ครูสุปราณี จารุเสฏฐิโน


ผู้ฝึกสอนการแสดงพื้นบ้านกันตรึม เป็นการร่ายรำทึ่ยึดถือธรรมชาติเป็นหลักเพื่อให้เกิดความสนุกสนานกันในชุมชน โดยเนื้อหาจะเป็นการบอกเล่าความเป็นมาของคนในชุมชน

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2507 ปัจจุบันอายุ 53 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ประกอบอาชีพรับราชการครู

 • ประสบการณ์ฝึกสอนการแสดงพื้นบ้านโดยการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านโดยตรงและตำราที่ปราชญ์ชาวบ้านเขียนไว้

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ผู้ฝึกสอนการแสดงพื้นบ้านกันตรึม เป็นการร่ายรำทึ่ยึดถือธรรมชาติเป็นหลักเพื่อให้เกิดความสนุกสนานกันในชุมชน โดยเนื้อหาจะเป็นการบอกเล่าความเป็นมาของคนในชุมชน

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • เป็นครูฝึกสอนด้านการแสดงพื้นบ้านของโรงเรียนสินรินทร์วิทยา

 • เป็นที่ปรึกษาชุมนุมต้นกล้าวัฒนธรรมของโรงเรียนเขวารินทร์วิทยา

 • รางวัลพระราชทาน การประกวดดนตรีและการแสดงดนตรีพื้นบ้าน รางวัลชนะเลิศปี พ.ศ. 2555 จากกระทรวงวัฒนธรรม

 • ถ่ายทำชุดการแสดงพื้นบ้านเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 254 หมู่ 1 ตำบลเขวาสินรินทร์  อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • เบอร์โทรศัพท์ 089-286-4996Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  สร้อยจรวด 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  เข็มขัดตะเกา (ลายดอกพริก)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  ผ้าไหมลายนาคเกี้ยว

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เป็นศิลปะการทอผ้าที่มีลวดลายเด่นชัด เมื่อสัมผัสผืนผ้าจะรู้สึกได้ถึงลวดลายที่แตกต่าง…
 • blog-image

  ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ประเพณีแซนโฎนตา คือ ประเพณีที่มีความสำคัญและปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมายาวนานนับพันปีของชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์…
 • blog-image

  ไทเกอร์อายส์ หินมงคล ไทเกอร์อายส์

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มทำเครื่องเงินโดยการเป็นลูกจ้างทำเครื่องเงิน ในจังหวัดสุโขทัย…
 • blog-image

  นางพรทวี ห้องขวาง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการทอผ้ายกดอกสุรินทร์ ทอผ้ามัดหมี่แบบสามตะกอ…