ผ้าผืนทอสีพื้น


 ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม จากเดิมที่ชาวบ้านภายในชุมชนได้ทอผ้าไว้เพื่อสวมใส่ภายในครัวเรือนและสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ จนมาถึงปี พ. ศ. 2533 – 2534 จึงได้มีการรวมกลุ่มทอผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น การสนับสนุนอุปกรณ์การทอผ้า องค์ความรู้ด้านการทอผ้า อาทิ การมัดหมี่ การย้อมสี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมการมองหาช่องทางการตลาด ซึ่งทำการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ ประกอบด้วย ด้ายสี ด้ายมัดหมี่ จะสั่งซื้อจากภายนอก ส่วน ฝีมือ แรงงาน เป็นคนในชุมชมทั้งหมดซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดเป็นความชำนาญ มีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดูแลยกระดับความเป็นอยู่ให้อยู่ดี กินดี ผ่านใต้ชิ้นงานหัตถกรรมด้านผ้าทอ

 

ผ้าทอสีพื้นลายสายฝน ความสวยงาม ลวดลายแปลกตา ทอด้วยเส้นด้ายคุณภาพ มีความละเอียดประณีตบรรจง จนได้ผ้าทอมือที่มีคุณภาพ และยังมีความทนทานในการใช้งาน สีสันสดใสเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอหนองปลิง สีของเส้นด้ายสีไม่ตก ซึ่งมีสีพื้นหลักให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องการในการใช้งานของลูกค้า และ เป็นผืนขนาดใหญ่ (ม้วน) สามารถแจ้งขนาดกว้างและยาวของผ้าที่ต้องการได้เลย เหมาะสำหรับการนำไปตัดเสื้อผ้าแบบชุดBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ศิลปะจากขี้เลื่อย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ภูมิปัญญาบวกความคิดสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะที่อยู่ในตัว…
 • blog-image

  นายชัยชนะ เที่ยงธรรม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  เชี่ยวชาญงานศิลปะจากขี้เลื่อย ปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ…
 • blog-image

  กระเป๋าเชือกถัก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ด้วยความตั้งใจภายในชุมชนในการมองหาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้…
 • blog-image

  ผ้าทอยกดอก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  วัดสระกระเบื้อง

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี…
 • blog-image

  วัดบ้านกรับ

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  จุดสำคัญของการเรียนรู้และศึกษาคือ พระอุโบสถเก่าวัดบ้านกรับ…