นางละไม จิตรคาม


นวดปรับโครงสร้างกระดูก ปรึกษาการมีบุตรยากและดูแลรักษาครรภ์

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : พ.ศ. 2485 ปัจจุบันอายุ 75 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 • อาชีพหมอนวดแผนไทย

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านบ้านหมอไทย

 • ประสบการณ์การเป็นหมอพื้นบ้าน 36 ปี

 • โดยได้รับการถ่ายทอดจากคุณแม่ (แม่เป็นหมอตำแย)

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน การนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร,คลายเส้น

 • ปรุงยาสมุนไพร,เป็นหมอพราหมณ์

 • นวดปรับโครงสร้างกระดูก,ปรึกษาการมีบุตรยากและดูแลรักษาครรภ์

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ :

 • ให้ความรู้กับนักเรียน ก.ศ.น. ตำบลไม้เรียง เรื่องสมุนไพร,การนวดแผนไทย

 • ประกาศนียบัตรอบรมนวดเผนไทยเพื่อสุขภาพรุ่น2 ปี2548 จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

 • รางวัลบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนสังคม(คนดีศรีฉวาง) ปี2555

 • รางวัลผู้ทำประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่ เทศบาลตำบลไม้เรียง ปี2553

 • ปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทย ปี 2558

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 134 หมู่  8 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

 • เบอร์โทรศัพท์ 087-6273802Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  แกงขมิ้น

  อาหารพื้นถิ่น

  นครศรีธรรมราช ไม้เรียง

  เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้าน ซึ่งใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้แก่…
 • blog-image

  นายสถิตย์ แผ่เต็ม

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ไม้เรียง

  พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล
 • blog-image

  ข้าวไรซ์เบอร์รี่

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครศรีธรรมราช ไม้เรียง

  เมื่อคนในชุมชนให้ความสำคัญเรื่องการรับประทานอาหารและการใส่ใจสุขภาพที่ดี…
 • blog-image

  นายจรัส หัสดินทร์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ไม้เรียง

  เชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านภูมิปัญญาในเรื่องการใช้สมุนไพรรักษาโรค…
 • blog-image

  นางชฎา หัสดินทร์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครศรีธรรมราช ไม้เรียง

  รักษาโรคงูสวัด, หมอจับเส้น
 • blog-image

  ขนมหัวล้าน  

  อาหารพื้นถิ่น

  นครศรีธรรมราช ไม้เรียง