นายนิพนธ์ นวลนุ่น


ภูมิปัญญาเรื่องการลงโรงครู เพื่อแก้การเจ็บไข้ได้ป่วย โดยมีการตระเตรียมอุปกรณ์เอง ที่ต้องไว้ที่ศาลเพื่อแก้บนและประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการลงโรงครู

 

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดพ.ศ. 2488 ปัจจุบันอายุ 72 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) :  

 • จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • ได้รับการถ่ายทอดจากครูในพื้นที่และฝึกฝนเรียนรู้

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาเรื่องการลงโรงครู เพื่อแก้การเจ็บไข้ได้ป่วย โดยมีการตระเตรียมอุปกรณ์เอง ที่ต้องไว้ที่ศาลเพื่อแก้บนและประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการลงโรงครู

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  : 

 • การเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงมโนราห์และการเล่นดนตรีประกอบการแสดงมโนราห์ซึ่งเป็นการแสดงของท้องถิ่น

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 176  หมู่ 6 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่

 • เบอร์โทรศัพท์ 085-2702890


 Blog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายปรีชา ศรีทองนาค

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กระบี่ ปลายพระยา

  ภูมิปัญญาการแกะหนังตะลุง และเป็นศิลปินแต่งเพลง “เหมือนใจจะขาด”…
 • blog-image

  นายเสน่ห์ เจียมบุตร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กระบี่ ปลายพระยา

  การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ทำการเกษตรตามรอยพ่อหลวง…
 • blog-image

  โรงสีในโครงการพระราชดำริ

  แหล่งท่องเที่ยว

  กระบี่ ปลายพระยา

  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่…
 • blog-image

  วัดถ้ำปราสาทนาฬาคีริง

  แหล่งท่องเที่ยว

  กระบี่ ปลายพระยา

  เดิมเป็นที่ตั้งสำนักสงฆ์ปราสาทนาฬาคิริง ปัจจุบันเป็น…
 • blog-image

  ด้วงสาคู

  อาหารพื้นถิ่น

  กระบี่ ปลายพระยา

  เป็นแมลงที่อยู่ในต้นสาคู ต้นจาก ตัวอ้วนๆ กลมๆ ขาวๆ…
 • blog-image

  นายชื่น ประชาบุตร

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กระบี่ ปลายพระยา

  ปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องของประวัติศาสตร์ และเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่…