นางจันทร์จิรา ภูมาลัย


เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน นวดแผนไทย และทำลูกประคบ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2509  ปัจจุบันอายุ 51 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 • ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และค้าขาย

 • มีประสบการณ์ด้านการนวดแผนไทย3ปี

 • โดยได้รับความรู้ด้านสมุนไพรจากหมอนวดแผนไทย จากโรงพยาบาลกมลาไสย แล้วมาฝึกต่อที่กลุ่ม

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย

 • เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน

 • การทำลูกประคบ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มนวดแผนไทย หมู่ 1, 2 ,4 และ 9

 • มีโครงการร่วมกับโรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา สอนนักเรียนหลังเลิกเรียนในด้านสมุนไพรและการนวดแผนไทย

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 85 หมู่ 2 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เบอร์โทรศัพท์ 086-236-5997Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ข้าวขวัญเมือง

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  โดยนายเชิดชัย และนางทิฆัมพร รอดแสง เป็นกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษ…
 • blog-image

  นางราตรี ภูสิงห์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ความสามารถในการสานตะกร้าพร้อมฝา
 • blog-image

  ชุมชนยางตลาด

  วิถีชีวิต/ถ้อยคำ

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ภายในพื้นที่ตำบลยางตลาด ( อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์…
 • blog-image

  นายดอน พิณพงษ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน รู้จักสมุนไพรกว่า…
 • blog-image

  ข้าวกล้องอินทรีย์หอมเบญจพันธุ์

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เดิมทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่หลายปี จะกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเท่านั้น…
 • blog-image

   แชมพูสมุนไพรเทวัญ สูตรว่านหางจระเข้

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากได้รับความรู้จากวิทยากรโครงการพระราชดำริของพระเทพฯ…