นางพรทวี ห้องขวาง


ภูมิปัญญาการทอผ้ายกดอกสุรินทร์ ทอผ้ามัดหมี่แบบสามตะกอ และย้อมสีธรรมชาติ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2510 อายุปัจจุบัน 50 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้น ป.6

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทอผ้าเป็นอาชีพเสริม

 • มีประสบการณ์ทอผ้ายกดอกมาแล้ว 33 ปี โดยได้รับสืบทอดความรู้จากผู้สูงอายุในชุมชนและการเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการทอผ้ายกดอกสุรินทร์

 • ย้อมสีธรรมชาติ

 • ทอผ้ามัดหมี่แบบสามตะกอสีธรรมชาติ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • ประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดผ้าไหมมัดหมี่แบบ 3 ตะกอ สีธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2558 ในงานเทศกาลผ้าไหมนานาชาติ

 • สาธิตการทอให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในหมู่บ้านทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 • สาธิตและให้ความรู้กับนักเรียนและนักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดไหมประเภทไหมมัดหมี่คั่น ปี พ.ศ. 2558

 • ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมสีธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2559 จากอำเภอเขวาสินรินทร์

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผ้าไหมมัดหมี่ลายประยุกต์ ในงาน นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เลือมกันตรึม ประจำปี พ.ศ. 2560

 • รางวัลที่ 1 การประกวดผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ ปี พ.ศ. 2559 ในงานมหกรรมไหมสุรินทร์สุดยอดไหมโลก ประจำปี พ.ศ. 2559

 • เกียรติบัตรผู้ผลิตผ้าไหมดีเด่นระดับจังหวัดประเภทผ้าขิดไหม ปี พ.ศ. 2548 ในงานประกวดภูมิปัญญาผ้าไหมสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2548

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 116 หมู่ 2 ตำบลเขวาสินรินทร์  อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • เบอร์โทรศัพท์ 086-256-3513Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ไทเกอร์อายส์ หินมงคล ไทเกอร์อายส์

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มทำเครื่องเงินโดยการเป็นลูกจ้างทำเครื่องเงิน ในจังหวัดสุโขทัย…
 • blog-image

  นายสาโรช จารุเสฏฐิโน

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการร้องเพลงศิลปะพื้นบ้านเขมร จังหวัดสุรินทร์…
 • blog-image

  สร้อยประเกือม

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เดิมเป็นช่างทองมาก่อน ทำมาจนถึงยุคฟองสบู่แตก เนื่องจากทองมีต้นทุนการผลิตสูงจึงประยุกต์มาทำเครื่องเงินและทองเหลืองแทน…
 • blog-image

  นางเพชรรัตน์ เจียวทอง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณ เช่น เข็มขัดลายโบราณ…
 • blog-image

  ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกอ๊อด

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ใช้ไหมเส้นเล็กในการทอ หรือไหมน้อย คือไหมที่สาวมาจากเส้นใยภายในรังไหม…
 • blog-image

  วัดโพธิ์รินทร์วิเวก

  แหล่งท่องเที่ยว

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  วัดโบราณศิลปะกึ่งขอม กึ่งรัตนโกสินทร์ มีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ในบริเวณวัดให้ความร่มรื่นและเงียบสงัด…