นางสาวแวศิริ ฤทธิโยธี


ความถนัด ความสามารถ : การทำสวนผลไม้อินทรีย์,เงาะ,ทุเรียน,ลองกอง,สละ,มังคุด,ระกำ,สัปปะรดฉีกตา การทำเค้กทุเรียนแบบกรอบนอกนุ่มใน การปลูกผักปลอดสารพิษ ทำปุ๋ยชีวภาพเอง,การทำไม้ปัดทุเรียน

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 ปัจจุบันอายุ 54 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ปัจจุบันประกอบอาชีพทำสวน

 • ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านยางระหง ม.10

 • ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.เขาบายศรี

 • ประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ 5 ปี โดยไปอบรมกับเกษตรอำเภอท่าใหม่และมาศึกษาเองเพิ่มเติม

 • รายการโทรทัศน์ ผู้หญิงถึงผู้หญิง ชุมชนสำราญใจ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ความถนัด ความสามารถ :   

 • การทำสวนผลไม้อินทรีย์,เงาะ,ทุเรียน,ลองกอง,สละ,มังคุด,ระกำ,สัปปะรดฉีกตา

 • การทำเค้กทุเรียนแบบกรอบนอกนุ่มใน

 • การปลูกผักปลอดสารพิษ

 • ทำปุ๋ยชีวภาพเอง,การทำไม้ปัดทุเรียน

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลไม้ มังคุดผิวลายในงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560

 • เป็นวิทยากรดูงานเรื่องเกษตรอินทรีย์โดยผ่านมาพบเทศบาลตำบลเขาบายศรี

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 36/1หมู่ 10     ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ 089-9909141, 089-9909141


 Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  น้ำสำรอง ของดีหายาก

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  น้ำสำรอง ของดีจันทบุรี คนหนุ่มสาวดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดี
 • blog-image

  วัดเขาสุกิมแหล่งรวมวัตถุโบราณล้ำค่า

  แหล่งท่องเที่ยว

  จันทบุรี เขาบายศรี

  วัดเขาสุกิมเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงษศ์ได้ทรงเสด็จมา…
 • blog-image

  นางวันเพ็ญ เจริญวรรณ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการผสมเกสรระกำพื้นบ้านโดยใช้วิธีการตัดดอกไปผสมเอง…
 • blog-image

  ขนมควยลิง

  อาหารพื้นถิ่น

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ขนมโบราณหาทานยาก ซึ่งเป็นขนมท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี…
 • blog-image

  นางอนงค์ มาประเสริฐ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย,การจับเส้น…
 • blog-image

  นางบุญมี เจริญวรรณ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  จันทบุรี เขาบายศรี

  ความถนัด ความสามารถ : ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากใบระกำ,การเย็บตับใบระกำ…