หนองโดก


พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน้ำที่มีปลาชุกชุม หนอกโดกถือเป็นหนองน้ำแห่งชีวิตของชาวบ้านตำบลเหล่าพัฒนา เพราะเป็นทั้งแหล่งอาหาร และยังเป็นแหล่งสร้างอาชีพสานกกให้กับชาวบ้านเหล่าพัฒนาอีกด้วย พื้นที่แหล่งปลูก “กก” กว่า 2000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ลำน้ำอูน แหล่งเรียนรู้สำคัญที่เราสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้การปลูกกก การเก็บกก การนำมาตาก และ สัมผัสกับวิถีชีวิตริมน้ำ

 

  หนอกโดก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา ถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน้ำที่มีปลาชุกชุม อีกทั้งยังเป็นแหล่งปลูกต้นกกที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย หนอกโดกถือเป็นหนองน้ำแห่งชีวิตของชาวบ้านตำบลเหล่าพัฒนา เพราะเป็นทั้งแหล่งอาหาร และยังเป็นแหล่งสร้างอาชีพสานกกให้กับชาวบ้านเหล่าพัฒนาอีกด้วย พื้นที่แหล่งปลูก “กก” กว่า 2000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ลำน้ำอูน แหล่งเรียนรู้สำคัญที่เราสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้การปลูกกก การเก็บกก การนำมาตาก และ สัมผัสกับวิถีชีวิตริมน้ำ เช่น สัตว์เลี้ยงที่ลงไปเล่นน้ำ และ ความเขียวชะอุ่มของบริเวณโดยรอบ

 Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายเทียน  บาแก้ว

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  นครพนม เหล่าพัฒนา

 • blog-image

  เสื่อผืน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  ที่รองแก้วเส้นสานกก แบบกลม 1 (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  กล่องทิชชูเส้นสานกก แบบกลม (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…
 • blog-image

  ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  นครพนม เหล่าพัฒนา

 • blog-image

  ที่รองแก้วเส้นสานกก ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  นครพนม เหล่าพัฒนา

  วัตถุดิบ เส้นกก สามารถปลูกเองได้ในชุมชน อีกทั้งต้นกกที่ปลูกได้ในพื้นที่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประไทย…