นางประคอง ภูสิงห์


ภูมิปัญญาการเย็บผ้าการปักเสื้อผ้าทอมือย้อมสีพื้นบ้าน

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2515  ปัจจุบันอายุ 45 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • มีประสบการณ์การเย็บผ้าทอด้วยมือย้อมสีพื้นบ้านมาแล้ว 8 ปี

 • ได้รับการถ่ายทอดด้านการเย็บผ้าจากกลุ่มปักเสื้อด้วยมือบ้านกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์แล้วกลับมาฝึกฝนต่อ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการเย็บผ้าการปักเสื้อผ้าทอมือย้อมสีพื้นบ้าน

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เป็นวิทยากรให้กับ กศน. อำเภอยางตลาด

 • วิทยากรสาธิตการทอผ้าให้กับนักเรียน โรงเรียนริมปาววิทยา

 • เป็นวิทยากรสาธิตให้กับกลุ่มแม่บ้านหนองอีตื้อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 • เป็นวิทยากรให้กับกลุ่มแม่บ้านบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 • วิทยากรสัมมาชีพพัฒนาชุมชนอำเภอยางตลาด

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 195 หมู่ 14 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เบอร์โทรศัพท์ 093-780-0573Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นางจันทร์เพ็ญ ภูจำปา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เชี่ยวชาญด้านการทำบายศรีกรวยเปิด และงานฝีมือจากงานใบตอง…
 • blog-image

  ข้าวขาวหอมมะลิ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ข้าวคุณภาพดี ไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอน สารอาหารมากมาย…
 • blog-image

  นางอำตา ดวดไทยสงค์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  มีภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อกกและการทำกระเป๋าจากซองกาแฟ…
 • blog-image

  ชุมชนยางตลาด

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ภายในพื้นที่ตำบลยางตลาด ( อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์…
 • blog-image

  ดอกไม้จันทร์และเหรียญโปรยทาน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เป็นดอกไม้ที่ทำด้วยใจและช่วยเหลือคนยากจนในชุมชน และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน…
 • blog-image

  ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ในประเพณีบุญคูณลาน

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด