วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ชุมชน โกรกแก้ว


ประเพณีวัฒนธรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12-13 เมษายน ของทุกปี นำประชาชนในเขตเทศบาลตำบล เข้าร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี จัดงานประเพณีลอยกระทงของตำบล โดยขอความร่วมมือจากหมู่บ้านพิจารณาจัดขบวนแห่เข้าร่วมงาน ประเพณีบุญบั้งไฟประจำอำเภอ จัดเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนพฤษภาคม

 

 และมีประเพณีสำคัญที่ปฏิบัติกันมาทุกปี คือ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ จะจัดทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ซึ่งการกวนข้าวทิพย์แบบโบราณ หรือเรียกว่า ข้าวมธุปายาส เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล วันออกพรรษา หรือวันตักบาตรเทโวโรหณะ โดยชาวบ้านจะนำธัญพืชนานาชนิดๆ มาร่วมกันประกอบพิธีกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเชื่อกันว่า  ข้าวทิพย์เป็นอาหารที่รวมโอชารสต่าง ๆ ไว้พร้อม บริโภคแล้วจะได้รับประโยชน์ มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน เมื่อผู้ใดได้บริโภคแล้วจะทำให้มีกำลังแข็งแรง มีคุณค่าอาหารBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  หมอนกกทอมือ (ลายกากบาท)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  ขนมพื้นบ้านหลากหลายประเภท

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ขนมพื้นบ้านหลากหลายประเภท เช่น ข้าวต้มมัด ข้าวหมาก…
 • blog-image

  หมอนกกทอมือ (ลายเต่า)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  เสื่อกกทอมือพับ แบบสามพับ (ลายลำดวนดาว)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต โกรกแก้ว

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ…
 • blog-image

  ของฝาก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ผ้าอันลูนซีม เป็นผ้าในกลุ่ม ผ้าลายอันลูนหรือผ้าลายตาราง…