นางละเอียด ไซยสัตย์


ภูมิปัญญาการทอเสื่อ การออกแบบ และแบบเก็บลายสัตว์ต่างๆ ลายไทย ลายกนก เก็บตัวหนังสือ สัตว์หิมพานต์

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2490  ปัจจุบัน อายุ 70 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้น ป.4

 • ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม ทำเสื่อกก กระเป๋ากก

 • มีประสบการณ์การทำเสื่อกกแบบเก็บลายมาแล้ว 40 ปี โดยได้รับความรู้ด้านการเก็บลายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการทอเสื่อ การออกแบบ และแบบเก็บลายสัตว์ต่างๆ ลายไทย ลายกนก เก็บตัวหนังสือ สัตว์หิมพานต์

 • ภูมิปัญญาการทอเสื่อ กระเป๋ากก

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ : 

 • เป็นวิทยากรการเก็บลายให้กับกลุ่มแม่บ้านอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 • เป็นวิทยากรการเก็บลายให้กับนักเรียนโรงเรียนเหล่าพัฒนา

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 106 หมู่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว่า จังหวัดนครพนมBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  เสื่อนวดสุขภาพ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  หนองโดก

  แหล่งท่องเที่ยว

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน้ำที่มีปลาชุกชุม…
 • blog-image

  กระเป๋าเส้นสานกก (สีธรรมชาติ) ลายน้ำไหล 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  เสื่อพับใหญ่ (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  หมวกกก ลายหมากจับ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง…
 • blog-image

  ที่รองแก้วเส้นสานกก แบบกลม 2 (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…