นางนงเยาว์ ทรงวิชา


ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่โฮลโบราณ และการย้อมสีธรรมชาติ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ปัจจุบันอายุ 60 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ประธานกลุ่มทอผ้าไหมโฮลโบราณบ้านนาตัง

 • อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 ต.เขวาสินรินทร์

 • มีประสบการณ์ทอผ้าตั้งแต่อายุ 16 ปี โดยการถ่ายทอดความรู้มาจากคุณยายและคุณแม่แล้วฝึกฝนมาเรื่อยๆ     

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่โฮลโบราณ

 • การย้อมสีธรรมชาติ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • รางวัลผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ ปี พ.ศ. 2555

 • เป็นสถานที่ส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานการทอผ้า

 • ประกาศเกียรติคุณ สืบสานพระราชปณิธานสร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

 • วิทยากรสาธิตการทอผ้าและการย้อมสีผ้า

 • ใบประกาศเกียรติคุณการออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากพัฒนาชุมชนปี พ.ศ. 2546

 • วิทยากรให้กับ กศน. เขวาสินรินทร์

 • วิทยากรสัมมาชีพของพัฒนาชุมชนอำเภอเขวาสินรินทร์

 • เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 • วิทยากรให้กับสภาองค์กรชุมชน

 • ประธานกลุ่มโฮมสเตย์หมู่บ้านผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยว

 • ประกาศเกียรติคุณรางวัล การบริหารกลุ่มดีเด่น จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ปี พ.ศ. 2551

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 151 หมู่ 9 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • เบอร์โทรศัพท์ 088-247-4717Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ผ้าไหมโฮลโบราณ (ลายลูกแก้วสลับลาย ชายครุย) 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เนื่องจากหน่วยงานราชการมีการสนับสนุนให้นำผลิตภัณฑ์ไปคัดสรร…
 • blog-image

  หัวรัดสิ้นไหม ลายนกยูง

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มทำเครื่องเงินโดยการเป็นลูกจ้างทำเครื่องเงิน ในจังหวัดสุโขทัย…
 • blog-image

  เครื่องเงิน

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เครื่องเงินของเขวาสินรินทร์จะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง…
 • blog-image

  ผ้ายกดอกลายคุณนายตื่นสาย สำหรับตัดชุด (สีธรรมชาติ)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  ในหมู่บ้านมีการทอผ้ายกเชิงมานานแล้ว ส่วนมากจะเป็นรวดลายโบราณดั้งเดิมโดยได้รับความรู้จากบรรพบุรุษ…
 • blog-image

  ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกอ๊อด (สีธรรมชาติ 80%)

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีสมาชิก…
 • blog-image

  อาหารแนะนำพื้นถิ่น อาหารคาว

  อาหารพื้นถิ่น

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  สลออังกัน (แกงขี้เหล็ก) สลอ แปลว่า “แกง” อังกัน คือ…