นางวันเพ็ญ เจริญวรรณ


ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการผสมเกสรระกำพื้นบ้านโดยใช้วิธีการตัดดอกไปผสมเอง โดยการเก็บเกสรแห้งไว้แล้วใช้พู่กันแต้มไปผสมกับสละเชี่ยวชาญการเย็บตับจากใบระกำ โดยมีคุณยายบุญมี ถ่ายทอดให้การทำอาหาร ไก่ต้มส้มใบระกำ,แกงส้ม,น้ำพริก

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 ปัจจุบันอายุ53 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 • ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้

 • ประสบการณ์การผสมเกษรแบบนี้ประมาณ 31 ปี

 • โดยได้รับการถ่ายทอดวิธีการจากบรรพบุรุษแล้วมาปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการผสมเกสรระกำพื้นบ้านโดยใช้วิธีการตัดดอกไปผสมเอง โดยการเก็บเกสรแห้งไว้แล้วใช้พู่กันแต้มไปผสมกับสละ

 • เชี่ยวชาญการเย็บตับจากใบระกำ โดยมีคุณยายบุญมี ถ่ายทอดให้

 • การทำอาหาร ไก่ต้มส้มใบระกำ,แกงส้ม,น้ำพริก

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • สาธิตการทำให้กับหน่วยงานเกษตรจากอินโดนีเซีย

 • สาธิตและถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนและตำบลข้างเคียง

 • สาธิตและถ่ายทอดให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่มาเรียนรู้

 • สาธิตและถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรรักษ์เขาบายศรี

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 12 หมู่ 4 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 092-8300812


 Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  พริกไทยดำ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  พริกไทยดำปลอดสารพิษ ปลูกแบบไร้สารพิษ คำนึงถึงสุขภาพของผู้ปลูกและผู้บริโภค…
 • blog-image

  การทำอุโมงค์น้ำ

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  จันทบุรี เขาบายศรี

  การขุดสระน้ำ ในหมู่บ้านเขาบายศรีนั้นสวนเก่าแก่หลายสวนจะมีอุโมงค์น้ำเกือบทุกสวน…
 • blog-image

  วัดเขาสุกิม

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี

  สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และกราบสรีระหลวงปู่สมชาย…
 • blog-image

  พริกไทยดำปลอดสารพิษ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ชุมชนเขาบายศรีเป็นชุมชนที่วิถีชีวิตอยู่กับสวนผลไม้…
 • blog-image

  มังคุดอบกรอบ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  อร่อยอย่างลงตัว รสชาติไม่หวานมาก กำลังดีเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ…
 • blog-image

  สวนรินรดี ที่พักเย็นสบาย

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี

  สามารถพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสไปกับธรรมชาติได้