อาจารย์จรูญศรี ท้าวนาง


ภูมิปัญญาในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเผ่าไทญ้อ / กะเลิง และการร้องรำวงชาวบ้านโดยใส่ชุดประจำเผ่าไทญ้อ / กะเลิง

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ปัจจุบันอายุ 62 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สังคมศึกษา)

 • อดีตประกอบอาชีพรับราชการครู โดยสอนที่โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา

 • ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ

 • มีความรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยการศึกษาจากการเป็นครูสอนในพื้นที่

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของเผ่าไทญ้อ / กะเลิง ประเพณีบุญ 3 ใหม่ 3 ค่ำ

 • การร้องรำวงชาวบ้านโดยใส่ชุดประจำเผ่าไทญ้อ/กะเลิง

 • การรำทอเสื่อกกของไทญ้อ/ กะเลิง เซิ้งกะเลิง ต่ำสาด มีการจำลองวิถีชีวิต มีการรำเป็ดจั่วหัวงานประเพณีต่างๆ

 • การละเล่นปักข้าวเหนียว จะเล่นในงานศพอย่างเดียว งานเสี่ยงไข่เวลาเผาศพ  เป็นต้น

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • ครูดีเด่นคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ. 2535

 • ครูดีเด่นโครงการเสริมสร้างวินัยจรรยาบรรณระดับจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2528

 • เป็นบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิรูปการศึกษา ปี พ.ศ. 2542

 • เป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านของอำเภอนาหว้า

 • เป็นตัวแทนชุมชนรับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อ ปี พ.ศ.2554 จากกระทรวงมหาดไทย

 • เป็นวิทยากรด้านการเผยแพร่ภูมิปัญญางานหัตถกรรมจากกก

 • จัดแสดงนิทรรศการด้านการศึกษา งานหัตถกรรมจากกก

 • เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มหัตถกรรมกกของตำบลเหล่าพัฒนา

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 154 หมู่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 • เบอร์โทรศัพท์ 083-303-5055Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายบาน มะเสนัย

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ปราชญ์ชาวบ้านด้านงานสานเครื่องมือจับสัตว์น้ำจากไม้ไผ่…
 • blog-image

  กระเป๋าเส้นสานกก (สีธรรมชาติ) ลายดอกพิกุลทรงเหลี่ยม

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  ชาวกระเลิง

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทกะเลิง เหมือนกับชาวอีสานทั่วไป…
 • blog-image

  ที่รองแก้วเส้นสานกก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  นางสมภาร  กลางนนท์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

 • blog-image

  ผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลเหล่าพัฒนา

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ด้วยลักษณะพื้นที่ มีแหล่งน้ำสำคัญของหมู่บ้านคือ อ่างเก็บน้ำหนองดุดและหนองโดก…