเซิ้งด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศและเพศสัมพันธ์ สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายของความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าและดิน หญิงกับชาย ที่เป็นพลังก่อกำเนิดชีวิตและเป็นพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ จึงมีความสัมพันธ์กับการขอฝน ซึ่งเป็นที่มาของพลังแห่งการเติบโตของพืช และด้วยเหตุที่อวัยวะเพศและเพศสัมพันธ์เป็นสัญลักษณ์สำคัญของงานบุญบั้งไฟ จึงเชื่อกันว่างานบุญบั้งไฟเป็นงานบุญของพระยามาร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแข่งกับงานบุญของพระพุทธเจ้า

          บุญบั้งไปมีตำนานเล่าขานมานาน จากนิทานพื้นบ้านเรื่องผาแดงนางไอ่ เรื่องพระยาคันคาก ล้วนแต่กล่าวถึงการจุดบั้งไฟเพื่อให้แถน (เทวดา) บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเป็นประเพณีอันสำคัญที่จะละเลยมิได้  เพราะมีความเชื่อว่า หากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟ อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติแก่ผู้คนในชุมชน งานบุญบั้งไฟเป็นงานใหญ่ ใช้เงินลงทุนสูง การจัดงานจะต้องเป็นไปตามการตัดสินในของชุมชน หากปีใดเศรษฐกิจชุมชนฝืดเคืองอาจจะต้องงดจัดงาน ซึ่งชุมชนจะต้องทำพิธีขอเลื่อนการจัดงานที่ศาลปู่ตา (ศาลผีบรรพบุรุษหรือเทพารักษ์) ของหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม แม้จะจัดงานหรือไม่จำเป็นต้องมีการไปกระทำพิธีเซ่นไหว้ที่ศาลปู่ตาเช่นกัน  บุญบั้งไฟ เป็นงานบุญฮีตสิบสองที่ชุมชนยางตลาดยึดถือว่าเป็นฮีตที่สำคัญและจัดได้ยิ่งใหญ่ตลอดมาBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ตะกร้าขนาดเล็ก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากเทศบาลยางตลาดได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำขยะไปขายเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ประชาชน…
 • blog-image

  ยาหม่อง ไขผึ้ง เทวัญ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากได้รับความรู้จากวิทยากรโครงการพระราชดำริของพระเทพฯ…
 • blog-image

  ดอกอินทหวา แบบช่อ 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  จากเดิมเห็นบรรพบุรุษทำอยู่แล้วจึงได้มีความรู้และเทคนิคในการทำดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม…
 • blog-image

  นางราตรี ภูสิงห์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ความสามารถในการสานตะกร้าพร้อมฝา
 • blog-image

  นายดอน พิณพงษ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน รู้จักสมุนไพรกว่า…
 • blog-image

  แชมพูสมุนไพรเทวัญ สูตรใบหมี่ 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากได้รับความรู้จากวิทยากรโครงการพระราชดำริของพระเทพฯ…