คุณตาองขิ่น ยุธหัต


เกิดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2476 ปัจจุบันอายุ 84 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนาของไทใหญ่ ในอดีตเคยมีวงดนตรีไทยใหญ่ เล่นในงานพิธีบวช อยู่ 20 ปี เริ่มศึกษาการเขียนและอ่านภาษาไทยใหญ่ เมื่ออายุ 16 ปี จากพระอาจารย์จันธิมา(ภวนา) วัดโวหารคูณ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2476  ปัจจุบันอายุ 84 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนาของไทใหญ่

 • ในอดีตเคยมีวงดนตรีไทยใหญ่ เล่นในงานพิธีบวช อยู่ 20 ปี

 • เริ่มศึกษาการเขียนและอ่านภาษาไทยใหญ่ เมื่ออายุ 16 ปี จากพระอาจารย์จันธิมา(ภวนา) วัดโวหารคูณ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการเขียนและอ่านภาษาไทยใหญ่ และฮอลีก (เทศน์ไทยใหญ่) ได้เป็นอย่างดี

 • การสะเดาะเคราะห์ของไทยใหญ่ได้ ทำพิธีด้านศาสนาของไทยใหญ่ได้ ทำพิธีด้านศาสนาของไทยใหญ่ ดูฤกษ์ยาม เล่นเครื่องดนตรีไทยใหญ่ได้ เช่น ตอยอ ปินโจ ซอด้วง ซึง

 • ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการสานกุบไต และไม้กวาดปุ่มเป้ง

 • ทักษะและองค์ความรู้ด้านเล่นเครื่องดนตรีไทยใหญ่ได้เกิน 20 ชิ้น (ทั้งได้รับการถ่ายทอด การศึกษา และ ฝึกฝนจนชำนาญ)

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ปราชญ์ท้องถิ่นรุ่น 2 สาขาศิลปกรรม ปี พ.ศ. 2550 จากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 • เป็นกรรมการตัดสิน รำนก รำโต ของเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ปี พ.ศ. 2550

 • รางวัลจักสานกุบไตโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

 • วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น สอนตีกลองมองเซิง โรงเรียนแม่ลาน้อย พ.ศ.2546

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 12 หมู่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  เสื้อผู้หญิงไทใหญ่

  ชุมชน : แม่ลาน้อย

 • blog-image

  เสื้อทอกระเหรี่ยงสีธรรมชาติ (ชาย)

  ชุมชน : แม่ลาน้อย

 • blog-image

  ย่ามใหญ่ลายกะเหรี่ยง (ผ้าฝ้าย)

  ชุมชน : แม่ลาน้อย

 • blog-image

  ย่ามเล็กลายดอกแก้ว (ผ้าฝ้าย)

  ชุมชน : แม่ลาน้อย

 • blog-image

  มีดแงก

  ชุมชน : แม่ลาน้อย

 • blog-image

  มีดกุ๊ก

  ชุมชน : แม่ลาน้อย


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  เสื้อกะเหรี่ยงชาย (ลายธรรมดา)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย

  ผ้าทอกะเหรี่ยง ซึ่งสืบทอดกรรมวิธีการทอมาแต่โบราณ สตรีชาวกะเหรี่ยง…
 • blog-image

  ถนนคนเดินและตลาดต้องชม

  แหล่งท่องเที่ยว

  แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย

  บริเวณใจกลางตำบลแม่ลาน้อย ซึ่งจะมีอาคารบ้านเรือนแบบเก่า…
 • blog-image

  ประเพณีจองพารา จองพารา หรือเทศกาลจองพารา

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย

  เป็นประเพณีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่มีมาแต่ช้านาน…
 • blog-image

  ย่ามเล็กลายดอกแก้ว (ผ้าฝ้าย)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย

  จากวิถีชีวิตการทอผ้าของชาวกะเหรี่ยง ที่ทอใช้เองภายในครัวเรือน…
 • blog-image

  ตำจิ๊นแห้ง

  อาหารพื้นถิ่น

  แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย

  ซึ่ง จิ๊นหมายถึงเนื้อวัวแห้งหรือเนื้อวัวย่าง เป็นการถนอมอาหารประเภทเนื้อวัวให้สามารถเก็บไว้ได้นานๆ…
 • blog-image

  ย่ามใหญ่ลายกะเหรี่ยง (ผ้าฝ้าย)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย

  จากวิถีชีวิตการทอผ้าของชาวกะเหรี่ยง ที่ทอใช้เองภายในครัวเรือน…