นายเสรี วงษ์เหิม


ปราชญ์ชาวบ้านหมอพราหมณ์ของหมู่บ้านในด้านพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช การยกศาลพระภูมิ พระพรหม และบายศรีสู่ขวัญ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดเมื่อ พ.ศ. 2494 ปัจจุบันอายุ 66 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้น ป.4

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีอาชีพเสริมคือการเป็นหมอพราหมณ์

 • เรียนรู้การทำพิธีพราหมณ์จากพ่อตา ปัจจุบันทำมาแล้ว 5 ปี

 • เรียนรู้การรักษาโรคด้วยสมุนไพรมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันทำมาแล้ว 5 ปี

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ปราชญ์ชาวบ้านหมอพราหมณ์ของหมู่บ้านในด้านพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช การยกศาลพระภูมิ พระพรหม และบายศรีสู่ขวัญ

 • รักษาโรคฝี งูสวัส อีสุกอีใส ด้วยสมุนไพร

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • เกียรติบัตรจากอำเภอเขวาสินรินทร์เรื่องปราชญ์ชาวบ้านด้านการประกอบพิธีพราหมณ์

 • แหล่งเรียนรู้เรื่องพิธีกรรมทางศาสนาและสมุนไพรพื้นบ้าน

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 129 หมู่ 2 ตำบลเขวาสินรินทร์  อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • เบอร์โทรศัพท์ 088-047-6484Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  อาหารแนะนำพื้นถิ่น อาหารคาว

  อาหารพื้นถิ่น

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  สลออังกัน (แกงขี้เหล็ก) สลอ แปลว่า “แกง” อังกัน คือ…
 • blog-image

  นายเหลื่อม ชูวา

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรพื้นบ้านและการทำเกษตรอินทรีย์มาแล้ว…
 • blog-image

  ผ้าไหมโฮลโบราณ (ลายลูกแก้วสลับลาย ชายครุย) 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เนื่องจากหน่วยงานราชการมีการสนับสนุนให้นำผลิตภัณฑ์ไปคัดสรร…
 • blog-image

  ผ้าไหมมัดหมี่โฮล (สีธรรมชาติ100%) 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…
 • blog-image

  เข็มขัดเงินหัวตอก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  บ่งบอกถึงความงดงามที่สืบทอดอันยาวนานมาตั้งแต่อดีต…
 • blog-image

  สร้อยคอลายกระเป๋า

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เดิมเป็นช่างทองมาก่อน ทำมาจนถึงยุคฟองสบู่แตก เนื่องจากทองมีต้นทุนการผลิตสูงจึงประยุกต์มาทำเครื่องเงินและทองเหลืองแทน…