นางบุญมี เจริญวรรณ


ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากใบระกำ,การเย็บตับใบระกำ เย็บตับจากใช้มุงหลังคาใช้งานได้ การทำนาแบบดั่งเดิมของคนจันทบุรีก่อนแปรสภาพมาทำสวนผลไม้ การปลูกระกำพื้นบ้านสวนเก่าแก่ 100 กว่าปีของอำเภอ ภูมิปัญญาการทำอาหารโบราณจากระกำเช่นแกง

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : พ.ศ.2474 ปัจจุบันอายุ 86 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 • ประกอบอาชีพทำสวน

 • ประสบการณ์ทำตรงนี้เกือบ 40 ปี

 • โดยคิดค้นทำเองไม่ได้ถ่ายทอดจากใคร

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากใบระกำ,การเย็บตับใบระกำ เย็บตับจากใช้มุงหลังคาใช้งานได้

 • การทำนาแบบดั่งเดิมของคนจันทบุรีก่อนแปรสภาพมาทำสวนผลไม้

 • การปลูกระกำพื้นบ้านสวนเก่าแก่ 100 กว่าปีของอำเภอ

 • ภูมิปัญญาการทำอาหารโบราณจากระกำเช่นแกง

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เย็บสาธิตให้กับกลุ่มที่มาดูงานจากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรรักษ์เขาบายศรี

 • ถ่ายทำรายการทางทีวี หลายๆรายการ การเย็บตับจากใบระกำ และสวนระกพื้นบ้าน 100 กว่าปี

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 12หมู่  4    ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 039-431603Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  กินทุเรียนอย่างไรให้สุขภาพดี

  อาหารพื้นถิ่น

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ทุเรียนทอด จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรพิกุลทองเขาบายศรี ทุเรียนของเรา…
 • blog-image

  น้ำสำรอง ของดีหายาก

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  น้ำสำรอง ของดีจันทบุรี คนหนุ่มสาวดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดี
 • blog-image

  นางวรรณี บุญสวัสดิ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : ปราชญ์ชาวบ้านด้านการแปรรูป คิดริเริ่มการแปรรูปทุเรียนมาแบบทอดแล้วโรยเกลือโดยใช้เครื่องไสน้ำแข็งมาดัดแปลงเอาเองในช่วงแรก…
 • blog-image

  นางนงลักษณ์ มณีรัตน์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : ริเริ่มแนวคิดการทำโฮมสเตย์และเปิดสวนท่องเที่ยวในปี…
 • blog-image

  นางอนงค์ มาประเสริฐ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย,การจับเส้น…
 • blog-image

  สบู่ชัน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  สบู่ชันโรงแบบวุ้นกระทิ ใช้ผึ้งชันโรงแท้ที่เลี้ยงเอง…