นายลน งามระหงส์


ภูมิปัญญาการร้องเพลงศิลปะพื้นบ้านแห่งอีสานใต้ เพลงกันตรึม และเล่นซอด้วงในงานมงคลต่างๆ และปราชญ์ด้านพิธีกรรมทางศาสนา

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ปัจจุบันอายุ 70 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาชั้นปีที่ 6

 • ปัจจุบันประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม

 • ประสบการณ์ การร้องเพลงกันตรึม 35 ปี คณะลนงามระหง

 • ประสบการณ์ ด้านพิธีกรรมทางศาสนา 3 ปี ได้รับการถ่ายทอดความรู้การร้องเพลงกันตรึมมาจากบรรพบุรุษ ในด้านพิธีกรรมสืบทอดความรู้มาจากอาจารย์สมี  วงเหิม (หมอทำขวัญ)

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการร้องเพลงศิลปะพื้นบ้านแห่งอีสานใต้ เพลงกันตรึม และเล่นซอด้วงในงานมงคลต่างๆ

 • ปราชญ์ด้านพิธีกรรมทางศาสนา

 • การทำบายศรีสู่ขวัญ

 • การยกศาลพระภูมิ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านปี พ.ศ. 2538 ประเภทการแสดงกันตรึม จากสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมนิพนธ์รัมย์ประยุกต์

 • รางวัลชมเชยอันดับ 2 ประกวดมโหรี งานส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมไทยศรีไผทสมันต์ ปี พ.ศ. 2547

 • รางวัลชมเชยอันดับ 2 ประกวดกันตรึม ปี พ.ศ. 2547 จากเทศบาลเมืองสุรินทร์

 • สอนสาธิตเพลงกันตรึมให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 • สอนสาธิตเพลงกันตรึมให้กับนักเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยา

 • สอนสาธิตเพลงกันตรึมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสดอ อำเภอเขวาสินรินทร์

 • สอนสาธิตเพลงกันตรึมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกันเตรียง ตำบลบ้านแร่

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • เบอร์โทรศัพท์ 088-1369-070Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกอ๊อด (สีธรรมชาติ 80%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…
 • blog-image

  สร้อยประเกือมระย้า ลายดอกไม้

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เดิมเป็นช่างทองมาก่อน ทำมาจนถึงยุคฟองสบู่แตก เนื่องจากทองมีต้นทุนการผลิตสูงจึงประยุกต์มาทำเครื่องเงินและทองเหลืองแทน…
 • blog-image

  ผ้าไหมยกดอกลายดอกพิกุล

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เป็นศิลปะการทอผ้าที่มีลวดลายเด่นชัด เมื่อสัมผัสผืนผ้าจะรู้สึกได้ถึงลวดลายที่แตกต่าง…
 • blog-image

  สร้อยประคำ 5 สาย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  ผ้าไหมมัดหมี่โฮล (สีธรรมชาติ100%) 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…
 • blog-image

  ผ้ายกดอกลายคุณนายตื่นสาย สำหรับตัดชุด (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ในหมู่บ้านมีการทอผ้ายกเชิงมานานแล้ว ส่วนมากจะเป็นรวดลายโบราณดั้งเดิมโดยได้รับความรู้จากบรรพบุรุษ…