นางวรรณี บุญสวัสดิ์


ความถนัด ความสามารถ : ปราชญ์ชาวบ้านด้านการแปรรูป คิดริเริ่มการแปรรูปทุเรียนมาแบบทอดแล้วโรยเกลือโดยใช้เครื่องไสน้ำแข็งมาดัดแปลงเอาเองในช่วงแรก เอามาสไลด์ทุเรียน แล้วใช้กระทะทอดแบดั่งเดิมกระทะใบเล็ก แล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ริเริ่มแนวคิดการแปรรูปแบบกวนดั้งเดิมสูตรธรรมดา จนประยุกต์มาเป็นหวานน้อย จนเป็นที่ติดตลาด ริเริ่มทำท๊อฟฟี่ทุเรียน,แครกเกอร์ทุเรียน,ขนมผิงทุเรียน,ทุเรียนเชื่อม

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2493 ปัจจุบันอายุ 64 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.)

 • ประกอบอาชีพทำสวน

 • อดีตประธาน OTOP จ.จันทบุรี

 • ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี อ.ท่าใหม่

 • ประสบการณ์การริเริ่มแปรรูปทุเรียนมาเป็นแบบทอด ตั้งแต่ปี 2538 แล้วมาตั้งกลุ่มปี 2543

 • โดยทุเรียนล้นตลาดในปี 2538 เลยคิดหาวิธีการแปรรูปทุเรียนเลยได้ไอเดียจากที่เคยทอดกล้วยขายมาก่อน แล้วมาลองผิดลองถูกมา 2 ปี

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ปราชญ์ชาวบ้านด้านการแปรรูป

 • คิดริเริ่มการแปรรูปทุเรียนมาแบบทอดแล้วโรยเกลือโดยใช้เครื่องไสน้ำแข็งมาดัดแปลงเอาเองในช่วงแรก เอามาสไลด์ทุเรียน แล้วใช้กระทะทอดแบดั่งเดิมกระทะใบเล็ก แล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

 • ริเริ่มแนวคิดการแปรรูปแบบกวนดั้งเดิมสูตรธรรมดา จนประยุกต์มาเป็นหวานน้อย จนเป็นที่ติดตลาด ริเริ่มทำท๊อฟฟี่ทุเรียน,แครกเกอร์ทุเรียน,ขนมผิงทุเรียน,ทุเรียนเชื่อม

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • รางวัลนวัตกรรมสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงวิทย์ฯ

 • รางวัลนวัตกรรมใหม่ “น้ำกะทิทุเรียนผง”จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคล  ปี 2560

 • ทูต OTOP ไปประเทศเอธิโอเปีย ให้กำลังใจ

 • รางวัลศูนย์เรียนรูปชุมชนต้นแบบระดับภาค ของกระทรวงสาธารณสุข

 • รางวัลปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค จากกระทรวงสาธารณสุข

 • เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาชุมชน,เกษตร,อุตสาหกรรม,พาณิชย์

 • เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและจากกลุ่มที่มาดูงานใน จ.จันทบุรี

 • ประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการอาหารและยา เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Primary GMP (ทุเรียนทอด) ปี 2558

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดคัดสรรสุดยอดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ปี 2549 จากคณะกรรมการอาหารและยา

 • รางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2559 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • Food Product Award Durian Chips Brand : KHAOBAISRI on the Occasion of Kaset Fair 2007

 • First Prize Durian contest Processed Durian Product (Fried) from the international Symposium on Durian and other Humid Tropical Fruits (DHTF 2015)

 • รางวัลคนดีศรีเมืองจันท์ สาขาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของอำเภอท่าใหม่ ปี2543 จากสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 • เกียรติบัตร OTOP ติดดาวกับ 12 เมือง ห้ามพลาดรายการยกโขยง6โมงเช้า

 • ชนะเลิศการประกวดสูตรอาหาร SMEs Champion  ปี 2543

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ2 (นวัตกรรมเขียว-Green Innovation)ประเภทประชาชนและชุมชน ปี 2555

 • Grand Prize Durian Contest Processed Durian Product 2015

 • ประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ1 ประกวดอาหารพื้นบ้านภาคกลาง ปี 2542 เนื่องในงานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 3

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2549 จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรดีเด่นระดับเขตที่3 จังหวัดระยอง

 • รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2549

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์จากชุมชน ประเภททุเรียนกวน ปี 2544

 • รางวัล OTOP TOP Champion ประเภททุเรียนทอดกรอบ ปี 2552 ในงานวันเกษตรแห่งชาติ

 • รางวัลที่1 การประกวดนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทแปรรูปจากผักและผลไม้ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่2 ปี2546

 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ได้รับการยกย่องและคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรปี2549

 • ประกาศเกียรติคุณ “ปราชญ์ภูมิปัญญาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทุเรียน” ปี 2558

 • รางวัลชนะเลิศ “การประกวดทุเรียนเชื่อม”ในงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560 จากกรมส่งเสริมการเกษตร

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดขนุนเชื่อมในงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนประเภททุเรียนดิบบดแห้งในงานของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ประจำปี 2543

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 4/3 หมู่ 8     ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 081-9364585


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ทุเรียนสแน็ค

  ชุมชน : เขาบายศรี

 • blog-image

  ทุเรียนทอด

  ชุมชน : เขาบายศรี


Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางอนงค์ มาประเสริฐ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย,การจับเส้น…
 • blog-image

  สบู่

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ชุมชนเขาบายศรีเป็นชุมชนที่วิถีชีวิตอยู่กับสวนผลไม้…
 • blog-image

  น้ำสำรอง ของดีหายาก

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  น้ำสำรอง ของดีจันทบุรี คนหนุ่มสาวดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดี
 • blog-image

  ขนมควยลิง

  อาหารพื้นถิ่น

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ขนมโบราณหาทานยาก ซึ่งเป็นขนมท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี…
 • blog-image

  บ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์ และ ฟาร์มม้าเมืองจันท์

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี

  แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพ่อ แบบพอเพียง และนวัตกรรมสู่ความเป็นศูนย์…
 • blog-image

  ชุมชนเขาบายศรี

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ตำบลเขาบายศรี เป็นชุมชนเก่าที่มีอายุราว 200 กว่าปี…