นางจันทร์จิรา ภูมาลัย


เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน นวดแผนไทย และทำลูกประคบ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2509  ปัจจุบันอายุ 51 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 • ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และค้าขาย

 • มีประสบการณ์ด้านการนวดแผนไทย3ปี

 • โดยได้รับความรู้ด้านสมุนไพรจากหมอนวดแผนไทย จากโรงพยาบาลกมลาไสย แล้วมาฝึกต่อที่กลุ่ม

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย

 • เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน

 • การทำลูกประคบ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มนวดแผนไทย หมู่ 1, 2 ,4 และ 9

 • มีโครงการร่วมกับโรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา สอนนักเรียนหลังเลิกเรียนในด้านสมุนไพรและการนวดแผนไทย

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 85 หมู่ 2 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เบอร์โทรศัพท์ 086-236-5997Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ข้าวเหนียวแดง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เดิมทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่หลายปี จะกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเท่านั้น…
 • blog-image

  ดอกกุหลาบ แบบช่อ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  จากเดิมเห็นบรรพบุรุษทำอยู่แล้วจึงได้มีความรู้และเทคนิคในการทำดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม…
 • blog-image

  ดอกอินทหวา แบบช่อ 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  จากเดิมเห็นบรรพบุรุษทำอยู่แล้วจึงได้มีความรู้และเทคนิคในการทำดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม…
 • blog-image

  นายสีลา ภูดวงจิตร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ภูมิปัญญาด้านการจักสาน เช่น ไซดักปลา ฆ้องดักปลา ตะกร้า…
 • blog-image

  นางสุมลฑา โคตรท่าแก

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  งานสานกระติ๊บข้าวด้วยเส้นกก และงานสานเสื่อกก
 • blog-image

  สิมอีสานวัดกลางโคกค้อ

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ชมสิมพื้นบ้านอีสาน บริสุทธิ์ที่งดงามและมีคุณค่ายิ่ง…