นางจันทร์จิรา ภูมาลัย


เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน นวดแผนไทย และทำลูกประคบ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2509  ปัจจุบันอายุ 51 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 • ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และค้าขาย

 • มีประสบการณ์ด้านการนวดแผนไทย3ปี

 • โดยได้รับความรู้ด้านสมุนไพรจากหมอนวดแผนไทย จากโรงพยาบาลกมลาไสย แล้วมาฝึกต่อที่กลุ่ม

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย

 • เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน

 • การทำลูกประคบ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มนวดแผนไทย หมู่ 1, 2 ,4 และ 9

 • มีโครงการร่วมกับโรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา สอนนักเรียนหลังเลิกเรียนในด้านสมุนไพรและการนวดแผนไทย

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 85 หมู่ 2 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เบอร์โทรศัพท์ 086-236-5997Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  น้ำมันเหลืองสมุนไพรเทวัญขวดเล็ก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากได้รับความรู้จากวิทยากรโครงการพระราชดำริของพระเทพฯ…
 • blog-image

  กระติ๊บเส้นสานกก (ขนาดใหญ่)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการสร้างขยะบนโลกเพื่อต่อเวลาให้กับโลกใบนี้ให้ยาวยิ่งขึ้น…
 • blog-image

  กลุ่มแมงสดิ้งจิ้งหรีดบ้านฮ่องฮี

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  กลุ่มแมงสดิ้งจิ้งหรีดบ้านฮ่องฮี หมู่ 14 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน…
 • blog-image

  โบว์ผ้าแก้ว ลายผูกริบบิ้น 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  อาชีพการทำโบว์เป็นอาชีพที่ทำเป็นรายได้เสริมเมื่อว่างจากการทำเกษตร…
 • blog-image

  น้ำยาล้างจานฮ่องฮี

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากได้รับความรู้จากวิทยากรโครงการพระราชดำริของพระเทพฯ…
 • blog-image

  นายดอน พิณพงษ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน รู้จักสมุนไพรกว่า…