วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ชุมชน โกรกแก้ว


ประเพณีวัฒนธรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12-13 เมษายน ของทุกปี นำประชาชนในเขตเทศบาลตำบล เข้าร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี จัดงานประเพณีลอยกระทงของตำบล โดยขอความร่วมมือจากหมู่บ้านพิจารณาจัดขบวนแห่เข้าร่วมงาน ประเพณีบุญบั้งไฟประจำอำเภอ จัดเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนพฤษภาคม

 

 และมีประเพณีสำคัญที่ปฏิบัติกันมาทุกปี คือ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ จะจัดทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ซึ่งการกวนข้าวทิพย์แบบโบราณ หรือเรียกว่า ข้าวมธุปายาส เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล วันออกพรรษา หรือวันตักบาตรเทโวโรหณะ โดยชาวบ้านจะนำธัญพืชนานาชนิดๆ มาร่วมกันประกอบพิธีกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเชื่อกันว่า  ข้าวทิพย์เป็นอาหารที่รวมโอชารสต่าง ๆ ไว้พร้อม บริโภคแล้วจะได้รับประโยชน์ มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน เมื่อผู้ใดได้บริโภคแล้วจะทำให้มีกำลังแข็งแรง มีคุณค่าอาหารBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายเสย วารูปสีดำ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาชั้น ป.4 อาชีพเกษตรกรรม…
 • blog-image

  นายเสย วารูปสีคำ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  เชี่ยวชาญการกวนข้าวทิพย์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา…
 • blog-image

  น้ำพริกรสชาติต่างๆ

  อาหารพื้นถิ่น

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  น้ำพริกรสชาติต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นในชุมชนที่รับประทานอยู่เป็นประจำ…
 • blog-image

  เสื่อกกทอมือแบบผืน (ลายผีเสื้อ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  กันตนามูฟวี่ มอลล์

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  Caf? ในโรงหนัง เข้าชมได้ฟรี
 • blog-image

  เสื่อกกทอมือพับ แบบสามพับ (ลายลำดวนดาว)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…