นายเสย วารูปสีดำ


ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาชั้น ป.4 อาชีพเกษตรกรรม มีประสบการณ์ในการกวนข้าวทิพย์ 26 ปี กวนข้าวทิพย์ในช่วง 15 ค่ำ เดือน 11 เทศการออกพรรษา

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เดือน มิถุนายน อายุ 71 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) : 

 • จบการศึกษาชั้น ป.4

 • อาชีพเกษตรกรรม

 • มีประสบการณ์ในการกวนข้าวทิพย์ 26 ปี

 • กวนข้าวทิพย์ในช่วง 15 ค่ำ เดือน 11 เทศการออกพรรษา

ความถนัด ความสามารถ : 

 • การกวนข้าวทิพย์ตามประเพณีกวนข้าวทิพย์

 • การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :  

 • ได้รางวัลจากวัฒนธรรม เรื่องการอนุรักษ์ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เมื่อ 4 ปีก่อน

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 11 หมู่ 7 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  หมอนกก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  จากต้นกก ริมรั้วบ้าน ที่มองว่าเป็นเพียงวัชพืช ได้ถูกรังสรรค์พัฒนาแปรรูปผ่านภูมิปัญญาของชุมชน…
 • blog-image

  นางมานพ ขำอเนก

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ทอเสื่อกก ประยุกต์ลายและออกแบบลายเอง ลวดลายที่ได้จะมีความละเอียดและใช้วัสดุใน
 • blog-image

  เสื่อกกทอมือแบบผืน (ลายจตุรทิศ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  นายประกอบ ทันค้า

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาชั้น ป.4 ทำอาชีพเกษตรกร…
 • blog-image

  เสื่อกกทอมือแบบผืน (ลายผีเสื้อ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  ผักสด

  อาหารพื้นถิ่น

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ผักสด ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นในชุมชนที่รับประทานอยู่เป็นประจำ…