นางเนียม ปัญญาสาร


มีความเชี่ยวชาญด้านการทอเสื่อยาว 8 เมตร ถึง 10 เมตร และได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ปัจจุบันอายุ 61 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้น ป.4

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / แปรรูปผลิตภัณฑ์กก

 • มีประสบการณ์การทอเสื่อกกมาแล้ว 22 ปี เริ่มทอตั้งแต่ พ.ศ. 2538

 • ได้รับการถ่ายทอดความรู้การทอเสื่อมาจากศูนย์ศิลปาชีพเมื่อ พ.ศ. 2538

ความถนัด ความสามารถ :   

 • มีความเชี่ยวชาญด้านการทอเสื่อยาว 8 เมตร ถึง 10 เมตร / หมวก / กระเป๋าสะพาย

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เป็นวิทยากรสาธิตการทอเสื่อที่บ้านนาเชือกจังหวัดสกลนคร

 • เป็นวิทยากรสาธิตให้กับกลุ่มแม่บ้าน ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม เรื่องวิธีการทอเสื่อ

 • เป็นวิทยากรสาธิตให้กับนักเรียนโรงเรียนเหล่าพัฒนา

 • เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม

 • ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 92 หมู่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 • เบอร์โทรศัพท์ 084-401-2267Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ที่รองแก้วเส้นสานกก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  กระเป๋าเส้นสานกก (สีธรรมชาติ) ลายลูกแก้ว

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  เสื่อพับเล็ก (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  อาจารย์จรูญศรี  ท้าวนาง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

 • blog-image

  นายเสา โพธิ์สาราช

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  เชี่ยวชาญด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เจริญพุทธมนต์…
 • blog-image

  เสื่อนวดสุขภาพ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…