โรงหนังชุมชน กันตนามูฟวี่ มอลล์ สาขาโนนสุวรรณ


ด้วยพื้นที่ตำบลโกรกแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านของการเกษตร ดังนั้นในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวจึงไม่ได้โดดเด่นหนัก ในที่นี้จะแนะนำเป็น “โรงหนัง” เพื่อให้ทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมเยือนตำบลโกรกแก้ว ได้แวะมาผ่อนคลายก่อนจะเดินทางต่อไปยังตำบลอื่นๆ เป็นลักษณะของ Caf? ที่สามารถทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ อีกมุมหนึ่งเป็นโรงหนังขนาด 50 ที่นั่ง ที่สามารถเข้าชมได้ฟรี ตามรอบของหนังที่จะฉาย

 

          ด้วยพื้นที่ตำบลโกรกแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านของการเกษตร ดังนั้นในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวจึงไม่ได้โดดเด่นหนัก ในที่นี้จะแนะนำเป็น “โรงหนัง” เพื่อให้ทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมเยือนตำบลโกรกแก้ว ได้แวะมาผ่อนคลายก่อนจะเดินทางต่อไปยังตำบลอื่นๆ เป็นลักษณะของ Café ที่สามารถทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ อีกมุมหนึ่งเป็นโรงหนังขนาด 50 ที่นั่ง ที่สามารถเข้าชมได้ฟรี ตามรอบของหนังที่จะฉายBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  หมอนกกทอมือ (ลายกากบาท)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  คุณแน่ว แจ่มจันทร์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา…
 • blog-image

  อาจารย์ประดิษฐ์ จิตร์สนธิ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาปริญญาตรี เอกสังคมศาสตร์…
 • blog-image

  หมอนกกทอมือ (ลายตะขอ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  คุณเสงี่ยม สัตย์รัมย์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาชั้น ม.3 อาชีพเกษตรกร…
 • blog-image

  ผักสด

  อาหารพื้นถิ่น

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ผักสด ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นในชุมชนที่รับประทานอยู่เป็นประจำ…