ผ้าข้าวม้า


ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม จากเดิมที่ชาวบ้านภายในชุมชนได้ทอผ้าไว้เพื่อสวมใส่ภายในครัวเรือนและสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ จนมาถึงปี พ. ศ. 2533 – 2534 จึงได้มีการรวมกลุ่มทอผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น การสนับสนุนอุปกรณ์การทอผ้า องค์ความรู้ด้านการทอผ้า อาทิ การมัดหมี่ การย้อมสี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมการมองหาช่องทางการตลาด ซึ่งทำการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ ประกอบด้วย ด้ายสี ด้ายมัดหมี่ จะสั่งซื้อจากภายนอก ส่วน ฝีมือ แรงงาน เป็นคนในชุมชมทั้งหมดซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดเป็นความชำนาญ มีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดูแลยกระดับความเป็นอยู่ให้อยู่ดี กินดี ผ่านใต้ชิ้นงานหัตถกรรมด้านผ้าทอ

 

ผ้าขาวม้า 7-9 สี ผ้าขาวม้าที่แฝงไว้ด้วยความสีสันและความมีโชคลาภของเลขมงคล ผืนผ้าทอด้วยเส้นด้ายคุณภาพ มีความละเอียดประณีตบรรจง จนได้ผ้าทอมือที่มีคุณภาพสวยงาม และยังมีความทนทานในการใช้งาน สีสันสดใสเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอหนองปลิง สีของเส้นด้ายสีไม่ตก สามารถทอสีของผ้าขาวม้าได้ตามความต้องการของลูกค้า สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าปูโต๊ะ การจัดเป็นพวงหรีด เป็นต้น


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  พวงหรีดผ้าขาวม้า

  ชุมชน : ดอนแสลบ


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ผ้าผืนทอสีพื้น

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

   ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  ข้าวหอมมะลิ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  เนื่องจากพื้นที่ของอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี…
 • blog-image

  ชุมชนบ้านดอนแสลบ

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ตำบลดอนแสลบเป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่นากว่า…
 • blog-image

  ศิลปะขี้เลื่อย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ภูมิปัญญาบวกความคิดสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะที่อยู่ในตัว…
 • blog-image

  ผ้ามัดหมี่

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  นางแสม สืบพราย

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ทำขนมไทยโบราณข้าวหมาก ประสบการณ์มากว่า 40 ปี