กลุ่มอังกะลุง


ความถนัด ความสามารถ : กลุ่มอังกะลุงพันปี สืบสานดนตรีพื้นบ้านโดยกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขาบายศรี โดยมีเพลงเล่นประมาณ 200 เพลง โดยแกะเนื้อเพลงเองและรวบรวมเนื้อเพลงเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกในกลุ่ม

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : ประธานกลุ่ม มีสมาชิกวง 14 คน  คุณสมใจ หงส์รัตน์ ประธานกลุ่มฯ

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • กลุ่มอังกะลุงพันปี ต.เขาบายศรี

 • ประสบการณ์วงอังกะลุงพันปีตั้งแต่ปี2551 ประสบการณ์จนถึงปัจจุบัน 9 ปี

 • โดยได้รับการถ่ายทอดจากอดีตคุณครูสอนดนตรีไทยบ้านหนองคันทรงและมาฝึกฝนกันต่อ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • กลุ่มอังกะลุงพันปี สืบสานดนตรีพื้นบ้านโดยกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขาบายศรี โดยมีเพลงเล่นประมาณ 200 เพลง โดยแกะเนื้อเพลงเองและรวบรวมเนื้อเพลงเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกในกลุ่ม

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ออกงานมงคลและงานอวมงคลในตำบล

 • ออกงานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรรักษ์เขาบายศรี

 • ออกรายการสุขสโมสรช่อง 3 แฟมิลี่ ปี 2559 (ของดีบ้านเรา)

 • ออกงานวันสตรีสากลศาลากลาง จ.จันทบุรี

 • ออกงานในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียง

 • สาธิตให้ศูนย์เด็กเทศบาลเขาบายศรี,โรงเรียนเนินดินแดง,ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองบัว ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 51 หมู่ 5     ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 089-2598322Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สวนรินรดี

  อาหารพื้นถิ่น

  จันทบุรี เขาบายศรี

  สวนรีนรดี ทุเรียนอร่อร่อย มังคุตหวาน มีทีฟัก
 • blog-image

  บ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์ และ ฟาร์มม้าเมืองจันท์

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี

  แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพ่อ แบบพอเพียง และนวัตกรรมสู่ความเป็นศูนย์…
 • blog-image

  ทุเรียนแปรรูป

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ด้วยการคัดสรรคุณภาพของทุเรียนที่ดี และมีความสม่ำเสมอ…
 • blog-image

  กินทุเรียนอย่างไรให้สุขภาพดี

  อาหารพื้นถิ่น

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ทุเรียนทอด จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรพิกุลทองเขาบายศรี ทุเรียนของเรา…
 • blog-image

  น้ำสำรอง ของดีหายาก

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  น้ำสำรอง ของดีจันทบุรี คนหนุ่มสาวดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดี
 • blog-image

  การทำอุโมงค์น้ำ

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  จันทบุรี เขาบายศรี

  การขุดสระน้ำ ในหมู่บ้านเขาบายศรีนั้นสวนเก่าแก่หลายสวนจะมีอุโมงค์น้ำเกือบทุกสวน…