นายสาโรช จารุเสฏฐิโน


ภูมิปัญญาการร้องเพลงศิลปะพื้นบ้านเขมร จังหวัดสุรินทร์ และการแสดงเรือมอันเร อาใย เรือมกะโน้บ ฯลฯ

 

นายสาโรช  จารุเสฏฐิโน

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2495 ปัจจุบันอายุ 65 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตัง ตะแบก

 • ประสบการณ์ด้านเพลงศิลปะพื้นบ้าน 44 ปี ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจาก อาจารย์ปิ่น  ดีสม อาจารย์ผ่องศรี  ทองหล่อ และอาจารแก่นจันทร์  นามวัฒน์

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการร้องเพลงศิลปะพื้นบ้านเขมร จังหวัดสุรินทร์

 • การแสดงเรือมอันเร / อาใย / เรือมกะโน้บ / ติงต๊อง / กันตรึม

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • เป็นวิทยากรช่วยดูเด็กๆในการซ้อมเพลงกันตรึม

 • ถ่ายทอดความรู้ให้กับโรงเรียนโรงเรียนบ้านอุโลก ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง

 • ถ่ายทอดให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อำเภอเขวาสินรินทร์

 • ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาตังตะแบก อำเภอเขวาสินรินทร์

 • เป็นวิทยากรให้กับ กศน. อำเภอเขวาสินรินทร์

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 259 หมู่ 6 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • เบอร์โทรศัพท์ 081-879-8142Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  อาหารแนะนำพื้นถิ่น อาหารคาว

  อาหารพื้นถิ่น

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  สลออังกัน (แกงขี้เหล็ก) สลอ แปลว่า “แกง” อังกัน คือ…
 • blog-image

  ผ้าไหมลายดอกพิกุล

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  แรกเริ่มตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตร มีสมาชิกกลุ่ม 20…
 • blog-image

  สร้อยหินสีอาเกต

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ด้วยความคิดที่แตกต่างจากแบบเดิมๆ จึงมีการประยุกต์นำหินมาร้อยเป็นสร้อยหินจนฮิตติดตลาดจนมาถึงปัจจุบัน…
 • blog-image

  นางพรทวี ห้องขวาง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ภูมิปัญญาการทอผ้ายกดอกสุรินทร์ ทอผ้ามัดหมี่แบบสามตะกอ…
 • blog-image

  เข็มขัดตะเกา (ลายดอกพริก)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  สร้อยประเกือมระย้า ลายดอกไม้

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เดิมเป็นช่างทองมาก่อน ทำมาจนถึงยุคฟองสบู่แตก เนื่องจากทองมีต้นทุนการผลิตสูงจึงประยุกต์มาทำเครื่องเงินและทองเหลืองแทน…