กาแฟสมศักดิ์ โถ่บิเบ (แบบผง)


กาแฟปลอดสารพิษ ที่มีรสชาติบริสุทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆ สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย ประโยชน์ของกาแฟมีมากมายหลายอย่างด้วยกัน ทั้งช่วยผ่อนคลายความเครียด สร้างความกระปรี้กระเปร่าให้กับผู้ชื่นชมการดื่มกาแฟ พร้อมกับกลิ่นกาแฟที่หอมกรุ่น

 

          จากจุดเริ่มต้นของการทำไร่กาแฟที่มาจากธรรมชาติบริสุทธิ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มกาแฟอย่าง ปลอดภัยไร้สารเคมี ดูแลแบบธรรมชาติดูแลกันเอง โดยทำการศึกษาอย่างจริงจังจนทำให้รู้ว่าต้นกาแฟเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ไม่ได้เป็นพืชล้มลุก เมื่อเป็นไม้ยืนต้นแล้วต้นกาแฟ จึงสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองเช่นเดียวกับไม้ยืนต้นทุกชนิดที่มีอยู่เต็มพื้นที่ป่า หลังจากได้แนวคิด กาแฟต้นแรกจึงถูกปลูกลงบนพื้นที่เล็กๆ ของเขากลางหุบเขาหมู่บ้านแม่กลางหลวง โดยปลูกทั้งหมดจำนวน 1,000 ต้น บนพื้นที่ 2 ไร่ ทุกกระบวนการของการปลูกจนถึงบดคั่วเมล็ดไร้ซึ่งสารเคมี เพราะต้นกาแฟทุกต้นได้รับการดูแลและบำรุงด้วยปุ๋ยขี้วัวขี้ควายที่หาได้ง่ายในหมู่บ้านภายใต้ภูมิปัญญาของตนเอง และใช้เทคนิคการดูแลกันเองของธรรมชาติ เช่นการใช้มดแดงป้องกันเรื่องเชื้อรา ของที่นี้เป็นกาแฟพันธุ์อราบิก้า ที่ผ่านกระบวนการทำด้วยมือทุกขั้นตอน หลังได้เมล็ดกาแฟสด จะนำไปตากแห้ง บดคั่ว ด้วยกระทะ หม้อดิน โดยมีไม้ไผ่เป็นเชื้อเพลิง และได้เป็นเมล็ดกาแฟคั่วบดที่ดีมีคุณภาพภายใต้ชื่อกาแฟ “โถ่บิเบ” ซึ่งแปลว่า นกพญาไฟ  ดำเนินการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการผลักดันช่วยเหลือชุมชน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  มังคุดกวน

  ชุมชน : บ้านหลวง

 • blog-image

  ทุเรียนกวน

  ชุมชน : บ้านหลวง


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ชุมชนบ้านหลวง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์…
 • blog-image

  นายดวงจันทร์ เมฆวิชัยวงศ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของชนเผ่าปกากะญอ และเป็นคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์…
 • blog-image

  ตลาดม้ง

  แหล่งท่องเที่ยว

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ตลาดขายสินค้าทางการเกษตรและแปรรูป ของชาวเขาเผ่าม้ง…
 • blog-image

  ประเพณีสิบสองเดือน

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ประเพณีสิบสองเดือน (การนับเดือนทางภาคเหนือ จะต้องนับเดือนล่วงหน้าไปอีก…
 • blog-image

  ประเพณีผีปู่ย่าหรือ พ่อหม่อน

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ต้นตระกูลของคนของบ้านหลวงจอมทองได้สืบเชื้อสายมาจากลัวะ…
 • blog-image

  แอ็บปลา

  อาหารพื้นถิ่น

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  คืออาหารที่ปรุงด้วยการนำปลาสด เช่น ปลาช่อน ปลาดุก…