นายเชิดชัย รอดแสง


มีความเชี่ยวชาญด้านการทำนาข้าวอินทรีย์ ผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ แบรนด์ “ขวัญเมือง” ได้รับรางวัล OTOP SUPER PREMIUM จากกรมพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2560

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2507 ปัจจุบันอายุ 53 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกร

 • มีความสนใจและคิดเริ่มทำเกษตรอินทรีย์มาแล้ว 5 ปี  โดยได้แนวคิดมาจากการทำนาอินทรีย์ไว้กินเองในครัวเรือนก่อนที่จะหันมาทำการเกษตรอินทรีย์แบบเต็มตัวในเวลาต่อมา

ความถนัด ความสามารถ :   

 • มีความเชี่ยวชาญด้านการทำนาข้าวอินทรีย์

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ แบรนด์ “ขวัญเมือง” ได้รับรางวัล OTOP SUPER PREMIUM จากกรมพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2560

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 281 หมู่ 2 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เบอร์โทรศัพท์ 081-488-8851Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สมุนไพรลูกประคบ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อต่อ…
 • blog-image

  นางวิลัยวัลย์ ภูนิลามัย

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน โดยเฉพาะการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อคลายเส้น…
 • blog-image

  น้ำมันเหลืองสมุนไพรเทวัญ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากได้รับความรู้จากวิทยากรโครงการพระราชดำริของพระเทพฯ…
 • blog-image

  แมงสะดิ้งอบสมุนไพร

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2554 สมาชิก 10 คน…
 • blog-image

  ข้าวขวัญเมือง

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  โดยนายเชิดชัย และนางทิฆัมพร รอดแสง เป็นกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษ…
 • blog-image

  ตะกร้า

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ตะกร้าจากวัสดุเหลือใช้ แข็งแรง ทำความสะอาดได้ง่าย…