นางนงลักษณ์ มณีรัตน์


ความถนัด ความสามารถ : ริเริ่มแนวคิดการทำโฮมสเตย์และเปิดสวนท่องเที่ยวในปี 2548 โดยชูสวนทุเรียน 100 ปี ,สวนมังคุด100ปี แนวคิดการทำโฮมสเตย์ที่แรกของ จ.จันทบุรีในปี 2550

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2497 ปัจจุบันอายุ 63 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 • ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้

 • ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี

 • ประธานท่องเที่ยวชุมชน จ.จันทบุรี

 • ประสบการณ์การเปิดสวนท่องเที่ยวของ จ.จันทบุรี 12 ปี เริ่มปี 2548

 • โดยได้แนวคิดจาก อ.ไพโรจน์ แสงจันทร์ จาก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ริเริ่มแนวคิดการทำโฮมสเตย์และเปิดสวนท่องเที่ยวในปี 2548 โดยชูสวนทุเรียน 100 ปี ,สวนมังคุด100ปี

 • แนวคิดการทำโฮมสเตย์ที่แรกของ จ.จันทบุรีในปี 2550

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับอำเภอปี 2559

 • รางวัลกินรี (นาก) จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2556

 • รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว(ชุมชนท่องเที่ยว) ปี 2556 จาก ททท.

 • ประกาศนียบัตรจาก อบจ.จันทบุรี รางวัลชมเชย การประกวดอาหารเพื่อสุขภาพประเภทยำผักพื้นบ้าน ปี2554

 • รางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

 • วิทยากรบรรยายให้กับ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องท่องเที่ยวชุมชน

 • วิทยากรให้กับผู้มาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ 4  ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 086-8349604Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางสาวแวศิริ ฤทธิโยธี

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : การทำสวนผลไม้อินทรีย์,เงาะ,ทุเรียน,ลองกอง,สละ,มังคุด,ระกำ,สัปปะรดฉีกตา…
 • blog-image

  บ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์ และ ฟาร์มม้าเมืองจันท์

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี

  แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพ่อ แบบพอเพียง และนวัตกรรมสู่ความเป็นศูนย์…
 • blog-image

  ต้นกำเนิด..ปู่เจ้าเขาบายศรี

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี

  มีเทพยดามาเข้าฝันชาวบ้านคนหนึ่ง โดยชาวบ้านคนนี้ต้องการที่จะทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์แต่ยังขาดถ้วยชามที่สวยงาม…
 • blog-image

  พริกไทยดำปลอดสารพิษ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ชุมชนเขาบายศรีเป็นชุมชนที่วิถีชีวิตอยู่กับสวนผลไม้…
 • blog-image

  วัดเขาสุกิม

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี

  สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และกราบสรีระหลวงปู่สมชาย…
 • blog-image

  ท๊อฟฟี่กวน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ท๊อฟฟี่กวนชนิดต่างๆ (ท๊อฟฟี่มะม่วง/ท๊อฟฟี่มังคุด/ท๊อฟฟี่กะทิ/ท๊อฟฟี่ทุเรียน/ท๊อฟฟี่ถั่ว)