นางอนงค์ มาประเสริฐ


ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย,การจับเส้น ตามสูตรที่เรียนมาการทำยาสมุนไพรพื้นบ้าน,การทำลูกประคบสมุนไพรทำลูกมะพร้าวนวดเท้าทำน้ำสมุนไพรทานเอง,ปลูกชาใบหม่อนชงทานเองแก้ความดัน (1.ตะไคร้2.อัญชัน3.ใบย่านาง4.ใบเตย5.หม่อน)

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2490 ปัจจุบันอายุ 70 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( มศ.3)

 • อดีตข้าราชการครูโรงเรียนเอกชน ปัจจุบับระกอบอาชีพทำสวนผลไม้

 • ประสบการณ์การนวดตั้งแต่ปี 2540-2558 โดยมีการอบรมและดูตำราการนวด

 • เรียนวิชาการนวดแผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้านจากอาจารย์และอบรมที่ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี โดยเรียนแบบเชลยศักดิ์และแบบราชสำนักอย่างละ60 ชม.

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย,การจับเส้น ตามสูตรที่เรียนมา

 • การทำยาสมุนไพรพื้นบ้าน,การทำลูกประคบสมุนไพร

 • ทำลูกมะพร้าวนวดเท้า

 • ทำน้ำสมุนไพรทานเอง,ปลูกชาใบหม่อนชงทานเองแก้ความดัน (1.ตะไคร้2.อัญชัน3.ใบย่านาง4.ใบเตย5.หม่อน)

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ผ่านการอบรมโดรงการพัฒนาอาชีพครูบูรณาการ “นวดเพื่อสุขภาพ” ปี2548 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

 • เป็นวิทยาการบรรยายเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านให้กับคนในชุมชน

 • วิทยากรสมุนไพรพื้นบ้านโรงพยาบาลเขาสุกิม,รพ.สต.ยางระหง,ให้กับผู้สูงอายุฟังเรื่องการทำลูกประคบ และเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 89/7 หมู่  10    ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 084-7025662


 Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางสาวแวศิริ ฤทธิโยธี

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : การทำสวนผลไม้อินทรีย์,เงาะ,ทุเรียน,ลองกอง,สละ,มังคุด,ระกำ,สัปปะรดฉีกตา…
 • blog-image

  นางนงลักษณ์ มณีรัตน์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : ริเริ่มแนวคิดการทำโฮมสเตย์และเปิดสวนท่องเที่ยวในปี…
 • blog-image

  ยาหม่อง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ชุมชนเขาบายศรีเป็นชุมชนที่วิถีชีวิตอยู่กับสวนผลไม้…
 • blog-image

  สวนรินรดี ที่พักเย็นสบาย

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี

  สามารถพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสไปกับธรรมชาติได้
 • blog-image

  ทุเรียนแปรรูป

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ด้วยการคัดสรรคุณภาพของทุเรียนที่ดี และมีความสม่ำเสมอ…
 • blog-image

  อิ่มผลไม้หลากหลายชนิด(ชุมชนรักษ์เขาบายศรี)

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี