นางพิกุล เนื่องโนราช


ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำเกษตรพอเพียง และการใช้พลังงานทางเลือก ทั้งยังเป็นวิทยากรเรื่องการทำน้ำมันไบโอดีเซลล์และแผงโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2509 ปัจจุบันอายุ 51 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้น ม.3

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • มีประสบการณ์ทำเกษตรปลอดสารพิษ 16 ปี โดยการทดลองและหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับความสนใจในด้านของพลังงานทางเลือก ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำเกษตรพอเพียง

 • การปลูกผักปลอดสารพิษ

 • การทำปุ๋ยชีวภาพ

 • การใช้พลังงานทางเลือก การทำโซล่าเซลล์และกังหันลม

 • ทำน้ำมันไบโอดีเซลล์จากน้ำมันที่เหลือใช้ในชุมชน

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เป็นวิทยากรเรื่องการทำน้ำมันไบโอดีเซลล์และแผงโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 • ให้ความรู้กับคนในชุมชนเรื่องพลังงานทางเลือก

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 104 หมู่ 14 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เบอร์โทรศัพท์ 089-569-7302Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ข้าวเหนียวแดง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เดิมทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่หลายปี จะกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเท่านั้น…
 • blog-image

  ข้าวขาวหอมมะลิ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ข้าวคุณภาพดี ไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอน สารอาหารมากมาย…
 • blog-image

  กลุ่มแมงสดิ้งจิ้งหรีดบ้านฮ่องฮี

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  กลุ่มแมงสดิ้งจิ้งหรีดบ้านฮ่องฮี หมู่ 14 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน…
 • blog-image

  จิ้งหรีดอบสมุนไพร

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2554 สมาชิก 10 คน…
 • blog-image

  โบว์ผ้าแก้ว ลายผูกริบบิ้น 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  อาชีพการทำโบว์เป็นอาชีพที่ทำเป็นรายได้เสริมเมื่อว่างจากการทำเกษตร…
 • blog-image

  สิมอีสาน (อุโบสถ) ที่วัดกลางโคกค้อ

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด