นายวิมล จิตรคาม


เชี่ยวชาญการปรุงยาสมุนไพร นวดประคบสมุนไพร และนวดปรับโครงสร้างกระดูก การันตีด้วยรางวัล TAIROPRACIFIC OF ASIA award this certificate of training ปี 2009 ตำหนักกระดูกเพื่อสุขภาพ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : 18 มกราคม 2517 ปัจจุบันอายุ 43 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3)

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเสริมหมอพราหมณ์

 • ประธานศูนย์เรียนรู้หมอพื้นบ้านวิถีชุมชน

 • ประสบการภูมิปัญญาด้านนี้ตั้งแต่ปี 2546  14 ปี

 • ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ (คุณยายเป็นหมอตำแย) ถ่ายทอดมาจากคุณแม่และศึกษาตำรายาโบราณ ถือเป็นรุ่นที่ 3 และฝึกลูกต่อให้เป็นรุ่นที่ 4

ความถนัด ความสามารถ :   

 • เป็นหมอพราหมณ์,ประกอบพิธีกรรมของพราหมณ์

 • เชี่ยวชาญการปรุงยาสมุนไพร,ปลูกสมุนไพรเอง

 • ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย,นวดประคบสมุนไพร,นวดปรับโครงสร้างกระดูก

 • ลูกหมอไมยทานพอ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :

 • เป็นวิทยากรในชุมชนเช่นโรงเรียนเจริญมิตร,ฉวางรัชดาภิเษก

 • ใบอนุญาตการประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทย ปี2548

 • ประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรอบรมนวดไทย ของสถาบันส่งเสริมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2551

 • รางวัลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดกลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย ปี2556 จากกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

 • รางวัล TAIROPRACIFIC OF ASIA award this certificate of training  ปี 2009 ตำหนักกระดูกเพื่อสุขภาพ

 • บรรยายให้กับนักศึกษาต่างๆที่มาดูงาน

 • บรรยายให้กลุ่มผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงาน

 • เป็นวิทยากรสอนนวดแผนไทย,ทำลูกประคบแก่ กศน.ฉวาง และกศน.ไม้เรียง

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 134/2 หมู่ 8  ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

 • เบอร์โทรศัพท์ 082-8152561 / 083-6363626Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ตลาดทานพอและสถานีรถไฟทานพอ

  แหล่งท่องเที่ยว

  นครศรีธรรมราช ไม้เรียง

  นั่งรถไฟมาตลาดทานพอ แหล่งรวมของถูกของดีในชุมชน
 • blog-image

  สะตอ

  อาหารพื้นถิ่น

  นครศรีธรรมราช ไม้เรียง

  สะตอ อาหารโปรดของใครหลายคน ถ้ามาแล้วพลาดไม่ได้ ซื้อกลับบ้าน…
 • blog-image

  ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ไม้เรียง

  เมื่อชาวบ้านภายในชุมชนบ้านหนองตรูด หมู่ที่ 5 ให้ความสนใจกับการพัฒนาอาชีพ…
 • blog-image

  ชุมชนไม้เรียง

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  นครศรีธรรมราช ไม้เรียง

  เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจำถิ่นที่สืบทอดมายาวนาน การอนุรักษ์ในปัจจุบันได้ดำเนินการจัดเป็นงานประเพณีลากพระแข่งเรือเพรียวเมืองปากพนัง…
 • blog-image

  นายอำนาจ โนวัฒน์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ไม้เรียง

  ภูมิปัญญาการเล่นมโนราห์โบราณ คณะมโนราห์นิคมศิลป์ การันตีรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้…
 • blog-image

  นายประยงค์ รณรงค์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ไม้เรียง

  การพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิดให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง โดยการกำหนดแผนการพัฒนาชุมชน…