ไม้กวาดก้านปาล์ม


เมื่อเรามีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่น คือ “ปาล์ม” ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างงานและสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ประกอบกับคนในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือคนทั่วๆ ไปมักจะซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าวมาใช้กันเกือบทุกครัวเรือน ก้านมะพร้าวกับก้านปาล์มมีลักษณะคล้ายกัน เลยคิดทำไม้กวาดก้านปาล์มขึ้น อีกทั้งไม้กวาดตามท้องตลาดมีราคาแพง คุณภาพไม่คุ้มค่ากับราคาและไม่ทนทาน ดังนั้นทำให้ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาด้านการทำไม้กวาดเลยลองเอาก้านปาล์มที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาทำเป็นไม้กวาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนสามารถจำหน่ายได้ภายในชุมชน

 

ไม้กวาดก้านปาล์มมีความทนทานกว่าไม้กวาดทางมะพร้าว สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ไม้กวาดแบบยาวสามารถกวาดหยากไย่ได้ด้วย อายุการใช้งานนาน เนื่องจากเลือกใช้ก้านปาล์มจากต้นปาล์มที่อายุ 15-20 ปี ซึ่งจะมีความแข็งแรงทนทานไม่หักง่าย


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ไม้กวาดก้านปาล์ม

  ชุมชน : ถ้ำพรรณรา


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายสมศักดิ์ เสนา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  เชี่ยวชาญเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของตำบล เช่น…
 • blog-image

  น้ำผึ้ง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย บ้านโพธิ์ประสิทธิ์มีสมาชิกผู้เลี้ยงผึ้งโพรงประมาณ…
 • blog-image

  นางสุภร บุญเกื้อ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ภูมิปัญญาการเพาะก้อนเห็ดนางฟ้า เห็ดฮังการีและทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง…
 • blog-image

  การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ตำบลถ้ำพรรณรา อ่านว่า ถ้ำ – พัน- นะ – รา เป็นตำบลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนานกว่าพันปี…
 • blog-image

  อาหารแนะนำพื้นถิ่น ตำบลถ้ำพรรณรา

  อาหารพื้นถิ่น

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  อาหารเฉพาะถิ่นของคนตำบลพรรณราคือการปลูกข้าวเพื่อการรับประทาน…
 • blog-image

  งานแห่กระจาด และ งานประเพณีขึ้นถ้ำปิดทองนมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำทองพรรณรา

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา

  ประเพณีแห่จาดขึ้นถ้ำ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ…