นางประคอง ภูสิงห์


ภูมิปัญญาการเย็บผ้าการปักเสื้อผ้าทอมือย้อมสีพื้นบ้าน

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2515  ปัจจุบันอายุ 45 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • มีประสบการณ์การเย็บผ้าทอด้วยมือย้อมสีพื้นบ้านมาแล้ว 8 ปี

 • ได้รับการถ่ายทอดด้านการเย็บผ้าจากกลุ่มปักเสื้อด้วยมือบ้านกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์แล้วกลับมาฝึกฝนต่อ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการเย็บผ้าการปักเสื้อผ้าทอมือย้อมสีพื้นบ้าน

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เป็นวิทยากรให้กับ กศน. อำเภอยางตลาด

 • วิทยากรสาธิตการทอผ้าให้กับนักเรียน โรงเรียนริมปาววิทยา

 • เป็นวิทยากรสาธิตให้กับกลุ่มแม่บ้านหนองอีตื้อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 • เป็นวิทยากรให้กับกลุ่มแม่บ้านบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 • วิทยากรสัมมาชีพพัฒนาชุมชนอำเภอยางตลาด

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 195 หมู่ 14 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เบอร์โทรศัพท์ 093-780-0573Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  เหรียญโปรยทาน 1 ชุด

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  จากเดิมเห็นบรรพบุรุษทำอยู่แล้วจึงได้มีความรู้และเทคนิคในการทำดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม…
 • blog-image

  ข้าวขวัญเมือง

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  โดยนายเชิดชัย และนางทิฆัมพร รอดแสง เป็นกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษ…
 • blog-image

  ยาหม่อง ไขผึ้ง เทวัญ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากได้รับความรู้จากวิทยากรโครงการพระราชดำริของพระเทพฯ…
 • blog-image

  นายเชิดชัย รอดแสง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  มีความเชี่ยวชาญด้านการทำนาข้าวอินทรีย์ ผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์…
 • blog-image

  ดอกไม้จันทน์ แบบธรรมดา

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  จากเดิมเห็นบรรพบุรุษทำอยู่แล้วจึงได้มีความรู้และเทคนิคในการทำดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม…
 • blog-image

  ตะกร้าขนาดกลาง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากเทศบาลยางตลาดได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำขยะไปขายเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ประชาชน…