พิธีเหยาประจำปีของชาวไทญ้อ


พิธีเหยาประจำปีของชาวไทญ้อ จะทำในวัน 3 ค่ำของเดือน 3 มีกำหนด 2 วัน ในวันแรกเป็น " วันจม " ผู้หลักผู้ใหญ่ในแต่ละบ้านจะเชิญวิญญานเจ้าที่ผีบ้าน ออกมาชุมนุมที่ " ผำ หรือ ซุ้มผี " ณ ลานสาธารณะกลางหมู่บ้าน เพื่อทำการเซ่นไหว้ด้วยเหล้า อาหารและขนม โดยพิธีการเหยา จะกระทำโดยหมอเหยาจำนวนกว่าสิบคน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหญิงสูงวัยที่ได้รับการสืบทอดให้เป็นหมอเหยา คาดศรีษะด้วยผ้าสีแดงเป็นเอกลักษณ์ ฟ้อนรำไปตามทำนองเพลงจากเสียงแคนและการให้จังหวะจากกลอง ขบวนของหมอเหยาและนักดนตรีจะฟ้อนแหแหนไปรอบๆ " ผำ " หรือ " ซุ้มผ๊ " จนจบในตอนเย็น

 

 ในวันสุดท้ายเป็น " วันฟู " หมอเหยาจะเอาใจภูตผีวิญญานด้วยการละเล่นต่างๆ เช่น ขี่ช้างขี่ม้าขี่เสือ  และจบด้วยการพาผีไปอาบน้ำ " สระสนาน " ก่อนที่จะพายเรือพาผีล่องเรือกลับบ้าน เป็นอันจบสิ้นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผี  พิธีกรรมสุดท้ายของงาน ก็คือ  การตั้งขบวน " แห่ดอกไม้ส่งเมือง " เพื่อเอาความดีความงามกลับเข้าสู่บ้านเมือง  เมื่อพิธีจบลง  หมอเหยาก็จะทำพิธีผูกแขนให้กับผู้ร่วมงาน  ก่อนที่แต่ละฝ่ายจะแยกย้ายกันกลับบ้าน

 Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  วัดเหล่าพัฒนา

  แหล่งท่องเที่ยว

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัดเหล่าพัฒนา วัดเหล่าพัฒนาเป็นวัดที่มีความเงียบสงบ…
 • blog-image

  กล่องทิชชูเส้นสานกก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  ตะกร้าเส้นสานกกเอนกประสงค์ ลายไทย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง…
 • blog-image

  หมวกกก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  นางเรืองยศ  หนานพิวงศ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

 • blog-image

  เสื่อพับเล็ก (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…