นางวันเพ็ญ เจริญวรรณ


ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการผสมเกสรระกำพื้นบ้านโดยใช้วิธีการตัดดอกไปผสมเอง โดยการเก็บเกสรแห้งไว้แล้วใช้พู่กันแต้มไปผสมกับสละเชี่ยวชาญการเย็บตับจากใบระกำ โดยมีคุณยายบุญมี ถ่ายทอดให้การทำอาหาร ไก่ต้มส้มใบระกำ,แกงส้ม,น้ำพริก

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 ปัจจุบันอายุ53 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 • ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้

 • ประสบการณ์การผสมเกษรแบบนี้ประมาณ 31 ปี

 • โดยได้รับการถ่ายทอดวิธีการจากบรรพบุรุษแล้วมาปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการผสมเกสรระกำพื้นบ้านโดยใช้วิธีการตัดดอกไปผสมเอง โดยการเก็บเกสรแห้งไว้แล้วใช้พู่กันแต้มไปผสมกับสละ

 • เชี่ยวชาญการเย็บตับจากใบระกำ โดยมีคุณยายบุญมี ถ่ายทอดให้

 • การทำอาหาร ไก่ต้มส้มใบระกำ,แกงส้ม,น้ำพริก

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • สาธิตการทำให้กับหน่วยงานเกษตรจากอินโดนีเซีย

 • สาธิตและถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนและตำบลข้างเคียง

 • สาธิตและถ่ายทอดให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่มาเรียนรู้

 • สาธิตและถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรรักษ์เขาบายศรี

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 12 หมู่ 4 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 092-8300812


 Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  เที่่ยวตามรอยพระเจ้าตาก เดือน กุมพา

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี

  เที่่ยวตามรอยพระเจ้าตาก เดือน กุมพา
 • blog-image

  เที่่ยวตามรอยพระเจ้าตาก ภายใน 3 เดือน

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี

  เที่่ยวตามรอยพระเจ้าตาก ที่จันทบุรี ภายใน 3 เดือน
 • blog-image

  นางวรรณี บุญสวัสดิ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : ปราชญ์ชาวบ้านด้านการแปรรูป คิดริเริ่มการแปรรูปทุเรียนมาแบบทอดแล้วโรยเกลือโดยใช้เครื่องไสน้ำแข็งมาดัดแปลงเอาเองในช่วงแรก…
 • blog-image

  นางสาวแวศิริ ฤทธิโยธี

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : การทำสวนผลไม้อินทรีย์,เงาะ,ทุเรียน,ลองกอง,สละ,มังคุด,ระกำ,สัปปะรดฉีกตา…
 • blog-image

  ทุเรียนแปรรูป

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ด้วยการคัดสรรคุณภาพของทุเรียนที่ดี และมีความสม่ำเสมอ…
 • blog-image

  สบู่

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ชุมชนเขาบายศรีเป็นชุมชนที่วิถีชีวิตอยู่กับสวนผลไม้…