นายสังวร บุญม่วงมา


ภูมิปัญญาการเป็นหมอสู่ขวัญ / ทำบายศรี และพิธีกรรมมงคลต่าง ๆ โดยได้รับการสืบทอดความรู้มาจากคุณตา และความรู้ ความสามารถในการทำฟืม และเครื่องมือทอเสื่อ ซึ่งพัฒนาและสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของผู้รู้ภายในชุมชน

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ปัจจุบัน อายุ 59 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้น ม.6 (กศน)

 • ปัจจุบันเป็นสมาชิก อบต. หมู่ 9

 • มีประสบการณ์ทำฟืม และเครื่องมือทอเสื่อมาแล้ว 30 ปี โดยสืบทอดความรู้จากพ่อพนม  ตกพันธุ์

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการเป็นหมอสู่ขวัญ / ทำบายศรี และพิธีกรรมมงคลต่างๆ มีประสบการณ์มาแล้ว 2 ปี โดยได้รับการสืบทอดความรู้มาจากคุณตา

 • ความรู้ ความสามารถในการทำฟืม และเครื่องมือทอเสื่อ ซึ่งพัฒนาและสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของผู้รู้ภายในชุมชน

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 135 หมู่ 9 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 • เบอร์โทรศัพท์ 084-401-2267Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ที่รองแก้วเส้นสานกก ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  นางสมภาร  กลางนนท์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

 • blog-image

  นางเรืองยศ  หนานพิวงศ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

 • blog-image

  กระเป๋าเส้นสานกก แฟชั่น ลายลูกแก้ว

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  เนื่องด้วยความชอบกระเป๋าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมีความสนใจเป็นพิเศษจึงได้นำภูมิปัญญาที่ได้รับจากบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นประกอบกับการได้ไปอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยตรง…
 • blog-image

  ประเพณีการแต่งกายของชาวกะเลิง

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ประเพณีการแต่งกายของชาวกะเลิง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าย้อมครามทอมือ…
 • blog-image

  อาจารย์จรูญศรี ท้าวนาง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  ภูมิปัญญาในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเผ่าไทญ้อ…