นางนงลักษณ์ มณีรัตน์


ความถนัด ความสามารถ : ริเริ่มแนวคิดการทำโฮมสเตย์และเปิดสวนท่องเที่ยวในปี 2548 โดยชูสวนทุเรียน 100 ปี ,สวนมังคุด100ปี แนวคิดการทำโฮมสเตย์ที่แรกของ จ.จันทบุรีในปี 2550

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2497 ปัจจุบันอายุ 63 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 • ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้

 • ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี

 • ประธานท่องเที่ยวชุมชน จ.จันทบุรี

 • ประสบการณ์การเปิดสวนท่องเที่ยวของ จ.จันทบุรี 12 ปี เริ่มปี 2548

 • โดยได้แนวคิดจาก อ.ไพโรจน์ แสงจันทร์ จาก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ริเริ่มแนวคิดการทำโฮมสเตย์และเปิดสวนท่องเที่ยวในปี 2548 โดยชูสวนทุเรียน 100 ปี ,สวนมังคุด100ปี

 • แนวคิดการทำโฮมสเตย์ที่แรกของ จ.จันทบุรีในปี 2550

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับอำเภอปี 2559

 • รางวัลกินรี (นาก) จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2556

 • รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว(ชุมชนท่องเที่ยว) ปี 2556 จาก ททท.

 • ประกาศนียบัตรจาก อบจ.จันทบุรี รางวัลชมเชย การประกวดอาหารเพื่อสุขภาพประเภทยำผักพื้นบ้าน ปี2554

 • รางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

 • วิทยากรบรรยายให้กับ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องท่องเที่ยวชุมชน

 • วิทยากรให้กับผู้มาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ 4  ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 086-8349604Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สวนรินรดี ที่พักเย็นสบาย

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี

  สามารถพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสไปกับธรรมชาติได้
 • blog-image

  กินทุเรียนอย่างไรให้สุขภาพดี

  อาหารพื้นถิ่น

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ทุเรียนทอด จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรพิกุลทองเขาบายศรี ทุเรียนของเรา…
 • blog-image

  น้ำสำรอง ของดีหายาก

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  น้ำสำรอง ของดีจันทบุรี คนหนุ่มสาวดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดี
 • blog-image

  เที่ยวชม ชิม ช้อป OTOP 5 ดาว ๑ เดียวใน ต.เขาบายศรี

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ป้าแกลบ "ของดีเมืองจันท์" เปิดสวนผลไม้และสินค้าแปรรูปผลไม้…
 • blog-image

  กลุ่มอังกะลุง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : กลุ่มอังกะลุงพันปี สืบสานดนตรีพื้นบ้านโดยกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลเขาบายศรี…
 • blog-image

  สวนรินรดี

  อาหารพื้นถิ่น

  จันทบุรี เขาบายศรี

  สวนรีนรดี ทุเรียนอร่อร่อย มังคุตหวาน มีทีฟัก