กล้วยอบเนย บานบุรี


เรื่อง “กล้วย” ที่ไม่กล้วยนักเมื่อเริ่มต้นคิดผลิตภัณฑ์กล้วย “บานบุรี” บานบุรีนั้นมาจาก Banana = บานานา = บาน เลยกลายเป็นแบรนด์ “บานบุรี” ที่ติดปากผู้บริโภค ด้วยความตั้งใจหลักของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากกล้วยบ้านโคกสามัคคี ตำบลโกรกแก้ว ที่จะมีการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนเพื่อมีรายได้เสริมจากอาชีพหลักและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การรวมกลุ่มจึงเกิดขึ้นและทำแบบที่ลองผิดลองถูกอยู่หลายสูตรหลายครั้ง กว่าจะมาเป็นสูตรกล้วยอบเนยที่หลายคนติดอกติดใจในคุณภาพและรสชาติของกล้วย “บานบุรี”

 

   คุณภาพของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่มีความสดใหม่และพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ซึ่งกล้วยจะมีความกรอบไม่แข็ง ขนาดของแผ่นกล้วยบางพอดีคำ รสชาติไม่ฝาด ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำมันและไม่อมน้ำมันBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  เสื่อกกทอมือแบบผืน (ลายตะขอช้าง)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  อาจารย์ประดิษฐ์ จิตร์สนธิ

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาปริญญาตรี เอกสังคมศาสตร์…
 • blog-image

  เสื่อกกทอมือพับ แบบสามพับ (ลายลำดวนดาว)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  เสื่อกกทอมือแบบผืน (ลายตะขอดอกจันทร์)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  บ้านแต่ละหลังในตำบลโกรกแก้ว จะมีผลิตภัณฑ์จาก “กก”…
 • blog-image

  ชุมชนโกรกแก้ว

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

         ตำบลโกรกแก้ว เดิมนั้นเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอนางรอง…
 • blog-image

  นายประกอบ ทันค้า

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  บุรีรัมย์ โกรกแก้ว

  ประวัติ (พอสังเขป) : จบการศึกษาชั้น ป.4 ทำอาชีพเกษตรกร…