นางพิกุล เนื่องโนราช


ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำเกษตรพอเพียง และการใช้พลังงานทางเลือก ทั้งยังเป็นวิทยากรเรื่องการทำน้ำมันไบโอดีเซลล์และแผงโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2509 ปัจจุบันอายุ 51 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้น ม.3

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • มีประสบการณ์ทำเกษตรปลอดสารพิษ 16 ปี โดยการทดลองและหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับความสนใจในด้านของพลังงานทางเลือก ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำเกษตรพอเพียง

 • การปลูกผักปลอดสารพิษ

 • การทำปุ๋ยชีวภาพ

 • การใช้พลังงานทางเลือก การทำโซล่าเซลล์และกังหันลม

 • ทำน้ำมันไบโอดีเซลล์จากน้ำมันที่เหลือใช้ในชุมชน

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เป็นวิทยากรเรื่องการทำน้ำมันไบโอดีเซลล์และแผงโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 • ให้ความรู้กับคนในชุมชนเรื่องพลังงานทางเลือก

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 104 หมู่ 14 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เบอร์โทรศัพท์ 089-569-7302Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ดอกกุหลาบ แบบดอก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  จากเดิมเห็นบรรพบุรุษทำอยู่แล้วจึงได้มีความรู้และเทคนิคในการทำดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม…
 • blog-image

  นายสุปัน มาตงามเมือง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการปรับปรุงดิน การทำเกษตรผสมผสาน…
 • blog-image

  บุญบั้งไฟชุมชนยางตลาด

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

 • blog-image

  นางประคอง ภูสิงห์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ภูมิปัญญาการเย็บผ้าการปักเสื้อผ้าทอมือย้อมสีพื้นบ้าน…
 • blog-image

  ดอกพะยอม แบบช่อ 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  จากเดิมเห็นบรรพบุรุษทำอยู่แล้วจึงได้มีความรู้และเทคนิคในการทำดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม…
 • blog-image

  ทองม้วนจิ้งหรีด

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2554 สมาชิก 10 คน…