ครูสุปราณี จารุเสฏฐิโน


ผู้ฝึกสอนการแสดงพื้นบ้านกันตรึม เป็นการร่ายรำทึ่ยึดถือธรรมชาติเป็นหลักเพื่อให้เกิดความสนุกสนานกันในชุมชน โดยเนื้อหาจะเป็นการบอกเล่าความเป็นมาของคนในชุมชน

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2507 ปัจจุบันอายุ 53 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ประกอบอาชีพรับราชการครู

 • ประสบการณ์ฝึกสอนการแสดงพื้นบ้านโดยการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านโดยตรงและตำราที่ปราชญ์ชาวบ้านเขียนไว้

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ผู้ฝึกสอนการแสดงพื้นบ้านกันตรึม เป็นการร่ายรำทึ่ยึดถือธรรมชาติเป็นหลักเพื่อให้เกิดความสนุกสนานกันในชุมชน โดยเนื้อหาจะเป็นการบอกเล่าความเป็นมาของคนในชุมชน

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • เป็นครูฝึกสอนด้านการแสดงพื้นบ้านของโรงเรียนสินรินทร์วิทยา

 • เป็นที่ปรึกษาชุมนุมต้นกล้าวัฒนธรรมของโรงเรียนเขวารินทร์วิทยา

 • รางวัลพระราชทาน การประกวดดนตรีและการแสดงดนตรีพื้นบ้าน รางวัลชนะเลิศปี พ.ศ. 2555 จากกระทรวงวัฒนธรรม

 • ถ่ายทำชุดการแสดงพื้นบ้านเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 254 หมู่ 1 ตำบลเขวาสินรินทร์  อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • เบอร์โทรศัพท์ 089-286-4996Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สร้อยตะเกาทับทรวง (ลายไข่แมงดา)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  ข้อมือตะเกลา

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  เข็มขัดตะเกา (ลายดอกพริก)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  สร้อยตะเการะย้า (ลายไข่แมงดา)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  แคมป์ช้างชุมชนเขวาสินรินทร์

  แหล่งท่องเที่ยว

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  สถานที่ที่สามารถเรียนรู้วิถีชีวิตคนกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเลี้ยงช้าง…
 • blog-image

  นายสมศักดิ์ มุตะโสภา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการทำเครื่องทองโบราณและเครื่องเงินโบราณแห่งบ้านโชค…