ชุมชนบ้านหลวง


ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง

 

ตำบลบ้านหลวง จากพื้นที่ของชุมชนที่เต็มไปด้วยไร่ฝิ่นบนยอดดอย มีแต่ความอดอยากของประชาชน ข้าวไม่พอกิน ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ผ่านมากว่า 40 ปี ผลผลิตจากสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน วันนี้ได้เห็นภาพอย่างชัดเจน พื้นที่ของตำบลบ้านหลวงได้แปรปลี่ยนเป็นความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่มีรายได้และอาชีพ ในปัจจุบันนี้เป็นตำบลที่มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ ชาติพันธุ์ ได้แก่ ชนพื้นเมือง ชนเผ่าปกาเกอะญอ และ ชนเผ่าม้ง แต่ละชนเผ่ามีประเพณี วัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน  สำหรับทรัพยากรธรรมชาตินั้นที่โดดเด่นคือ “อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” ภายใต้ผืนป่านั้นยังมีความสวยงามอยู่มากหมาย ด้านวัฒนธรรมและศาสนา คือ “พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร” และ “พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล” ด้านวิถีชีวิต แต่ละชนเผ่าต่างมีประเพณีและวัฒนธรรมในการสืบสานของตนเอง และมีการจัดการท่องเที่ยวชุมชน คือ บ้านแม่กลางหลวง และ บ้านผาหมอน ซึ่งมีส่วนใหญ่พื้นที่ของตำบลบ้านหลวง นิยมทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา การปลูกลำไย กาแฟ  การปลูกผัก ผลไม้ ไม้ดอก เป็นต้นและการบริหารพื้นที่ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรป่าไม้ เช่น การดูแลรักษาป่า การจัดการไฟป่า การจัดการที่ดิน การจัดการน้ำ และการจัดการสรรพื้นที่ด้านการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งชุมชนมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญ จึงทำให้พื้นที่ของตำบลบ้านหลวงเป็นพื้นที่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตำบลบ้านหลวง ประกอบด้วยประชากรที่อยู่พื้นราบก็จะเป็นคนเมือง ส่วนบนดอยก็จะมีคนเชื้อสายกะเหรี่ยง และ ม้ง ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบ้านหลวง ทำให้ตำบลบ้านหลวงเป็นพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ อากาศดี มีน้ำเพื่อทำการเกษตรอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี พื้นราบคนเมือง ก็จะเป็นพื้นที่ทำนา ทำสวนลำไย ส่วนบนดอยคนกะเหรี่ยงและม้ง ก็จะปลูกพืชเมืองหนาว เช่น ผักสลัดชนิดต่างๆ ข้าวไร่ เป็นตัน พื้นที่ของตำบลบ้านหลวงนั้นเป็นที่ราบสำหรับการเพาะปลูกน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูงพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และพื้นที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ

ตำบลบ้านหลวงมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  23 หมู่บ้าน 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  มังคุดกวน

  ชุมชน : บ้านหลวง

 • blog-image

  ทุเรียนกวน

  ชุมชน : บ้านหลวง


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

  แหล่งท่องเที่ยว

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  แหล่งท่องเที่ยวในพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ประกอบด้วย…
 • blog-image

  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

  แหล่งท่องเที่ยว

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  เป็นยอดเขาสูงสุดของประเทศ อากาศบนยอดดอยหนาวเย็นประดุจดังอยู่ในเมืองหนาว…
 • blog-image

  นายศรีหมื่น จอมนที

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 ปัจจุบันอายุ 63 ปี…
 • blog-image

  ประเพณีสิบสองเดือน

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ประเพณีสิบสองเดือน (การนับเดือนทางภาคเหนือ จะต้องนับเดือนล่วงหน้าไปอีก…
 • blog-image

  ประเพณีผีปู่ย่าหรือ พ่อหม่อน

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ต้นตระกูลของคนของบ้านหลวงจอมทองได้สืบเชื้อสายมาจากลัวะ…
 • blog-image

  ผ้าคลุมไหล่ (ขนาดใหญ่)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  เชียงใหม่ บ้านหลวง

  ฝีมือการทอที่ประณีต มีความละเอียดของลวดลาย และ ความคิดสร้างสรรค์ของการเลือกสีมาใช้ในผืนผ้า…