นายเสย วารูปสีดำ


ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาชั้น ป.4 อาชีพเกษตรกรรม มีประสบการณ์ในการกวนข้าวทิพย์ 26 ปี กวนข้าวทิพย์ในช่วง 15 ค่ำ เดือน 11 เทศการออกพรรษา

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เดือน มิถุนายน อายุ 71 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) : 

 • จบการศึกษาชั้น ป.4

 • อาชีพเกษตรกรรม

 • มีประสบการณ์ในการกวนข้าวทิพย์ 26 ปี

 • กวนข้าวทิพย์ในช่วง 15 ค่ำ เดือน 11 เทศการออกพรรษา

ความถนัด ความสามารถ : 

 • การกวนข้าวทิพย์ตามประเพณีกวนข้าวทิพย์

 • การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :  

 • ได้รางวัลจากวัฒนธรรม เรื่องการอนุรักษ์ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เมื่อ 4 ปีก่อน

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 11 หมู่ 7 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  หมอนกกทอมือ (ลายดอกลำดวน)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  กันตนามูฟวี่ มอลล์

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  Caf? ในโรงหนัง เข้าชมได้ฟรี
 • blog-image

  นางลัง เป้าชุมแสง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาชั้น ป.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม…
 • blog-image

  นายเสย วารูปสีคำ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  เชี่ยวชาญการกวนข้าวทิพย์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา…
 • blog-image

  แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนเชิงเกษตร

  แหล่งท่องเที่ยว

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนเชิงเกษตร หมู่ที่ 8…
 • blog-image

  วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ชุมชน โกรกแก้ว

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ประเพณีวัฒนธรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสืบสาน…