คุณเสงี่ยม สัตย์รัมย์


ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาชั้น ม.3 อาชีพเกษตรกร มีประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน 8 ปี มีมุมมองเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานคือเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ต้องซื้อสินค้า เราปลูกเองทางเองปลอดภัยจากสารพิษ เหลือก็ขายให้กับคนในชุมชน

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 4 ธันวาคม พ.ศ.2502 อายุ 58 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) : 

 • จบการศึกษาชั้น ม.3

 • อาชีพเกษตรกร

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน 8 ปี

 • มีมุมมองเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานคือเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ต้องซื้อสินค้า เราปลูกเองทางเองปลอดภัยจากสารพิษ เหลือก็ขายให้กับคนในชุมชน

ความถนัด ความสามารถ : 

 • ทำเกษตรผสมผสาน

 • การเลี้ยงไก่ 3 สายเลือด

 • การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ / การปลูกข้าวปลอดสารพิษ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :  

 • เป็นวิทยากรสัมมาชีพ ด้านเกษตรพอเพียงและการทำปุ๋ยชีวภาพ

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 112 หมู่ 7 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

 • เบอร์โทรศัพท์ 092-158-1219Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางลัง เป้าชุมแสง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาชั้น ป.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม…
 • blog-image

  กำไลหัวบัว บุรีรัมย์

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ลักษณะเป็นห่วงกลมใหญ่ ส่วนปลายทั้งสองมีรอยขีดเป็นเส้นรอบ…
 • blog-image

  ลูกประคบสมุนไพร โบราณ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ลูกประคบสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสมุนไพรจากธรรมชาติ สามารถนำไปนวดประคบในบริเวณที่ปวดเมื่อย…
 • blog-image

  นายประกอบ ทันค้า

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาชั้น ป.4 ทำอาชีพเกษตรกร…
 • blog-image

  นายเสย วารูปสีคำ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  เชี่ยวชาญการกวนข้าวทิพย์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา…
 • blog-image

  แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนเชิงเกษตร

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนเชิงเกษตร หมู่ที่ 8…