นางนงเยาว์ ทรงวิชา


ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่โฮลโบราณ และการย้อมสีธรรมชาติ

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ปัจจุบันอายุ 60 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ประธานกลุ่มทอผ้าไหมโฮลโบราณบ้านนาตัง

 • อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 ต.เขวาสินรินทร์

 • มีประสบการณ์ทอผ้าตั้งแต่อายุ 16 ปี โดยการถ่ายทอดความรู้มาจากคุณยายและคุณแม่แล้วฝึกฝนมาเรื่อยๆ     

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่โฮลโบราณ

 • การย้อมสีธรรมชาติ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • รางวัลผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ ปี พ.ศ. 2555

 • เป็นสถานที่ส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานการทอผ้า

 • ประกาศเกียรติคุณ สืบสานพระราชปณิธานสร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

 • วิทยากรสาธิตการทอผ้าและการย้อมสีผ้า

 • ใบประกาศเกียรติคุณการออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากพัฒนาชุมชนปี พ.ศ. 2546

 • วิทยากรให้กับ กศน. เขวาสินรินทร์

 • วิทยากรสัมมาชีพของพัฒนาชุมชนอำเภอเขวาสินรินทร์

 • เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 • วิทยากรให้กับสภาองค์กรชุมชน

 • ประธานกลุ่มโฮมสเตย์หมู่บ้านผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยว

 • ประกาศเกียรติคุณรางวัล การบริหารกลุ่มดีเด่น จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ปี พ.ศ. 2551

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 151 หมู่ 9 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • เบอร์โทรศัพท์ 088-247-4717Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  ผ้าไหมลายนาคเกี้ยว

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เป็นศิลปะการทอผ้าที่มีลวดลายเด่นชัด เมื่อสัมผัสผืนผ้าจะรู้สึกได้ถึงลวดลายที่แตกต่าง…
 • blog-image

  นางแดนฟ้า สกุลเรือง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เชี่ยวชาญการทอผ้ามัดหมี่และผ้าโฮลลายโบราณ เช่น ลายดอกพิกุล…
 • blog-image

  สร้อยประคำ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  สร้อยประคำลายถุงเงิน เป็นลายที่ได้จากการสังเกตจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน…
 • blog-image

  แคมป์ช้างชุมชนเขวาสินรินทร์ 

  แหล่งท่องเที่ยว

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

 • blog-image

  สร้อยจี้ลายไทย ฝังบุตรน้ำเพชร

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  เดิมเป็นช่างทองมาก่อน ทำมาจนถึงยุคฟองสบู่แตก เนื่องจากทองมีต้นทุนการผลิตสูงจึงประยุกต์มาทำเครื่องเงินและทองเหลืองแทน…
 • blog-image

  วัดป่าเขวาสินรินทร์

  แหล่งท่องเที่ยว

  สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

  บ้านเขวาสินรินทร์ เป็นวัดภายในชุมชน นมัสการพระสถูปเจดีย์…