ชุมชนยางตลาด


ภายในพื้นที่ตำบลยางตลาด ( อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ) แบ่งเขตการปกครองเป็น 20 หมู่บ้าน ปกครองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 องค์กร ( ในตำบลเดียวกันคือตำบลยางตลาด ) คือ เทศบาลตำบลยางตลาด ( ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ) และองค์กรบริหารส่วนตำบลยางตลาด (ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน )

 

ภายในพื้นที่ตำบลยางตลาด (อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์) แบ่งเขตการปกครองเป็น 20 หมู่บ้าน ปกครองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 องค์กร (ในตำบลเดียวกันคือตำบลยางตลาด) คือ เทศบาลตำบลยางตลาด (ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน) และองค์กรบริหารส่วนตำบลยางตลาด (ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน)

          อบต.ยางตลาด มี”ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮ่องฮี” (หมู่ 14 ต.ยางตลาด) ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอบต. เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยมีวิสาหกิจชุมชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ เช่น ชาวนา โรงสีข้าว กลุ่มเย็บเสื้อด้วยมือ สบู่ฟักข้าว น้ำยาเอนกประสงค์ ข้าวกล้องอินทรีย์ และผักปลอดสารพิษ เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแมงสดิ้งจิ้งหรีด บ้านฮ่องฮีหมู่ที่ 14 ได้ทำ “จิ้งหรีดแปลงใหญ่” ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเป็นอย่างดี กลุ่มแมงสดิ้งจิ้งหรีดได้แปรรูปจิ้งหรีดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ทั้งจิ้งหรีดอบแห้ง จิ้งหรีดสมุนไพร น้ำพริกจิ้งหรีด และทองม้วนจิ้งหรีด ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าแตกต่างกันไป

          เทศบาลตำบลยางตลาด มี ข้าวอินทรีย์ขวัญเมือง (หมู่ 2 บ้านขวัญเมือง ต.ยางตลาด) แบรนด์ “ขวัญเมือง” ได้รับรางวัล OTOP Super Premium ของกรมการพัฒนาชุมชนปี 2560 เป็นข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษเพื่อสุขภาพ มีทั้งข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวหอมปทุมเทพ นอกจากการผลิตข้าวสารอินทรีย์ไร้สารพิษแล้ว ยังได้มีการแปรรูปข้าวเป็น ข้าวเหนียวมะม่วง และขนมครกสูตรโบราณจากข้าวไรซ์เบอรี่ ด้วย

          นอกจากนี้ เทศบาลตำบลยางตลาดยังมีแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจคือ สิมอีสาน (อุโบสถ) ที่วัดกลางโคกค้อ (หมู่ 3 ต.ยางตลาด) โดยสิมอีสานที่วัดกลางโคกค้อ มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอีสาน เป็น สิมพื้นบ้านอีสาน บริสุทธิ์ที่งดงามและมีคุณค่ายิ่ง ก่อสร้างมาเกือบ 200 ปี ได้ทรุดโทรมลงมากและได้มีการบูรณะสิมขึ้นใหม่ โดยยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมสิมอีสานเดิมทุกประการ และนับว่าเป็นสิมรุ่นเก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานที่สวยงามมีสุนทรียภาพและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมอีสานBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สิมอีสาน (อุโบสถ) ที่วัดกลางโคกค้อ

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

 • blog-image

  แชมพูสมุนไพรเทวัญ สูตรใบหมี่ 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากได้รับความรู้จากวิทยากรโครงการพระราชดำริของพระเทพฯ…
 • blog-image

  ดอกพะยอม แบบช่อ 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  จากเดิมเห็นบรรพบุรุษทำอยู่แล้วจึงได้มีความรู้และเทคนิคในการทำดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม…
 • blog-image

  น้ำมันเหลืองสมุนไพรเทวัญ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากได้รับความรู้จากวิทยากรโครงการพระราชดำริของพระเทพฯ…
 • blog-image

  ตะกร้าเส้นกกสาน (ลายไทย)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการสร้างขยะบนโลกเพื่อต่อเวลาให้กับโลกใบนี้ให้ยาวยิ่งขึ้น…
 • blog-image

  นางวิลัยวัลย์ ภูนิลามัย

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน โดยเฉพาะการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อคลายเส้น…