ข้าวหอมมะลิ


เนื่องจากพื้นที่ของอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง เนื่องจากเป็นเขตเงาฝนและพื้นดินเป็นดินทรายไม่เก็บกักน้ำ ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนารูปแบบของการปลูกข้าวด้วยวิถีเกษตรพอเพียง ด้วยการเกษตรทฤษฎีใหม่ มุ่งหวังทำให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนดีขึ้น ที่สำคัญคือการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นการปลูกข้าวไร้สารเคมีและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไป ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย คุณภาพข้าวที่ดี สามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์สินค้า “หอมกระเจา” ซึ่งมีข้าวจำหน่ายทั้งหมด 3 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวกล้องขาวดอกมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่

 

ข้าวหอมมะลิ เม็ดเรียงสวย หุงแล้วมีกลิ่นหอม ข้าวมีความนุ่ม ที่สำคัญคือดีต่อสุขภาพเพราะเป็นการปลูกข้าวแบบไร้สารเคมี ซึ่งข้าวหอมมะลินั้นจะมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เหมาะสำหรับการเลือกซื้อเป็นของขวัญ ของฝากBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายสวิง สัพพะพุธา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ปราชญ์โรงนา ทำปุ๋ยชีวภาพ กำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ…
 • blog-image

  นายพวน ศรีสนิท

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ความถนัด ความสามารถ :     ภูมิปัญญาการทำมีดเหน็บโดยทำเองทุกขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การตีเหล็ก…
 • blog-image

  ตลาดเกษตรกรโรงเรียนชาวนา

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  เนื่องจากโรงเรียนชาวนานั้นเป็นแนวคิดของการเรียนในแปลงปลูกพืชมีระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลเพาะปลูก(ตั้งแต่เพาะปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว)…
 • blog-image

  วัดเขารักษ์

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ…
 • blog-image

  นางบุญนาค แก้ววงศ์ล้อม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ร้องเพลงร่อยพรรษา และเพลงพื้นบ้านในพื้นที่
 • blog-image

  นายอู๋ ใคร่ครวญ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  การเกาะสลักลายในทำมีดเหน็บ และการทำมีดโบราณ การันตีด้วยรางวัล…