นางเพชรรัตน์ เจียวทอง


ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณ เช่น เข็มขัดลายโบราณ 16 ลาย สร้อยคอเงิน ตุ้มหู กำไล แหวน เป็นต้น

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2515  ปัจจุบันอายุ 45 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ประกอบอาชีพทำเครื่องเงิน

 • มีประสบการณ์ด้านการทำเครื่องเงินโบราณมาตั้งแต่อายุ 15 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคุณพ่อป่วน ครูศิลป์ของแผ่นดิน การรักษาวิธีการทำเครื่องประดับเงินด้วยการทำด้วยมือแบบโบราณ ดั้งเดิมตั้งแต่การหล่อ ตี เชื่อม ยัดชัน การลอกลายเม็ดเงิน เพื่อสืบสานกระบวนการที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การพยายามอย่างยิ่งในการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณ

 • ทำเข็มขัดลายโบราณ 16 ลาย / สร้อยคอเงิน เครื่องประดับเงินลายโบราณ เข็มขัด สร้อยคอ ตุ้มหู กำไล แหวน เป็นต้น ซึ่งจะมี 2 ชิ้นงานที่สำคัญ คือ ปะเกือมและตะเกา ซึ่งจะมีลวดลายเฉพาะและลวดลายที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการนำหินสีมาผสมผสานกับเครื่องเงิน ปัจจุบันชิ้นงานที่ได้รับความนิยม คือ “เข็มขัดรัดหัวซิ่น”

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม จากศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศ

 • วิทยากรสาธิตที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์

 • วิทยากรสาธิตให้กับ กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์

 • ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ปี พ.ศ. 2559

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 206 หมู่ 3 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • เบอร์โทรศัพท์ 089-043-6794Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  กำไรหัวบัว ลายไทย

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มทำเครื่องเงินโดยการเป็นลูกจ้างทำเครื่องเงิน ในจังหวัดสุโขทัย…
 • blog-image

  สร้อยประคำระย้าจี้ดอกไม้

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  ผ้ายกดอกลายโคมหลวง สำหรับตัดชุด (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ในหมู่บ้านมีการทอผ้ายกเชิงมานานแล้ว ส่วนมากจะเป็นรวดลายโบราณดั้งเดิมโดยได้รับความรู้จากบรรพบุรุษ…
 • blog-image

  สร้อยประคำลายพิศมร

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินจะเน้นลวดลายประยุกต์ที่ไม่เหมือนใคร สามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัย…
 • blog-image

  ผ้าไหมโบราณ ลายหางกระรอก (สีธรรมชาติ 100%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…
 • blog-image

  ผ้าโฮล พิเศษ (สีธรรมชาติ 100%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  แรกเริ่มตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตร มีสมาชิกกลุ่ม 20…