นางพรทวี ห้องขวาง


ภูมิปัญญาการทอผ้ายกดอกสุรินทร์ ทอผ้ามัดหมี่แบบสามตะกอ และย้อมสีธรรมชาติ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2510 อายุปัจจุบัน 50 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้น ป.6

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทอผ้าเป็นอาชีพเสริม

 • มีประสบการณ์ทอผ้ายกดอกมาแล้ว 33 ปี โดยได้รับสืบทอดความรู้จากผู้สูงอายุในชุมชนและการเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการทอผ้ายกดอกสุรินทร์

 • ย้อมสีธรรมชาติ

 • ทอผ้ามัดหมี่แบบสามตะกอสีธรรมชาติ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • ประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดผ้าไหมมัดหมี่แบบ 3 ตะกอ สีธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2558 ในงานเทศกาลผ้าไหมนานาชาติ

 • สาธิตการทอให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในหมู่บ้านทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 • สาธิตและให้ความรู้กับนักเรียนและนักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดไหมประเภทไหมมัดหมี่คั่น ปี พ.ศ. 2558

 • ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมสีธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2559 จากอำเภอเขวาสินรินทร์

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผ้าไหมมัดหมี่ลายประยุกต์ ในงาน นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เลือมกันตรึม ประจำปี พ.ศ. 2560

 • รางวัลที่ 1 การประกวดผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ ปี พ.ศ. 2559 ในงานมหกรรมไหมสุรินทร์สุดยอดไหมโลก ประจำปี พ.ศ. 2559

 • เกียรติบัตรผู้ผลิตผ้าไหมดีเด่นระดับจังหวัดประเภทผ้าขิดไหม ปี พ.ศ. 2548 ในงานประกวดภูมิปัญญาผ้าไหมสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2548

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 116 หมู่ 2 ตำบลเขวาสินรินทร์  อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • เบอร์โทรศัพท์ 086-256-3513Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ผ้าไหมโบราณลายอันลูนซีม

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ผ้าอันลูนซีม เป็นผ้าในกลุ่ม ผ้าลายอันลูนหรือผ้าลายตาราง…
 • blog-image

  แคมป์ช้างชุมชนเขวาสินรินทร์ 

  แหล่งท่องเที่ยว

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

 • blog-image

  ไทเกอร์อายส์ หินมงคล ไทเกอร์อายส์

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มทำเครื่องเงินโดยการเป็นลูกจ้างทำเครื่องเงิน ในจังหวัดสุโขทัย…
 • blog-image

  ผ้าไหมลายดอกพิกุล

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  แรกเริ่มตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตร มีสมาชิกกลุ่ม 20…
 • blog-image

  การละเล่นกันตรึม

  ประเพณี/วัฒนธรรม

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

 • blog-image

  ผ้าไหมลายนาคเกี้ยว

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เป็นศิลปะการทอผ้าที่มีลวดลายเด่นชัด เมื่อสัมผัสผืนผ้าจะรู้สึกได้ถึงลวดลายที่แตกต่าง…