ผ้ามัดหมี่


ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม จากเดิมที่ชาวบ้านภายในชุมชนได้ทอผ้าไว้เพื่อสวมใส่ภายในครัวเรือนและสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ จนมาถึงปี พ. ศ. 2533 – 2534 จึงได้มีการรวมกลุ่มทอผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น การสนับสนุนอุปกรณ์การทอผ้า องค์ความรู้ด้านการทอผ้า อาทิ การมัดหมี่ การย้อมสี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมการมองหาช่องทางการตลาด ซึ่งทำการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ ประกอบด้วย ด้ายสี ด้ายมัดหมี่ จะสั่งซื้อจากภายนอก ส่วน ฝีมือ แรงงาน เป็นคนในชุมชมทั้งหมดซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดเป็นความชำนาญ มีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดูแลยกระดับความเป็นอยู่ให้อยู่ดี กินดี ผ่านใต้ชิ้นงานหัตถกรรมด้านผ้าทอ

 

การทอผ้ามัดหมี่เป็นรูปแบบการทอผ้าอีกประเภทหนึ่งที่จะต้องใช้การมัดหมี่เส้นด้ายก่อนนำมาทอ ลวดลายหลักผืนผ้า เช่น ลายบายศรี ลายโคมห้า ลายขอนาค ลายต้นสน ทุกผืนผ้าผ่านฝีมือการทอและการจกที่พิถีพิถัน มีความละเอียดประณีตบรรจง จนได้ผ้าทอมือที่มีคุณภาพสวยงาม และยังมีความทนทานในการใช้งาน สีสันสดใสเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอหนองปลิง สีของเส้นด้ายสีไม่ตก สามารถทอสีของผ้าถุงได้ตามความต้องการของลูกค้า


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ผ้ามัดหมี่

  ชุมชน : ดอนแสลบ


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ตลาดเกษตรกรโรงเรียนชาวนา

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  เนื่องจากโรงเรียนชาวนานั้นเป็นแนวคิดของการเรียนในแปลงปลูกพืชมีระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลเพาะปลูก(ตั้งแต่เพาะปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว)…
 • blog-image

  นางบุญนาค แก้ววงศ์ล้อม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ร้องเพลงร่อยพรรษา และเพลงพื้นบ้านในพื้นที่
 • blog-image

  ผ้าข้าวม้า

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  นางบังเอิญ ดีคำ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ชำนาญด้านการทอผ้า และการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน…
 • blog-image

  ผ้าทอแบบชุด

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  วยวิถีชีวิตที่เป็นเกษตรกร เมื่อว่างเว้นจึงมองหาอาชีพเสริม…
 • blog-image

  วัดทิพย์สุคนธาราม

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาญจนบุรี ดอนแสลบ

  ะวัติการก่อตั้งวัดทิพย์สุคนธาราม สืบเนื่องจากนางฉันท์ทิพย์…